Planetos

Planetos

Klasikinėje astrologijoje nuo seno buvo žinomos 7 planetos, matomos plika akimi. Vėliau atrastos dar 3, tolimosios. Taip pat prie planetų šliejasi mažesni dangaus kūnai - asteroidai bei matematiškai apskaičiuojami taškai, kartais vadinami fiktyviais, kuriuose nėra jokių fizinių kūnų (arabiškosios dalys, Karminiai Mėnulio mazgai, Lilit, Selena ir kiti).  Visos astrologijos mokyklos naudojasi 7 planetų pozicijomis, tačiau kai kurios didelę reikšmę suteikia ir asteroidams ar fiktyviems taškams.

Didysis septynetas

Nuo seno buvo žinomos 7 Saulės sistemos planetos, matomos plika akimi: Saulė, Mėnulis, Merkurijus, Venera, Marsas, Jupiteris ir Saturnas. Jos vadinamos didžiuoju septynetu (arba septeneru).

Artimosios (arba asmeninės) planetos

Artimosios planetos yra Saulė, Mėnulis, Merkurijus, Venera ir Marsas. Asmeninėmis jos vadinamos dėl to, kad išreiškia tam tikrą žmogaus asmeninę dedamąją:

Vidurinio nuotolio (arba socialinės) planetos

Vidurinio nuotolio planetos yra Jupiteris ir Saturnas. Socialinėmis jos vadinamos dėl to, kad atspindi nebe asmeninius bruožus, bet bendras tendencijas, būdingas tam tikram laikotarpiui (metų- dviejų). Jos aktyvuojasi ne visiems, nebe asmeniškai, o tiems, kam rūpi ne tik asmeniniai, bet ir bendri interesai, socalinis lygmuo. Šiosn planetos ypač svarbio visuomenės veikėjams, vadovams, prisiimantiems atsakomybę, vadovaujantiems  dideliems žmonių kolektyvams.

Tolimosios planetos

Vėliau buvo atrasti Uranas, Neptūnas ir pagaliau Plutonas, kuris astronomų ilgą laiką nebuvo pripažintas planeta. Šios planetos susijusios su dideliais žmonių kolektyvais, dvasiniais procesais, aplinkybėmis, pranokstančiomis vieno žmogaus valią.

  • Uranas susijęs su permainomis, laisve, draugyste, kolektyviškumu, išradimais,
  • Neptūnas - su įkvėpimu, dvasingumu, subtilia kūryba, atjauta,
  • Plutonas - su transformacija, ekstremaliomis situacijomis, magija, didelėmis - tiek gamtos, tiek žmonių masių - energijomis.

Asteroidai

Asteroidų yra šimtai. Vienos astrologijos mokyklos mažai dėmesio kreipia į asteroidus, kitos jiems skiria nemažą dėmesį. Dažniausiai iš asteroidų naudojamas Chironas, rusų astrologijos mokyklose - ir Prozerpina, kuri Vakarų astrologijoje laikoma fiktyviu tašku (kol kas nėra atrasta kaip fizinis kūnas, apie jos buvimą netiesiogiai).

  • Chironas susijęs su diplomatija, paradoksalumu, su sritimis, kur gali padėti kitiems, bet nelabai sau (dėl to vakarų tradicijoje vadinamas "sužeistu gydytoju").
  • Prozerpina - su precizika, gyduoliškumu, transmutacija (gebėjimu keisti makro sistemą per mikro pokyčius).

Karminiai taškai

Tai nėra planetos - jie matematiškai apskaičiuojami, kaip planetų orbitų tarpusavio santykis. Svarbiausi iš karminių taškų yra Karminiai Mėnulio mazgai, susiję su Žemės, Mėnulio ir Saulės padėtimis. Taip pat Lilit ir Selena, susijusios su Mėnulio orbita. Karminiai mazgai žinomi visose astrologijos tradicijose, o Selena ir Lilit - daugiausiai Avestos (persų) astrologijoje. Nors ir nėra planetos, vis dėlto jie labai svarbūs astrologijoje, ypač kalbant apie karminius procesus.

  • Rahu, arba Karminis kylantis Mėnulio mazgas, išreiškia evoliucionavimo kryptį, tai, į kur reikėtų nusikreipti, ko mokytis šiame gyvenime. Čia rasite apie Rahu zodiako ženkluose:
  • Ketu, arba Karminis besileidžiantis Mėnulio mazgas, išreiškia tai, kai, ką jau esame išmokę, ko nereikia specialiai mokytis, bet kuo galime pasiremti kaip įdirbiu,
  • Lilit, arba Juodasis Mėnulis, rodo galimo nuopuolio tašką, pagundas, per ką esame pažeidžiami dėl praeityje padarytų klaidų, per didelio egoizmo, kur turime skolų,
  • Selena, arba Baltasis Mėnulis, rodo šviesiausią sritį, dvasios pasaugą, kur esame nesavanaudiškai padarę daug gero ir dėl to turime apsaugą, palaiminimą. Čia rasite apie Seleną zodiako ženkluose:

Kur jūsų gimimo metu buvo planetos, galite pažiūrėti čia:

Planetos - metų, dienų, valandų valdovai

Planetos valdo metus, dienas bei valandas, taip pat savaitės dienas tam tikra tvarka, įsitvirtinusia nuo chaldėjų laikų, Ta universali skaičiuoklė yra septynkampė Magų žvaigždė, siejanti planetų septynetą. Plačiau: