Kas ir kada ta Vandenio epocha?

Apie Vandenio epochos galimybes ir iškilusius uždavinius
vandenio epocha
30 Sau 2021

Kas ir kada ta Vandenio epocha?

/
Posted By

Kas gi ta Vandenio epocha?

Epocha – didelis, apie 2000metų, laikotarpis, susijęs su precesija (Žemės ašies rotacija). Precesijos ciklas  – tai didžiulis ciklas, apimantis apie 26000 metų. Jis susijęs su Žemės ašies pasvirimu į ekliptiką, dėl ko formuojasi metų laikai bei pavasario lygiadienis kiekvienais metais pasislenka šiek tiek į priekį žvaigždynų atžvilgiu, kol , apėjus ratą, po 25 765 metų grįžta į Avino ženklo pradžią. Taigi kieviename Zodiako ženkle pavasario lygiadienis, taigi ir metų pradžia,  būna apie 2000 metų. Tai ir yra epocha astrologine prasme.

Žuvų epocha prasidėjo maždaug prieš 2000 metų ir akivaizdžiai sutampa su krikščionybės pradžia. Įdomu ir tai, jog  krikščionybės simbolis iš pradžių ir buvo žuvis. Tikėjimas, pasiaukojimas, nuolankumas, gilus dieviškumo išgyvenimas, mistiškumas, o neigiama prasme fatalizmas, aukos pozicija – būdingi Žuvų ženklo bruožai.

Kada gi tiksliai prasideda ta Vandenio epocha? Tam nustatyti yra įvairių technikų, kadangi ne taip jau lengva vienprasmiškai pasakyti, kurioje vietoje konkrečiai dangaus skliaute prasideda Vandenio žvaigždynas (Vandenio epocha ir prasideda tada, kai pavasario lygiadienį Saulė pateka Vandenio žvaigždyne).   Vieni tyrinėtojai įžiūri Vandenio epochos pradžią atsiradus elektrai, kiti subyrėjus Sovietų Sąjungai, taigi ir dviems blokams, dar kiti ją nukelia geram šimtui metų į priekį. Bet turbūt akivaizdu, kad kaip ir bet koks didelis procesas, ji neprasideda staiga, vienu žybtelėjimu, o etapais, nors ir turi savo ryškius ženklus bei įvykius, kaip įsitvirtinimo momentus. Kaip ir  Žuvų epochą ženklinantis krikščionybė išryškėja ne nuo pirmųjų dienų ar metų, o įsitvirtina palaipsniui.

Ką gi reiškia Vandenio simbolis? Tai Vandens nešėjas su dviem vandens indais,  žymintis pasirinkimo galimybę ir būtinybę, variantiškumą, paralelumą. Ką gi  pasirinks Vandenio epochos žmogus?

Vandenio epocha daug plačiau ir ilgam laikui išskleis Vandenio savybes – inovacijas, mokslo atradimus, ryšį su kosmosu, kolektyvizmą, lygybės paieškas ir realizacijas, didesnę laisvę ir pasirinkimo galimybes, tačiau ir kur kas sudėtingesnes užduotis, reikalaujančias didesnės brandos ir atsakomybės. Taip pat ir didesnes pagundas manipuliuoti mokslo atradimais, technikos inovacijomis siekiant visuotinės kontrolės.

„Kas yra žmogus?“ „Kur žmogiškumo ribos?“ „Kur laisvės ir eksperimentų ribos?“ „Kas mes esame kaip kosminė rasė? Kokie santykiai turėtų būti Žemėje ir visatoje?“  – štai pagrindiniai Vandenio epochos klausimai.

Vandenio epochos harmoninga raiška, galimybės

 • demokratija, kolektyviškumas, stiprėjanti bendruomenių įtaka,
 • laisvė, lygybė, įvairių požiūrių taikus sugyvenimas, įvairovė;
 • platesnė sąmonė, universalumas, įvairovė, tolerancija;
 • humanizmas, savitarpio pagalba;
 • savarankus dvasinis kelias, tikėjimo laisvė;
 • mokslo panaudojimas žmonijos tobulėjimui, mokslo ir dvasingumo susitikimas;
 • ekologiškas požiūris į pasaulį, aplinką tausojančios technologijos;
 • kosmoso erdvės atvėrimas, žmonijos, kaip kosminės rasės, suvokimas, o galbūt ir ryšys su kitomis civilizacijomis (juk tai būtų logiška, kad mes ne vieni visatoje).

Vandenio epochos pavojai

 • diktatūra, lygiavos principas, prisidengiant „liaudies, tautos interesais“, demagogija, o iš tiesų valdant  mažai žmonių grupei (panašiai kaip komunizmas, kas yra neharmoninga Vandenio raiška);
 • manipuliavimas, kontrolė panaudojant technikos atradimus;
 • informacijos klastojimas, iškreipimas, remiantis „daugumos nuomone, lygiava, daugumos interesais“;
 • biotechnologijos, klonavimas ir dirbtinis intelektas – gyvybės ir technikos susiejimas su rizika peržengti žmogiškumo ribas;
 • anarchizmas arba superliberalizmas, kai viskas leidžiama, griaunant žmogiškumo pagrindus, eksperimentuojant su žmogiškumo sąvoka ir ištrinant jos ribas (rasė, tauta, lytis, šeima, genetinis modeliavimas ir t.t.)

Vandenio epochos užduotys

 • Rasti bendradarbiavimo būdus tarp įvairių tautybių, rasių, pasaulėžiūros žmonių.
 • Naujai įvardyti, kas yra žmogus, žmonija kosminiame kontekste.
 • Realizuoti didesnę laisvę, demokratiją, įvairovę.
 • Integruoti mokslo laimėjimus, suderinti mokslinį ir dvasinį požiūrį.
 • Ugdytis savarankų dvasingumą, ryšį su  visata.