Selena pereina į Šaulį. Kam ji teikia apsaugą?

Selena Šaulyje Zodiako ženklams
Selena Šaulyje
13 Gru 2020

Selena pereina į Šaulį. Kam ji teikia apsaugą?

/
Posted By

Selena, arba Baltasis Mėnulis,  gruodžio 15 dieną perėjo iš  Skorpiono į Šaulį ir bus šiame ženkle septynis mėnesius, iki 2021m. liepos  16 dienos. Tai gerokai keičia astrologinį foną, o tiksliau tai, per ką, kur ir kodėl gauname apsaugą, palaiminimą.

Visą gruodžio mėnesio astrologinę prognozę rasite čia:

Kas gi ta Selena?

Selena yra ne planeta, o matematiškai apskaičiuojamas taškas, susijęs su Mėnulio orbita aplinkui Žemę, tiksliau, su didžiausiu jo priartėjimu prie Žemės, kai ši nuo Mėnulio gauna daugiausia Saulės atspindžio šviesos.

Karmine prasme Selena išreiškia šviesius karminius įdirbius, apsaugą ir palaiminimą sielai, ji kaip angelas sargas, pasaugantis ir teikiantis šviesų palaikymą tam būstui ir ženklui, kur keliauja Selena.

Selena yra mažiausio egoizmo ir didžiausio altruizmo taškas, rodantis, kurioje srityje esame nesavanaudiškai padarę daug gero, nesitikėdami atpildo, tačiau atpildas visada ateina. Jis pasireiškia kaip rami sąžinė, švara ir aiškus suvokimas, galėjimas turėti gerovę toje srityje, kuri ji yra (kas tai bebūtų – sveikata, finansai, santykiai). Kita vertus, Selena duoda tiek, kiek reikalinga visuminei gerovei,  (atvirkščiai, ji gali kai ką atimti, kas tai skatintų, pasaugodama bendrą evoliuciją). Taigi nors Selena neturi fizinio kūno, šis taškas labai stipriai veikia.

Vakarų astrologija mažai žino apie Seleną, tačiau apie ją daug rašoma persų astrologijoje (Avestoje).

Selena Šaulyje

Selenos padėtis šįkart ypatinga tuo, jog ji keliaus Šauliu drauge su Besileidžiančiu karminiu mazgu Ketu, išryškindama šviesius praeities įdirbius, suteikdama apsaugą tiems, kurie to nusipelnė, yra verti – avansu  tai nebus duodama. Kita vertus, Selena gali atskleisti ir ištaisyti praeities neteisybes, nubausti kaltininkus.

Pagrindinės teigiamos Šaulio savybės – gerumas, optimizmas, tikėjimas pasaulio prasmingumu, inteligencija, plačios pažiūros. Tokius žmones ir palaiko Selena, nušviesdama savo palaimos šviesa.

Taigi Selena Šaulyje suteikia apsaugą pozityviems, teisingiems, plačių pažiūrų žmonėms, turintiems aiškią, savarankią pasaulėžiūrą, vertinantiems išsilavinimą, besidomintiems visuomenės gyvenimu, tikintiems pasaulio prasmingumu ir  ištikimai stovintiems tiesos sargyboje.

Cinikus, avantiūristus, fanatikus,  teisingumo bei įstatymų pažeidėjus, kiršytojus ir apgavikus Selena stabdo ir baudžia, apšviesdama, išviešindama jų piktus kėslus.

Viena vertus, Selena Šaulyje teikia palaiminimą  tiems, kurių Saulė ar Selena yra Šaulyje ir, aišku, jei ji reiškiasi harmoningai, t.y.  teisingiems, pagarbiems, pozityviems žmonėms, turintiems plačią pasaulėžiūrą. Tačiau, jei Saulė neharmoninga, ji gali pasireikšti avantiūrizmas, cinizmas, atsakomybės trūkumas – tokie žmonės patirtų Selenos valančią jėgą, pareikalaujančią atsakyti už praeityje padarytus darbus, sprendimus, apšviesdama, parodydama klaidas bei jų pasekmes, versdama jas taisyti . Šiuo laikotarpiu Selena teikia pagalbą išaiškinti neteisybę, padarytus teisės, įstatymų, tieseingumo pažeidimus.

Kita vertus, visiems šiuo laikotarpiu palanku ir prasminga ugdytis teisingumą, optimizmą, tiesiog gerumą, prasmės bei teisingumo paiešką, ištikimybę principams, pastangą suvokti ir apginti savo esmines, dvasines vertybes.

Ko reikėtų?

  1. Išlaikyti tikėjimą, pozityvumą, džiugumą.
  2. Formuotis savarankią pasaulėžiūrą, apginti dvasinius principus.
  3. Atsiverti pasauliui, ugdytis žmogiškąjį solidarumą, pagarbumą.
  4. Vertinti išsilavinimą, inteligentiškumą, siekti žinių, plėsti pasaulėžiūrą, ir mokytis, mokytis, mokytis.

Ko reikėtų vengti?

  1. Fanatizmo, prievartos – taip pat ir idėjinės. Savo tiesą reikėtų įrodyti tiesiniu būdu.
  2. Pažeisti įstatymų.
  3. Uždarumo, kurstyti priešiškumą kitoms tautoms, kultūroms.
  4. Cinizmo, nihilizmo, nepagarbumo.
  5. Prisitaikėliškumo, konformizmo, baimės.
  6. Niūrumo, bambėjimo, negatyvumo.

Kokioms sritims Selena teikia apsaugą?

Sritys, susijusios su Selena,  patirs stipresnį karminį valymąsi, jeigu jose yra susikaupę nešvarumų, juk Selena, panašiai kaip suspindusi Saulė, ryškiai apšviečia nešvarumus, kurie anksčiau buvo ne tokie matomi. Kita vertus, jei yra sukauptos pozityvios savybės, Selena neša dovanas: autoritetą, pripažinimą, gerovę, šviesią jėgą, patraukia kliūtis.

Šaulio sritys yra teisingumo, įstatymų leidybos sistema, tam tikra prasme – politika apskritai, filosofija, religija, švietimo sistema, leidyba, turizmas, aviacija, tarptautiniai santykiai, emigracija.

Šiose srityse gali vykti valymasis, iškėlimas viešumon tamsių dalykų – tam, kad jie būtų išvalyti, dvasinės šviesos pergalė, įgaliojimų suteikimas tiems, kurie stengiasi ne tik dėl savęs, bet ir  Žemės, žmonijos gerovės. Kita vertus, dėl Ketu buvimo tame pačiame ženkle šiose srityse judėjimas į priekį bus tik tada, jei tam suformuotos priežastys ir įdirbiai praeityje – avansu nieko nebus duodama. Tačiau akivaizdžiai šiose srityse bus priversta atsigręžti ir prisiimti praeityje padarytų veiksmų pasekmes, tad labai tikėtinas trūkumų iškėlimas bei reorganizacija teisinėje bei švietimo sistemose, turizmo bei aviacijos srityse.

Šaulio šalys  yra Lenkija, Meksika, Australija.  Miestai – Vilnius, Niujorkas.

Šaulio organai –  klubai, šlaunys, taip pat kepenys, kraujotaka. Spalva – mėlyna.

Reziume

Suvok, kas tau brangu, vertinga, turėk savo nuomonę ir gebėk ją išreikšti, apginti principus, tačiau pagarbiai, nepažeidžiant įstatymų, konstitucijos, gerbiant kito teisę taip pat turėti savo nuomonę. Išlaikyk žmoniškumą, gerumą, tikėjimą šviesos pergale ir prisidėk, kad tai vyktų – nefanatiškai, sąmoningai, kaip Žemės pilietis, besirūpinantis ateities kartų gerove. Vertink išsilavinimą, plėsk savo pasaulėžiūrą, būk tolerantiškas, bet nepamiršk, kas svarbiausia.

Kokią apsaugą teikia Selena zodiako ženklų atstovams?

♈️ Apsaugą teiks dėsnių pažinimas,  plati pasaulėžiūra, galite įgyti pagarbą, jei to verti,  ar susitikti su svarbiais asmenimis, sutikti savo bazinį mokytoją.  Jei norite apsaugos, tobulėkite, keliaukite, studijuokite. Galite tapti mokytoju kitiems, jei patys nesibodėsite mokytis ir pernelyg nesusireikšminsite.

♉️ Apsaugą patirsite versle, finansų srityje, jei suvoksite, kad ji kyla iš vidinės jėgos, jei neignoruosite dvasios. Kuo būsite nepastebimesnis, tuo daugiau apsaugos, palaiminimo patirsite. Jei būsite verti, galite patirti gilius dvasinius išgyvenimus, atradimus. Atsiremdami į tai kibkite į kasdienius darbus.

♊️ Apsaugą ir paramą teiks partneris, galite sudaryti geras sutartis, įgyti populiarumą, jei jo nusipelnėte. Norint apsaugos, labai svarbu gebėti suderinti savo ir kitų interesus, bendradarbiauti, tačiau nepamirškite, pasiremdami teisingumu ir dosnumu bendraujant eiti savo keliu, realizuoti savo prigimtį ir gabumus.

♋️ Apsaugą teiks sąžiningas, teisingas ir geranoriškas savo pareigų atlikimas. Ieškokite, kuo galite būti naudingi pasauliui, ir turėsite ne tik darbą, bet ir aplinkinių dėkingumą, likimo apsaugą, pagerinsite sveikatą. Vis dėlto svarbu neužsisukti rutinoje ir suvokti, kad pagrindinės pareigos yra dvasinės.

♌️ Apsaugą teiks meilė, džiugumas, kūrybingumas. Galima kūrybinė sėkmė, įkvėpimas, geri įvykiai vaikams, mylimojo sutikimas, jei tam yra sukauptos karminės priežastys. Tačiau svarbiausia, atsiremiant į savo vvidinę šilumą ir kūrybingumą,  mokytis kurti drauge su kitais, puoselėti draugystę.

♍️ Apsaugą teiks gimtųjų namų sienos, šeima, giminė, protėviai. Išreikškite dėkingumą jiems ir būsite pasaugoti.  Galite sulaukti ilgai laukto kūdikio, įsigyti ar pagerinti būstą, jei to nusipelnę, tačiau, remiantis į giminės palaikymą, reikėtų neužsisėdėti namie, o siekti realizuoti tikslus visuomenėje, karjerą.

♎️ Apsaugą teiks bendravimas, artimoji aplinka, galite įgyti šviesių, prasmingų pažinčių, atrasti vertingos nformacijos. Jei būsite teisingi ir gebėsite atsirinkti vertybes, galėsite tapti iš mokinio mokytoju, įgyti autoritetą.

♏️ Apsaugą teiks gebėjimas pasirūpinti savimi bei aplinkiniais,  teisingas resursų paskirstymas ir drauge platus požiūris, teisingumas. Jei tai įvaldėte, dabar galite rasti etiškus uždarbio šaltinius ir neblogai uždirbti, bet tik tiek, kiek esate verti. Atsiremiant į tai visai gerai pasidomėti verslo bei investicijų aktualijomis, kurti verslo planą.

♐️ Ši pozicija neša palaiminimą, apsaugą asmenybei, galite tapti pavyzdžiu kitiems, įkvėpdami tikėjimo ir optimizmo, tiesiog gerumo. Už tai būsite apdovanoti, tačiau gausite tik tai, ko esate verti. Jei tai ignoravote, galite aiškiai pamatyti, kur ir kodėl, bei ištaisyti. Puoselėjant savo gerąsias savybes derėtų įsiklausyti į partnerių nuomonę, mokytis bendradarbiauti.

♑️ Apsaugą gausite per dvasines praktikas ir globėjus, galite įgyti slaptų pagalbininkų, dvasios vedimą, palaikymą, jei esate išsiugdę tikėjimą ir teisingumą, turite sukaupę dvasinių nuopelnų. Į tai atsiremdami galėsite spręsti savo kasdienius uždavinius, tvarkyti darbo reikalus, ko nereikėtų vengti.

♒️ Apsaugą teiks draugai, kolektyvinė veikla, galite sutikti bendražygius, įsijungti į parsmingus, Žemei taip reikalingus humanitarinius projektus. Leiskite sau šviesias svajones – jos teiks apsaugą,  leis realizuoti savo kūrybą, puoselėti meilę, auginti vaikus.

♓️ Galite gauti apsaugą, jei išsikelsite sau aukštus tikslus ir jų sieksite, būsite ištikimi savo principams, nesutiksite su mažu, pasitelksite atkaklumą, tvirtybę. Tada gali pasisekti karjeroje, jei jūsų tikslai svarbuūs ir pasauliui Vis dėlto nereikėtų pamiršti ir šeimos, savo ištakų, šaknų.