Kokias galimybes šiemet išskleidžia Saulė Žuvyse?

Saulės Žuvyse raiška - harmoninga ir ne, kokios veiklos palankios Saulei keliaujant Žuvimis
Saulė Žuvyse
20 Vas 2021

Kokias galimybes šiemet išskleidžia Saulė Žuvyse?

/
Posted By

Saulės kelionė Žuvimis 2021-aisiais

Nuo vasario 18 iki  kovo 20 dienos Saulė keliauja Žuvų zodiako ženklu. Šiais metais tai šviesesnio visomis prasmėmis laikotarpio pradžia, teikianti viltį, atgimimą, palankus metas grožio puoselėjimui, kūrybai, dvasinėms praktikoms, rekreacijai, labdarai, apskritai visoms veikloms, kur reikalingas subtilumas, kūrybingumas, grožio – tiek materialaus, tiek dvasinio – išgyvenimas, atjauta, gilus, nepaviršutiniškas požiūris, akcentas į dvasinius dalykus.   Šiuos dalykus išskleisti padės ir Venera, nuo  25d. keliaujanti Žuvų ženklu, ir  Žuvyse esantis jų valdovas Neptūnas. Taigi, Žuvų ženklo energija ir grožis išsiskleis ypač stipriai.

Galima pasakyti, koks čia grožis, kokia čia kokia čia kūryba ar atgaiva? Išgyventi reikia, išlikti! Tačiau tai ir yra takoskyra, kas svarbu, link kokio pasaulio, link kokios realybės kreipiame žvilgsnį, o per tai – link kur ir judame. Link pykčio, nuoskaudos, įsižeidimų ir bejėgiškumo (tai ir yra nuopuolis per Žuvų ženklą) ar vienio su pasauliu, visa persmelkiančios dvasios, dieviškumo išgyvenimo, vilties sau ir pasauliui nešimo ir leidimo sau tapti kūrėju.

Materialistinėje epochoje šie dalykai nuvertinti, dažnai pasakoma: „Ai, nusiplaukėliai, ai, tos fantazijos, kas iš jų…“ Bet juk ar žmogus išgyventų be meilės, kūrybos, vilties, įkvėpimo, ar ne tai suteikia prasmę gyventi? Ir kaip dažnai to neigimas numeta link gyvūnėlio ar net daikto pozicijos, link tos voverės rate, kuri jau ir užmiršo, kad yra dieviška esmė, ir užmiršo, ko ji čia bėga. Ar ne nuo subuitėjimo bėgdami prasigeria, kad nors kiek patirtų tą Neptūno energijų prisilietimą? Deja, neharmoningu būdu. O galima (ir reikėtų) atsigręžti į Žuvų ženklo harmoningą raišką. Kas gi tai yra?

Ko moko Saulė Žuvyse?

Saulė Žuvyse atsiduria Neptūno valdose, kur egzaltuoja Venera. Tai ženklas, dvigubai pažymėtas grožio ženklu – tiek išorinio, tiek vidinio. Nes Venera išreiškia žemiškąjį grožį, žemiškąją meilę, Neptūnas – besąlyginę meilę, dvasingumą. Čia Saulė atsiduria brandžiausioje pozicijoje, kur giliai išgyvenamas pasaulio vientisumas, kur suvokiama, kad viskas yra viena, kad yra visa jungiantis, visa persmelkiantis pradas, nesvarbu, kokiu vardu jį vadinsime: Dievu, Tvėrėju, Dvasia, Absoliutu… Todėl galima mylėti visus ir visa, galima nesavanaudiškai atiduoti, paaukoti kitiems bet ką, nes iš esmės tai, ką darai kitam, darai ir sau taip pat. Nes ribos tarp fenomenų, objektų yra iliuzija – tokia stipri fiziniame lygmenyje ir palaipsniui tirpstanti žvelgiant iš aukščiau, iš dvasios lygmens.

„Visa sukurta iš Dvasios ir į ją sugrįžta, mainosi formos, bet visa yra viena, nes persmelkta Dvasios,“ – tokia yra Saulės misterija Žuvyse. Įkvėpta kūryba, grožis, besąlyginė meilė,  viltis, sakralumas, ryšys su Tvėrėju, palaimingas dieviškumo išgyvenimas  – tai dovanos, kurias dovanoja Saulė Žuvyse.

Harmoninga prasme Saulė Žuvyse suteikia

Romantiškumą, subtilumą. Tai labai romantiški žmonės, pasižymintys subtiliais jausmais. Jiems svarbu jausti, skleisti meilę, grožį, harmoniją, sunku gyventi rutinišką, buitišką gyvenimą.

Kūrybingumą, įkvėpimą, fantaziją. Šie žmonės, rodos, girdi sferų muziką, turi subtilų skonį, puikiai valdo tiek teptuką, tiek  balsą ar kūno plastiką. Klasikinė muzika, baletas, akvarelė jiems ypač artimi. Tai menininkų,  įkvėptų kūrėjų ženklas.

Dvasingumą, viltį, gilų tikėjimą pasaulio prasmingumu.  Tai giliai  jaučiantys žmonės, turintys tikėjimo ir maldos jėgą, gebėjimą giliai bendrauti su dvasia, išgyventi dieviškumą. Ši Saulės pozicija suteikia gebą už formos, materialaus pasaulio matyti ir jausti visa persmelkiančią dvasią, su ja artimai bendrauti.

Intuiciją, gilias pajautas. Ši pozicija nukreipia sąmonę savistabos, vidinių išgyvenimų link, suteikia intravertiškumo: svarbesnis yra vidinis gyvenimas nei išoriniai efektai. Dažnai šie žmonės turi mediumo gabumų – gali „nuskaityti“ slaptą informaciją, giliai pažįsta žmogaus prigimtį, įžvelgia jo sielos paslaptis, – todėl gali būti tiek puikūs psichiatrai, psichologai, tiek sekliai.

Atjautą, pasiaukojimą, nesavanaudiškumą. Žuvys – labiausiai atjaučiantis ženklas iš visų zodiako ženklų: padės net savo priešams ar tiems kurių nemėgsta. Šie žmonės ne tik jautriai reaguoja į kitų skausmą, vargus, bet ir pasirengę padėti, globoti, gelbėti tuos, kuriems jau, rodos, niekas negali padėti. Todėl puikiai gali darbuotis socialinės apsaugos srityje, su neįgaliaisiais ar kitais likimo nuskriaustais žmonėmis.

Šiomis savybės pasižymi gimusieji Saulei keliaujant Žuvimis, šių savybių dabar ji gali suteikti mums visiems.

Žuvų neharmoninga raiška, ydos

Aukos sindromas, fatalizmas, sektantiškumas. Dėl noro visiems padėti Žuvų ženklo atstovai gali apleisti savo gyvenimą, spręsdami kitų problemas ignoruoti savąsias, negalėdami pasakyti „ne“, pakovoti už save, panirti į graudenimąsi, fatalizmą, leisti kitiems save išnaudoti, parazituoti jų sąskaita.

Iliuzijos, intrigos. Dėl išlavintos vaizduotės gali prikurti nebūtų dalykų ir taip susipainioti, kad patys neatskirs, kur tikra, kur ne. Dėl nenoro kovoti atvirai gali imtis intrigų.

Svaiginimasis, polinkis į bohemą. Dėl bėgimo nuo realybės, noro matyti ją dievišką, tobulą, dėl bodėjimosi realybe,  Žuvų ženklo atstovai gali  imti kurti tą „tobulą“ realybę kvašindamiesi, pasinerdami į bohemiškus malonumus, degraduodami iki valkatų (tarp Žuvų ir Skorpiono ženklų atstovų daugiausia alkoholikų).

Nepraktiškumas, atitrūkimas nuo realybės. Dažniausiai bodisi skaičiavimų ir apskaičiavimų, tad geriau, jei praktiškais dalykais rūpinasi partneris. Na, bet dėl kilnių tikslų gali imtis ir buitinių reikalų, pakelti rutiną, sunkiai ir įtemptai darbuotis. Tačiau neharmoningu atveju tai gali pastūmėti į tinginystę, parazitavimą.

Kam palankus šis metas?

 • Kūrybingumui, menams: atraskite kūrybinę veiklą – pieškite, šokite, dainuokite, realizuokite savo kūrybą, kokia ji bebūtų, kurkite grožį, užsirašykite į meno  studiją.
 • Dvasingumui, įsigilinimui į save, stiprinti ryšį su savo siela, dvasia: imkite praktikuoti jogą, meditaciją, ugdykite intuiciją. Tai puikus metas atverti sau maldos jėgą, ryšį su dieviškumu, dvasiniu pradu savyje bei psichologijos studijoms.
 • Romantiškiems santykiams: skirkite meilės pasimatymą (kad ir savo ilgalaikiam partneriui), įneškite romantikos į savo santykius.
 • Labdaros iniciatyvoms: organizuokite pagalbos akcijas, tuo išreikšdami savo meilę visoms gyvoms būtybėms. Žmogui būdinga atjauta ir kiekvienas jaučia, kam jo siela skatina padėti: skriaudžiamiems gyvūnėliams, benamiams, neįgaliesiems, našlaičiams… Išreikšdami atjautą mes išgyvename dieviškumą, įprasminame savo buvimą ir išlipame iš varguolio pozicijos, savos bėdos savaime tampa mažesnės.
 • Rekreacijai: pereikite detoksikacijos kursą, valymo procedūras po žiemos, atsipalaiduokite vandens procedūrose, atsigaivinkite su grožio procedūromis. Jei turite galimybių, nuvykite prie jūros, vandenyno. Jei ne, tiesiog skirkite laiko pasivaikščiojimams, pasigrožėkite bundančia gamta. Tai suteiks gyvybės, įkvėpimo, nuramins kasdienius rūpesčius.

Tai geras metas

 • Vandens ir žemės ženklų atstovams: Žuvims, Skorpionams, Vėžiams, Jaučiams.
 • Dvasiniams praktikams, jogos meistrams, psichologams, rekreacijos, socialinės rūpybos srityje dirbantiems žmonėms, veikloms, susijusioms su jūra, farmacija, skysčiais. Menininkams, kūrėjams. Net jei šiuo metu išgyvena krizę, gali gimti įspūdingi meno kūriniai. Menai, dvasingumas suklestės 2022 metais, o šiais metais renesansas šiose srityse bus nuo gegužės vidurio iki liepos pabaigos.

Kas ypač kenktų šiuo metu?

 • Kvaišinimasis alkoholiu, vaistais.
 • Grubumas, brutalumas, cinizmas.
 • Bėgimas į iliuzijų pasaulį, savęs gailėjimas, aukos sindromas, pyktis ant pasaulio, pretenzijos jam.
 • Materializmas, dvasinio prado savyje ir kituose neigimas.

Tegul šis sudėtingas ir keistas laikas ne trukdys, o kaip tik padės atrasti grožį, meilę, dvasią ir ryšį su Tvėrėju – taip pat ir savyje.To visiems ir linkiu!