Jaunatis Ožiaragyje pradeda metus ir ką?..

Sausio jaunaties rekomendacijos, meditacija
Jaunatis Ožiaragyje 2021
11 Sau 2021

Jaunatis Ožiaragyje pradeda metus ir ką?..

/
Posted By

Netrukus, sausio 13d., 07:00val., bus jaunatis Ožiaragyje. Jaunaties metu vyraus Ožiaragio ir Vandenio energijos, programos, aktualijos. Kokios jos?

Jaunaties temos, aktualijos

Strategija, svarbiausi tikslai, vidinė stiprybė, siekiant laisvės, savirealizacijos. Požiūrio ir strategijos atnaujinimas. Vidinė jėga, tvirtybė, savidisciplina + naujas požiūris, laisvas mąstymas, erdvi vizija.

Planetų aspektai ir jų įtaka

Jaunatis Ožiaragyje 2021

Jaunatis Ožiaragyje 2021

Jaunaties  metu Saulė, Mėnulis, Plutonas ir Venera bus Ožiaragyje, taigi ožiaragiškos energijos ir programos bus stipriai išreikštos. O tai yra atsakomybė, rimtas požiūris, galia, kuri reiškiasi per profesionalumą, savidiscipliną, aiškų tikslų ir jiems reikalingų atlikti veiksmų suvokimą, juk jaunaties metu Saulė ir Mėnulis darys jungtį su Plutonu - tai suteiks jaunačiai galybės, jėgos (Saulė- sąmonė, Mėnulis - pasąmonė, Plutonas -transformacija).Tą jėgą svarbu suvaldyti, kad ji neištaškytų ir negąsdintų (taip, taip, didelė jėga kartais gąsdina!), o kad taptų galingu reaktoriumi, teikiančiu energiją ateities veiksmams, paskatintų šviesią transformaciją tiek asmenims, tiek pasauliui. Čia padėti gali Neptūnas, palaikantis šią sankaupą Ožiaragyje iš Žuvų zodiako ženklo, primenantis dvasines vertybes, besąlyginę meilę, ryšį tarp visų gyvų būtybių.

Greta, Vandenyje, taip pat bus gausi sankaupa planetų - Merkurijus, Jupiteris ir Saturnas.  Tai suteiks šiai jaunačiai ne tik ožiaragiškos rimties, bet ir vandeniško laisvės troškimo. Merkurijus (norintiems) padės lengviau suvokti informaciją, draugiškiau bendrauti, skatins pažvelgti laisvai, mąstyti blaiviai ir plačiai, pamatyti ateities variantus, suteiks įžvalgos, o greta esantis Jupiteris mąstymui ir vizijai suteiks erdvės, skatins pamatyti didesnį būties paveikslą, ne tik asmeninius poreikius, Saturnas primins pareigas bei tai, jog realizuoti vizijoms reikės atsakomybės, kantrybės, nuoseklumo.

Jaunaties momentą įtampų kels Marso-Saturno kvadratūra, galinti provokuoti dramatizmą, nerimą, nepasitenkinimą. Juk Saturnas išreiškia apribojimus, o Marsas - impulsą veikti. Taigi susidaro tarytum trintis, juolab jog juos palaiko greta esančių planetų sankaupos (Marsas yra jungtyje su Uranu apskritai jau yra įelektrintas. Teigiama prasme, tai žadina norą imtis naujų dalykų, neigiama gali paskatinti chaosą). Svarbu nerezonuoti ir nedidinti tos įtampos, o ją paversti varikliu, duodančiu energijos užtaisą, suvokiant, jog dėl svarbių tikslų visada reikia pereiti ir kliūčių ruožą: tai sustiprina, patikrina tikslų vertumą, grūdina, skatina tobulėti, kelti kvalifikaciją.

Tegul jaunatis pažadina ir stiprina tvirtybę, primena didelius planus, paskatina strateguoti savo veiklą, išdrįsti pasakyti sau: "Padarysiu tai, ką turiu padaryti." Išdrįsk svajoti apie kažką didelio, verto - ir tau, ir pasauliui.

Svarbu atsigręžti į Kylantį karminį mazgą Rahu Dvyniuose, skatinantį draugauti, bendrauti, mokytis naujų dalykų. Tai gali padėti išlengvinti įtampas, pamatant, kad norint realizuoti naujus dalykus reikia daug ko išmokti.rasite

Kam labiausiai jausis jaunaties įtaka?

Politikams, valstybinių įstaigų darbuotojams, apskritai hierarchinėms struktūroms, ekonomikos, finansų sritims.

Ožiaragio, Jaučio, Mergelės ženklų atstovams ji duos ypač galingą impulsą, padės strateguoti veiklą. Vėžio, Avino ir Svarstyklių ženklų atstovams - gali kelti iššūkius.

Kas svarbu šiuo momentu?

 • ramus, blaivus, bet platus požiūris;
 • strategija, kantrybė, nuoseklumas, užsigrūdinimas;
 • atvirumas naujovėms;
 • profesionalumas, kvalifikacijos kėlimas ar persikvalifikavimas:
 • inovatyvus mąstymas, naujų dalykų mokymasis, įgūdžių formavimas;
 • veiklos strategavimas, verslo planų kūrimas;
 • grūdinimasis - tiek fizinis, tiek emocinis, dvasinis;
 • gebėjimas koncentruotis į svarbiausius dalykus, juos atsirinkti;
 • draugiškumas, gebėjimas bendradarbiauti;
 • pagarba savo ir kitų laisvei;
 • suvokimas, kad požiūris ir pasirinkimai turi lemiamą įtaką.

Pasirinkimai kuria pasaulį. Ir jūsų, ir mūsų visų. Rinkis tai, kur ir kuo norėtum būti. Rinkis pasaulį, kuriam norėtum gyventi. Ir nukreipk savo žvilgsnį į jį - ne kitur. Nuolat.

Sausio mėnesio prognozę rasite čia:

Ko reikėtų vengti?

 • vangumo, bejėgiškumo, ištežimo;
 • konfliktų, aistringų debatų, svetimų problemų narpliojimo;
 • kategoriškumo, kritiškumo;
 • egzaltacijos, dramatizmo;
 • skubėjimo, nerimo;
 • traumų: atsargiai vairuokite ir vaikščiokite (slidu!), neeksperimentuokite su elektros prietaisais.

Ko galima savęs paklausti?

 1. Kokie esminiai tikslai? Kurie tikslai (ar tikslas) verti pastangų?
 2. Kas padeda pasiekti tikslus?
 3. Kas labiausiai trukdo pasiekti tikslus?
 4. Kas didina stiprybę ir kas ją griauna?
 5. Kaip ugdytis nuoseklumą?
 6. Ar reikalingas atsparumas, imunitetas - fizinis, emocinis, energetinis, dvasinis?
 7. Jei taip, tai kaip jį ugdaisi? O kaip silpnini?
 8. Ką pirmiausia reikia kad galėtum realizuoti savo svarbiausią tikslą (tikslus).

Ir svarbiausia:

Pagalvok, prisimink, už ką gali save pagirti? Kokius svarbius tikslus pasiekei? Kaip tai padarei? Kada parodei stiprybę? Kada pasielgei kaip laisvas, stiprus žmogus? Pasidžiauk tuo ir pasakyk, kad tau pavyko. Kad visada pavyks.

2021 metų pagrindines aktualijas rasite čia:

Jaunaties Ožiaragyje meditacija

Atsigręžk į savo stiprybę. Į savo jėgą. Tu išlikai. Tu esi. Tu niekur nepražuvai ir niekur nepražūsi. Leisk sau pajusti savo tvirtybę. Kokia ji?

Atsigręžk ir žiūrėk į ją,  nenusuk akių ir neišsisukinėk, kad nerandi. Tu juk esi. Čia. Tu visada gali. Pats gali. Ir tau patinka galėti. Džiaugtis savo galėjimu. Jausti, kad gyslomis srovena kraujas, raumenimis - jėga. Gimdyti iš savęs sumanymus ir tikslus. Lesinti sniegenas, vaikštinėti apšerkšnijusiu miestu ar mišku. Kopti štai į tą kalvelę arba į Himalajus.

Va, čia tavo Himalajai, čia pat, ne kitur. Tavo, mano, mūsų, jūsų. Kasdienybės linksmieji ir baugieji kalneliai. Kalnai. Viršukalnės. Čia gali kvėpuoti viršukalnių ozonu arba... Pats žinai kuo...

Pats sau ir pasakyk, kuo kvėpuoji? Baimėm, laimėm, ryto šarma ar sutemom. Laukimu, ateitim, praeitim, viltim, atradimais, praradimais? Galiom ar negaliom? Koks tavo oras, ką kvėpuoji? Ar jis gaivus? Padaryk, kad būtų gaivus. Tu gali. Dėl savęs ir dėl kitų tai padaryk. Visi padarykim.

Pasidaryk sau gaivaus oro. Pasidaryk sau laisvos erdvės. Skambančios juoku ir galimybėmis. Laimėjimais, viltimis ir pažadu, kad bus gerai. Jei neišeina kitaip, padaryk tai savo juoku. Sniego gniūžčių žaidynėm su vaikais. Angelo sparnais sniege. Kavos puodeliu žiūrint pro langą. Aš irgi pasidarysiu Jau darau.

Gyvenimas tęsiasi. Tokia pagrindinė strategija. Gyvenimas alsuoja - tegul jis alsuoja tavim ir tu alsuok juo - ne kitkuo. Išvėdink tą sandėliuką, išvėdink gyvenimą, pasižiūrėk į jį rimtai. Duok jam erdvės, duok jam šansų - savo gyvenimui ir pasauliui. Duok sau didelį tikslą. Didelį didelį - kad užtektų visam gyvenimui. Gyventi stiprybėj, gyventi drąsoj, laisvėj, tikrume, galėjime.

To mums visiems ir linkiu.

Geros jaunaties Ožiaragyje. Geros jaunaties!