2021-ieji - globalių, epochos virsmų metai. Kodėl?

Pagrindiniai 2021-ųjų metų tranzitai, planetų pozicijos
Astrologine 2021 metu prognoze
31 Gru 2020

2021-ieji – globalių, epochos virsmų metai. Kodėl?

/
Posted By

2021-ieji –  žingsnis į Vandenio epochą, didelių visuomenės permainų metai

Turbūt jau niekieno nenustebins pasakymas, kad 2021-ieji žada būti didelių virsmų metai. Jie atveria išties didelių permainų laikotarpį, kuris prasidėjo  2020m.gruodžio viduryje, Jupiteriui ir Saturnui įžengus į Vandenį ir susijungus jame. O didelės permainos nenutinka akimirksniu – jos vyksta etapais. Tai štai 2021-ieji – svarbus, kertinis globalių, epochos virsmų etapas.

Apie Jupiterio ir Saturno jungtį Vandenyje ir esminius virsmus rasite čia:

Svarbiausi 2021 metų tranzitai ir jų reikšmės

1.Jupiteris ir Saturnas Vandenyje išryškina  technikos, mokslo ir kitokių inovacijų svarbą.

Tai dvi didžiausios Saulės sistemos planetos,  abi susijusios su sociumu, įstatymais, plėtra ir tvarka, strategija. Keliaudamos Vandeniu jos išryškina permainų visuomenėje poreikį, plėtrą bei būtinybę jas suvaldyti, realizuoti kuo efektyviau.

Tai visų pirma

 • palies virtualiąją erdvę (internetas, socialinės platformos ir kitokios virtualaus bendravimo formos);
 • paskatins mokslo, technikos  inovacijas, išmaniąsias technologijas;
 • komandinį darbą, bendruomenių įtaką visuomenės gyvenimę;
 • nuotolinį ir kitokį darbą laisvu grafiku (nebūtinai dėl karantino – ateity tai gali būti tiesiog dėl didesnės laisvės).

Ir perspektyvu, ir problemiška tai, jog šiose srityse vyks drauge ir plėtra, teisingumo paieškos, sąlygojamos Jupiterio, ir apribojimai, siekis struktūruoti, įvesti tvarką. Taigi vienu metu šios sritys (komunikacija, mokslas, inovacijos, aviacija, kosmoso tyrinėjimai, apskritai laisva raiška) ir plėsis, ir patirs suvaržymus.

Šios permainos įsigalės palaipsniui, bet, ypač Saulei įžengus į Vandenį, ypač svarbu imtis įvaldyti išmaniąsias technologijas, pasidomėti mokslo, technikos naujovėmis, surasti savo komandą, kolektyvą. Socialiniai tinklai, platformos bei kitokios socialinio bendrabūvio formos 2021m. įgis vis didesnę reikšmę. Gali kurtis naujos, dar kol kas nežinomos to bendrabūvio formos, leidžiančios surasti bendraminčius, vykdyti bendrus projektus, verslą, laisvai bendrauti. Norint būti bendrame vyksme labai svarbu įvaldyti šias sritis – tai padės neiškristi iš bendro vyksmo, turėti ryšius ir mainus su pasauliu.

Dauguma ir jaučia, kad atgyvenusius dalykus pats metas paleisti, kad erdvėje bręsta kažkas naujo. Kas buvo, jau nebetenkina arba tiesiog išsibaigė ir tai tęsti tas pat, kas įpūtinėti ugnį vėstančiuose pelenuose. Tačiau tai, kas gimsta nauja, dar sunku suprasti, sunku patikėti, kad galima save realizuoti kitaip, daug laisviau.

Pasaulis vis labiau darosi variantiškas, vis labiau priklausantis nuo to, kiek ir ką aprėpia sąmonė, ir požiūrio, įsitikinimų – tai Vandenio savybė. Taigi šalia gali gyvuoti kelios realybės – gan skirtingos. Kurioje jūs norite gyventi, ten ir skirkite dėmesį, ten link kreipkite sąmonę.

2.Seno ir naujo konfrontacija – Jupiterio bei Saturno kvadratūra į Uraną. 

Po 2020 metų sukaustymo, ekonominės ir visokeriopos sveikatos krizės, ožiaragiškų suvaržymų prasideda naujas etapas – vandeniškasis, skatinantis atsiverti permainoms, plėsti sąmonę, tačiau ir išbandantis, kiek kam reikia to atsinaujinimo, sąmoningumo, laisvės, naujų galimybių. Laisvės, vadavimosi poreikis bei suvaržymai, siekis įvesti discipliną, kontroliuoti  – šios dvi tendencijos stiprokai žiebsis visus metus kaip dvi galingos jėgos, ieškodamos savo kelių ir sprendimų. Tai astrologijoje tai išreiškia Jupiterio bei Saturno kvadratūros į Uraną, kurios ir bus pagrindiniai metų aspektai.

 • Jupiterio kvadratūra į Uraną  – sausio  18d. (Jupiteris – teisingumas, įstatymai, Uranas – laisvė)
 • Saturno kvadratūros į Uraną – vasario 17, birželio 15; gruodžio 14. (Saturnas – tvarka, disciplina, hierarchinės struktūros, Uranas – laisvė).

Pasaulyje tai gali reikštis kaip stichinės nelaimės, ypač susijusios su oro stichija (tornadai ir pan.), neramumai, maištai visuomenės gyvenime, sustiprėjęs išsivadavimo impulsas: laisvės aktyviau sieks tiek valstybės, tiek įvairios žmonių grupės, kita vertus, tai susidurs su nuo seno susiformavusia kontrolės sistema. Laisvės ir kontrolės – abu impulsai bus gana stiprūs,  tikėkimės, žmonija ieškos būdų, kaip tai išspręsti geriausiuoju būdu ir sėkmingai atsinaujinti, subręsdama ir didesnei laisvei, ir atsakomybei. Taigi 2021-uosius vaizdingai būtų galima pavadinti „žaibų metais“.

Geriausiai šiais metais jausis žmonės, atviri naujovėms, jų pasiilgę, neskubantys baimintis ir baugintis, nebijantys laisvės ir atsakomybės, draugiški, atliepiantys, gebantys savarankiai susirasti ir analizuoti informaciją, besidžiaugiantys galimybe mokytis naujų dalykų. Tai visų pirma yra oro ženklų atstovai, jie ir bus sėkmingiausi, ypač Vandeniai, Svarstyklės, o Dvynių laukia svarbūs sprendimai, bet nuo metų vidurio – ir išbandymai.

Apie Saturną Vandenyje ir naują strategiją rasite čia:

3.Jupiteris  Žuvyse (gegužės-liepos mėn.) išskleidžia 2022m. tendencijas – dvasingumą ir kūrybą.

Nuo gegužės vidurio iki liepos pabaigos Jupiteris keliaus Žuvimis,  iškeldamas naujas, jau 2022m. tendencijas. Šis laikotarpis palankus dvasinėms praktikoms, menui, kūrybai. Taip pat vandens bei žemės ženklų atstovams, jiems reikėtų stengtis išnaudoti šį laikotarpį svarbių darbų pradžiai, sprendimams.

4.Kylantis karminis mazgas Dvyniuose skatina mokytis.

Norint evoliucionuoti, svarbu mokytis naujų dalykų, įgyti naujus įgūdžius, atnaujinti turimas žinias, plėsti pasaulėžiūrą, atsiremiant į suformuotas vertybes, pasaulėžiūrą.

Apie Rahu Dvyniuose ir evoliucinę metų kryptį rasite čia:

5.Užtemimai gegužės-birželio bei lapkričio-gruodžio sandūrose žymi esminius metų  įvykius.

2021 metais vyks 4 užtemimai:

 • gegužės 26d. (Mėnulio) ir birželio 10d. (Saulės), susiję su naujomis tendencijomis, evoliucinių programų atvėrimu;
 • lapkričio 19 (Mėnulio) ir gruodžio 4 (Saulės), susiję su praeities patirtimi, rezultatais.

Užtemimai labiausiai palies Šaulio, Dvynių, Mergelės ir Žuvų ženklų atstovus. Jie skatins permainas, rekonstrukcijas švietimo, prekybos, politikos, valdymo struktūrų, įstatymų, turizmo, aviacijos srityje.

Dvynius, Svarstykles bei Vandenius jie nukreips naujais, perspektyviais keliais, skatins tobulėti, Šaulius atgręš susimąstyti apie praeities rezultatus, patirti priimtų sprendimų pasekmes – tiek geras, tiek blogas.

6.Selenos ir Lilit pozicijos keisis liepos viduryje, keisdamos apsaugos ir pagundų šaltinius.

Iki liepos vidurio Selena bus Šaulyje, Lilit Jautyje. Nuo 16d. Selena pereis į Ožiaragį, nuo 18d. Lilit – į Dvynius.

 • Pirmąją metų pusę didžiausia apsauga susijusi su tikėjimu, teisingumu, bus pasaugoti Šaulio ženklo atstovai, vyks valymasis teisėsaugos, įstatymų leidybos srityje, o didžiausios pagundos ir nuopuolis susijęs su Jaučio sritimis, ypač reikėtų vengti godumo, pavydo, materializmo.
 • Nuo metų vidurio ne tik išsigrynins, bet ir bus apsaugota žemės stichija, su ja susijusios sritys bei Ožiaragio ženklo atstovai, sėkmingiau, skaidriau bus galima tvarkyti ekonomikos, finansų reikalus, vyks valymasis šioje srityje. Išbandymai persikels oro stichijai, visų pirma Dvynių atstovams bei su jais susijusioms sritims – informacijos, ryšių, kontaktų. Reikėtų vengti manipuliavimo, nesąžiningumo.

Reziume

 • Svarbiausia siekti atsinaujinimo, mokytis, tyrinėti naujas galimybes.
 • Ypač svarbu įvaldyti išmaniąsias technologijas, distancinį darbą bei paslaugas, virtualiąją erdvę.
 • Ieškoti bendradarbiavimo, burtis į komandas, bendruomenes – tai atveria jėgą ir galimybes.
 • Didžiausių įtampų laikotarpiai: sausis, vasaris, birželis, gruodis. Jais vertėtų patausoti sveikatą (ypač nervų sistemą), santykius, finansus, pasisaugoti traumų, nereikėtų planuotis tam metui svarbiausių darbų, bet gali tekti spręsti kylančias problemas.
 • Geriausi laikotarpiai: kovas, balandžio vidurys, pirmoji gegužės pusė, liepos vidurys, rugpjūtis, rugsėjis.
 • Vandens ženklų atstovams bei Jaučiui, Ožiaragiui naujiems sumanymams, svarbioms iniciatyvoms reikėtų išnaudoti antrąją birželio pusę ir liepos mėnesį.
 • Oro ir ugnies ženklų atstovams geriausia kovo pabaiga-balandžio pirma pusė, liepos pabaiga-rugpjūčio pirmoji pusė, rugsėjo pabaiga, neblogas ir spalis.