Apie didžiąją konjunkciją, Kalėdų žvaigždę ir Jupiterį Vandenyje

Jupiteris Vandenyje ir Jupiterio-Saturno jungtis
Didžioji konjunkcija, Kalėdų žvaigždė ir Jupiteris Vandenyje
20 Gru 2020

Apie Didžiąją konjunkciją, Kalėdų žvaigždę ir Jupiterį Vandenyje

/
Posted By

Šis laikotarpis – ypatingų permainų metas. 2020 metų sausį – Saturno-Plutono jungtis, vykstanti maždaug kas 35metus ir žyminti didelius socialinius-ekonominius pokyčius. Tačiau metų pabaigoje, gruodžio 21d., vyks dar retesnis astrologinis įvykis – Jupiterio ir Saturno jungtis Vandenyje, vadinama Didžiąja jungtimi (konjunkcija), siejama ir su žymiąja Kalėdų žvaigžde, apreiškusia Kristaus gimimą. Kodėl ir kaip? Apie viską iš eilės.

Jupiterio-Saturno jungtis Vandenyje

Gruodžio 19d. Jupiteris, didžiausia Saulės sistemos planeta perėjo į Vandenį ir netrukus, gruodžio 21d., susijungia su neseniai ten įžengusiu Saturnu. Jupiteris ir Saturnas – dvi didžiausios Saulės sistemos planetos. Jupiteris susijęs su plėtra, sėkme, teisingumu, autoritetu, Saturnas – su disciplina, tvarka, strategija, apribojimais. Jos abi susijusios su valdymu, tad jų jungtis, vykstanti kas 20 metų,  nuo gilių viduramžių lyginama su karaliaus ir princo paveldėtojo susitikimu ir sakoma, kad jų metu keičiasi valdovas.

Jupiterio-Saturno jungtis

Jupiterio-Saturno jungtis

Tačiau šįkart yra kur kas didesni kitimai – pagal astronomo (ir astrologo) Keplerio nubraižytą schemą matome, kad maždaug kas 200 metų jungtis keičia stichiją. O tada, kaip sakoma senuose astrologijos šaltiniuose, keičiasi ne tik valdovas, bet ir dinastija. Dabartiniais terminais, galima sakyti, keičiasi socialinė sankloda, valdymo būdas, sistema. Na, šiemet būtent tokia konjunkcija: nuo 1802   metų Jupiterio- Saturno konjunkcijos vyko Žemės ženkluose, o dabar  persikelia į Oro stichiją. Taigi galime tikėtis ne tik atskirų vadovų, įstatymų kaitos, bet apskritai didelių, esminių pokyčių visuomenės sanklodoje, socialiniame gyvenime, valdymo sistemose. Bet turbūt visų pirma žmonių sąmonėje, tame koks turėtų būti valdymas, socialinė struktūra, kaip turėtų tvarkytis  valstybė, žmonija apskritai.

O Kalėdų žvaigždė?

Viena iš versijų, kad Kalėdų žvaigždė, ryškiai sužibusi danguje, tai ir buvo Jupiterio-Saturno jungtis. (Beje, turime retą progą šią jungtį stebėti 21-22d., apie 17val. ties pietvakarių horizontu. Kita tokia proga bus tik 2080m. kovo mėn.)

Kaip suieškoti Jupiterio-Saturno jungtį danguje, rasite čia:

Iš tiesų tuo metu Jupiterio-Saturno jungtis buvo per Kalėdas, bet 7m. prieš Kristų. Nuostabu tai, kad toji jungtis vyko Žuvyse, tapusiose krikščionybės bei visos epochos simboliu. Be to, ta jungtis buvo ties Alderamino žvaigžde, susijusia su pranašais, didžiaisiais mokytojais, žmonijos vedliais.

Dabar, kai pereiname į Vandenio epochą, vykstanti jungtis Vandenyje vėl įtvirtina naujos epochos pradžią. Daugelis jaučia intuityviai, kad ateina nauja epocha, dideli pokyčiai, kad kažkas naujo bręsta, o sena atgyveno. Tai rodo ir šių metų krizinė situacija. Tačiau astrologija turi šiuos vyksmus patvirtinančias tūkstančių metų žinias, paremtas stebėjimais ir giliais dvasiniais šaltiniais.

Reikėtų suprasti, kad nei žmogus, nei visa epocha nepasikeis akimirksniu, per vieną vakarą ar naktį. Dideli pokyčiai vyksta ir įsitvirtina etapais. Ši jungtis – yra svarbaus etapo pradžia, jo paleidimo, aktyvavimo „mygtukas“, momentas didelės jėgos, kuri išsiskleis palaipsniui. Jos poveikis jausis ilgą laiką, tačiau dabar sėjamos sėklos, galimybės – arba problemos. Kita vertus, atidaromos durys į naują pasaulį, kurio dar nelabai pažįstame, bet kuris teikia daug įkvepiančių galimybių ir naujų užduočių.

Kas gi ta Vandenio epocha?

Epocha – didelis, apie 2000metų laikotarpis, susijęs su precesija (Žemės ašies rotacija). Precesijos ciklas – tai  didžiausias Žemės ciklas, apimantis maždaug 26000 metų, kol ašis apsuka ratą, taigi kiekviena epocha trunka maždaug po 2000 metų, iš viso jų yra 12, kaip ir zodiako ženklų.

Daug kas ginčijasi, kada gi tiksliai prasideda ta Vandenio epocha – tam nustatyti yra įvairių technikų, apie kurias parašysiu vėliau.  Bet turbūt akivaizdu, kad kaip ir bet koks didelis procesas, ji neprasideda staiga, vienu žybtelėjimu, nors ir turi savo ryškius ženklus bei įvykius, kaip įsitvirtinimo momentus (kaip Žuvų epochą ženklina krikščionybės atsiradimas ir sklaida, o tai irgi išryškėjo ne nuo pirmųjų dienų ar metų).

Vandenio epocha daug plačiau ir ilgam laikui išskleis Vandenio savybes – inovacijas, mokslo atradimus, ryšį su kosmosu, kolektyvizmą, lygybės paieškas ir realizacijas, didesnę laisvę ir pasirinkimo galimybes, tačiau ir kur kas sudėtingesnes užduotis, reikalaujančias didesnės brandos ir atsakomybės. Taip pat ir didesnes pagundas manipuliuoti mokslo atradimais bei lygiava, siekiant visuotinės kontrolės.

„Kas yra žmogus?“ „Kur žmogiškumo ribos?“ „Kur laisvės ir eksperimentų ribos?“ „Kas mes esame kaip kosminė rasė?“ „Kokie santykiai turėtų būti Žemėje? Visatoje?“  – štai pagrindiniai Vandenio epochos klausimai.

Kam neša sėkmę Jupiteris Vandenyje?

Vandenyje Jupiteris bus, kaip ir įprasta, beveik metus (tiesa, vasarop keletui mėnesių pereis į Žuvis – nuo gegužės vidurio iki liepos pabaigos).

Jis yra didžiausia Saulės sistemos planeta nešanti plėtrą tai sričiai, kur keliauja. Ne be reikalo jis  yra vadinamas „didžiąja laime“, siejamas su sėkme, autoritetu, atsiverinačiomis galimybėmis – ir visų pirma tai sričiai, kuria keliauja.

Kokios Vandenio sritys?

  • išmaniosios technologijos, kompiuteriai;
  • elektronika, elekrotechnika;
  • virtuali erdvė, internetas, įvairios socialinės platformos ir kitos virtualios komunikacijos;
  • mokslo išradimai, inovacijos;
  • komandos, kolektyvai, projektai, bendruomenės;
  • aviacija, kosmoso tyrinėjimai.

Šalys – Rusija, Kanada, Norvegija. Spalvos – neoninės (žydra, žalia).

Bet… 

reikia atkreipti dėmesį, jog Jupiteris šiemet keliauja Vandeniu kartu su Saturnu, taigi norint sėkmės reikia įdėti ir disciplinos, pastangų, mokėti suderinti išradingumą bei polėkį su drausme ir atsakomybe, galų gale – su kantrybe ir apgalvota strategija, nuosekliu, kryptingu veiksmu. Taigi galimybės, plėtra, augimas ir kliūtys, apribojimai, kontroliavimas šiemet eis greta.

Tai ir gerai, ir blogai. Harmoninga prasme padės suderinti įkvėpimą ir atsakomybę, viziją ir strategiją, tikėjimą ir discipliną. Neharmoninga – formuos trūkčiojimus, stabdymus, trintį valdžios sluoksniuose, įstatymų ir potvarkių kaitą  bei optimizmo-pesimizmo perkritimus žmonių sąmonėje. Ypač šios dvilypės   – galimybių, plėtros ir apribojimų  – besikaitaliojančios tendencijos jausis Vandenio srityje: komunikacijos, interneto, išmaniųjų technologijų, aviacijos, informacijos bei mokslo inovacijų erdvėje.

Įdomu, ką gi veikė Lietuva, kai praeitą kartą Saturnas įžengė į Vandenio pirmą laipsnį, beveik prieš trisdešimt metų? Po sausio 13-osios teisiniais, demokratiškais būdais gynė savo teisę į laisvą ateitį – gruodžio 9d. buvo organizuotas visuotinis Lietuvos referendumas dėl Lietuvos nepriklausomybės, kuriame dauguma ir balsavo, kad Lietuva būtų laisva, nepriklausoma šalis. Taigi demokratine tvarka įteisinta laisva Lietuvos piliečių valia. Tai didelė pergalė, kurios, tikėkimės, esame verti.

Apie Saturno poziciją Vandenyje rasite čia:

Jupiterio pozicija zodiako ženklams (atsižvelgiant ir į Saturno poziciją)

Sėkmė, galimybės, plėtra, autoriteto augimas…

♈️ per draugus, kolektyvus, visuomeninę veiklą, bendrus projektus. Būsite sėkmingi, gerbiami, jei būsite draugiški, sugebėsite įsilieti į komandą, prisiimti atsakomybę, įvaldysite techniką, interneto erdvę. Galite realizuoti savo seniai brandintas svajones, tik nepasiduokite.

♉️ karjeroje, darbo reikaluose, galite įkurti sėkmingą struktūrą ir jai vadovauti, jei suderinsite viziją ir strategiją, suformuosite komandą ir įvaldysite komandinį darbą, susitelksite į didelį, brandų tikslą, kurio realizacija svarbi visuomenei, daugeliui žmonių, ne tik jums.

♊️ studijose, kelionėse, tarptautiniuose ryšiuose, mokykitės naujų dalykų, įvaldykite ir virtulias komunikacijas, tarptautinius kontaktus, plėskite pasaulėžiūrą, tada tapsite kitiems mokytoju, autoritetu. Tačiau atsirinkite, kas tikrai verta, pasidarykite ilgalaikius planus, strategiją, nesiblaškykite.

♋️ slaptuose reikaluose arba versle, jei gebėsite perprasti kolektyvinę sąmonę, įvaldyti jos energetiką, parodyti sprendimus ekstremaliose situacijose, prisiimti atsakomybę už bendrus finansus. Sėkmė priklausys nuo vidinės, dvasinės jėgos bei gebėjimo suvaldyti baimes, dideles energijas, asmeninę ir bendras transformacijas. Galite gauti palikimą – įvairia prasme.

♌️ partnerystėje, jei prisiimsite ir didesnę atsakomybę, vertinsite ilgalaikius santykius. Jei pasirūpinsite solidesniu, rimtesniu įvaizdžiu, mokėsite būti draugiški, bendradarbiauti, galite susilaukti ir didelio populiarumo, publikos dėmesio, galingų partnerių, sudaryti vertingas sutartis. Geras metas santuokai, jei santykiai ilgalaikiai, patikrinti.

♍️ darbe, tarnyboje: galite gauti aukštesnes pareigas, jei prisiimsite atsakomybę, mokėsite dirbti komandoje bei su naujomis tecnologijomis. Geras metas pasirūpinti sveika gyvensena – tie pačiam, tiek padėti kitiems.

♎️ kūryboje – čia lydės įkvėpimas, atsivers galimybės, jei parodysite kantrybės bei nuoseklumo. Galite organizuoti savo darbų parodą, sėkmingai pristatyti savo kūrinius visuomenei, tačiau turėkite aiškų planą, strategiją. Taip pat galite sėkmingai investuoti, jei atsakingai ištyrinėsite rinką, galimybes ar remsitės patikimais profesionalais. Laimės teiks vaikai, bet reikėtų skirti dėmesio nuosekliam auklėjimui.

♏️ namuose, šeimoje, jei nesibodėsite čia prisiimti daugiau atsakomybės, įvesti tvarką savo vidinėje erdvėje. Galimas šeimos pagausėjimas ir su tuo susijusios pareigos arba nekilnojamojo turto įsigijimas, investicijos. Jūsų fundamentas ir sėkmės šaltinis – jūsų namai, jūsų vidinė erdvė.

♐️ artimojoje aplinkoje: galite susipažinti su įtakingais žmonėmis, užmegzti svarbius kontaktus, jei išmoksite atsakomybės, laikytis žodžio, pasirodysite patikimi ir nesibodėsite mokytis naujų dalykų. Tada tai geras laikas prekybai, viešinimuisi, ypač per virtualią erdvę, žiniasklaidą, galite tapti žinomas, populiarus, autoritetingas, tačiau išlikite paprastas, nesusireikšminkite, būkite mokinio pozicijoje, tada sėkmė bus ilgalaikė.

♑️ darbo, uždarbio srityje – galite gerokai pasikelti uždarbį ar gauti aukštesnes pareigas, jei gebėsite bendradarbiauti  ir įvaldyti išmaniąsias technologijas. Galite pretenduoti į aukštesnes pareigas, pakelti savo statusą, jei pasitelksite platų požiūrį ir aiškią strategiją. Skirkite dėmesio finansams, pajamų-išlaidų balansui, investicijoms, tačiau pasirūpinkite ir mityba,  atsirinkite tinkamus maisto produktus.

♒️ jūsų asmenybei – atsiveria dideles savirealizacijos galimybės, atsiveria keliai savarankiai (ar savarankiau) tvarkyti savo gyvenimą, ypač jei įvaldę moderniąsias technologijas, virtualią erdvę, komunikacijas bei mokslo inovacijas. Jūsų išradingumas, laisvė, inovatyvus požiūris taps pavyzdžiu kitiems, galite sėkmingai pradėti ar plėsti freelancerio veiklą, imtis visai naujų, originalių projektų. Svarbu prisiimti asmeninę atsakomybę, pasitelkti strategiją, nuoseklumą, kantrybę, siekti rezultatyvumo – tada jūsų pradėta veikla turės ilgalaikę sėkmę, plėtrą.

♓️ dvasinėse praktikose, slaptuose dalykuose – galite įgyti galingus slaptus globėjus, gauti svarbias iniciacijas į dvasines praktikas, tapti dvasiniu autoritetu, patarėju, bet geriau išlikti mažiau pastebimam, nesibrauti į viešumą – kam reikia, tas jus suras. Prioritetas turėtų būti dvasinės vertybės, ryšys su dvasia, disciplina dvasinėse praktikose.  Pasirūpinkite sveikata, neišsitaškykite viešame bendravime, padėkite kitiems, bet atsirinkite, kam ta pagalba išties reikalinga.

Vis dėlto atsargesniems minėtose srityse reikėtų būti sausį, vasarį, birželį ir gruodį – galimos planų griūtys, nemalonios staigmenos. Tai netinkamas metas naujiems darbams pradėti.

Ruoškimės dideliems darbams, svajokime, kurkime, tegul šis sudėtingas laikas ne apkarpo, o augina, stiprina sparnus naujam skrydžiui naujoje kokybėje, realybėje. Kokioje? Tai priklauso ir nuo mūsų visų.