Apie gruodžio 14d. užtemimą, arba kaip sutikti jaunatį Šaulyje?

Astrologo įžvalgos, rekomendacijos
14d. Saulės užtemimas arba kaip sutikti gruodžio jaunatį?
11 Gru 2020

Apie gruodžio 14d. Saulės užtemimą, arba kaip sutikti jaunatį Šaulyje?

/
Posted By

Netrukus, gruodžio 14d., bus jaunatis Šaulyje (18:16val.)  ir drauge Saulės užtemimas (18:14val).

Jaunaties ir Saulės užtemimo temos, aktualijos

Tai vyks prie Besileidžiančio karminio mazgo Ketu, taigi išryškins ir išbaigs vykstančius procesus, susijusius su autoritetais, valdžia, politika, teise ir įstatymais - visuomeniniame gyvenime, o asmeniniame vers peržiūrėti savo pasaulėžiūrą, misiją, santykius su mokytojais, autoritetais, atsakyti į klausimus, kas jums yra vertinga, prasminga, o kas ne, nebe.

Atgyvenę santykiai, ryšiai nutrūks, išsbaigs, tai, kas buvo pasaulėžiūroje "pritempta", netikra, taip pat atkris - teks atskirti grūdus nuo pelų.

Kils daugiau įtampų, nerimo, konfliktų, gali paūmėti chroniškos ligos, ypač susijusios su kraujotaka, kepenimis, širdimi.

Planetų aspektai ir jų įtaka

14d. Saulės užtemimas arba kaip sutikti gruodžio jaunatį?

Jaunaties ir Saulės užtemimo metu Saulė, Mėnulis, Merkurijus ir Ketu bus Šaulyje.

Merkurijus darys jungtį su Ketu. Tai savaime iškels vertybių, autoritetų bei pasaulėžiūros, misijos peržiūrą, atsigręžimą atgal, atsirinkimą, ką nešti toliau kaip vertybes ir ko atsisakyti.

Merkurijaus bei Ketu bei Rahu kvadratūra į Neptūną gali kelti liūdesio, rezignacijos nuotaikas, nusivylimą dėl pasaulio netobulumo, perspektyvos ir prasmės praradimą -  to reikėtų vengti, nes tai niekur neveda, o tiksliau - veda į akligatvį.

Svarbu atsigręžti į Kylantį karminį mazgą Rahu Dvyniuose, suvokiant, kad ši praeities vertybių bei pasaulėžiūros peržiūra yra reikalinga tam, kad atsirinkus tikrąsias, patikrintas vertybes būtų galima pažvelgti į ateitį ir atsiverti naujam etapui, tam tikra prasme - ir naujam pasauliui.

Tam padės Marso trinas į Karminius Mėnulio mazgus bei Merkurijų  - jis suteiks drąsos ir aiškumo, į ką ir reikėtų remtis. Norint eiti evoliuciniu keliu, reikia turėti drąsos pamatyti aiškiai ir paprastai, kas yra vertinga, kas ne, nevinguriuoti ir neapgaudinėti savęs ir kitų, kuriant iliuzijas.

Geras, palaikantis Veneros Skorpione aspektas į Jupiterį ir Saturną Ožiaragyje skatina pasitelkti tvirtybę, atkaklumą, kantrybę ir drąsią meilę, nebijančią išbandymų.

Apie Seleną Šaulyje rasite čia:

Kam labiausiai jausis užtemimo įtaka?

Teisininkams, politikams, diplomatams, švietimo sistemos darbuotojams, autoritetingiems asmenims.

Šaulio, Dvynių, Mergelės ir Žuvų ženklo atstovams.

JAV, Graikijai, Lenkijai, Japonijai, Izraeliui, Australijai, Meksikai, Pietų Amerikos šalims.

Kas svarbu šiuo momentu?

 • palikti praeityje tai, kas atgyvenę, netikra - požiūrius, santykius, įpročius;
 • atsirinkti ir suvokti esmines savo vertybes - tai būties fundamentas. Labai svarbu, kad jos būtų patikrintos savimi, o ne priimtos todėl, kad jas vertina kiti;
 • išlaikyti ramų, tvirtą, bet neegzaltuotą tikėjimą pasaulio prasmingumu;
 • aiškumas ir užtikrintumas dėl savo vertybių, ramus jų išlaikymas;
 • pozityvumas ir požiūris, kad pasaulis gali būti įvairus, kad jis gali ir turi keistis, kad tuose pokyčiuose galima ir rasti pozityvius sprendimus, susitarimo būdus;
 • netrukus po jaunaties ir užtemimo vyks dideli pokyčiai, svarbu atsiverti jiems, paprašant šviesios apsaugos ir dvasios vedimo.

Gruodžio mėnesio prognozę rasite čia:

Ko reikėtų vengti?

 • aiškintis santykius, įrodinėti savo teisumą, įsipainioti į  aistringus debatus ar svetimas problemas;
 • puikuotis savo gebėjimais - derėtų pabūti kuklesniam šiuo metu;
 • kategoriškumo, egzaltacijos, dramatizmo, teisti ir aistringai piktintis - tai būtent sulipina su tuo, ko nepakenčiate;
 • liūdesio, nusivylimo, kartojimo, kad pasaulis neprasmingas, kad neįmanoma rasti tiesą;
 • skubėjimo ir kategoriškumo - duokite sau ir įvykiams laiko;
 • griebtis naujų darbų, pasirašyti sutartis, skirti pasitarimus, svarbius susitikimus (per jaunatį nerekomenduojama pradėti darbų, rskubėti kalbėti apie savo planus, sprendimus, reikia leisti jiems subręsti, o ką jau kalbėti apie Saulės užtemimą...)

Plačiau apie elgesį užtemimų metu rasite čia:

Ko galima savęs paklausti?

 • Kas mano tikrasis Mokytojas, Mokytojai?
 • Ką jau išmokau, kas yra mano pasaulėžiūros pagrindas? Kokios vertybės?
 • Ko norėčiau ir ko reikėtų mokytis ateityje? Kokias žinias, įgūdžius įgyti?
 • Kokį pasaulį norėčiau matyti, kokiame pasaulyje norėčiau gyventi?

Šis jaunatis ir užtemimas ir išryškina, ir atveda į kulminaciją praeities krizę, atverdamas naujus kelius, naują pasaulį, perėjimas į kurį pareikalaus  ne tik laiko ir atsivėrimo naujovėms, bet ir savimi patikrintos vertybių bazės, kaip patikimo pagrindo, sprendžiant naujus uždavinius, įsisavinant naujus dalykus.

Jaunaties meditacija

Jei įžengtum į naują, į visai šviežią  pasaulį, ką tu ten pasiimtum? Jei įkeltum koją į naujai atrastą planetą, ką paimtum iš senosios savo Žemės? Ką paimtum kaip išminties šaltinį? Kas būtų tavo bagažas? Ne materialus - dvasinis.

Tau ten nereikia primuso, palapinės ar ginklo. Tau reikia tik išminties ir žinių. Ką pasiimtum? Kam už tai padėkotum? Ar tu turi  Mokytoją?

O tu sau pats Mokytojas ar ne? Tau būna, kad atsibundi vidury nakties ir kalbiesi su Tuo, kas už tamsos užuolaidos, kas už dangaus užuolaidos, už Mėnulio, Saulės ir žvaigždžių? Kas pažįsta tave iki menkiausio siūlelio, iki mažiausio smegenų vingio, beveik nepastebimo sielos virptelėjimo. Kas žino visas tavo baimes ir svajones,visus  laukimus ir praradimus, visas tavo viltis ir neviltis, juodžiausias ir balčiausias akimirkas? Ir vis tiek myli. Ir todėl myli.

O tu pats save myli... ar kaip? Tu myli savo ieškančią sielą ir lūkuriuojantį protą, savo neaprėpiamumą ir ribotumą? Ir kaip visa tai telpa mumyse, kaip mes taip išmokstame visa tai sutalpinti... Ar tu nepamiršti savęs mylėti - tokio, visokio? Nes už to slypi didžioji viltis ir didžioji galimybė.

Į ką tu išaugsi - ir žinai, ir nežinai. Bet taip, žinai: į kažką didelio - nes taip sumanyta. "Ir kas pagalvotų - iš tokios mažytės sėklos..." Tu ir esi ta sėkla, ieškanti kelio dirvožemio tamsoj, Žemės tamsoj. Ir jos šviesoj. Visaip... Kol įkelsi koją į visai šviežią, visai naują pasaulį, apie kurį visada ir žinojai, ir nežinojai. Kur svarbiausia ne primusas, ne palapinė, ne kirvis ar koks ginklas, o žinios, išmintis, žinojimas ir sprendimai. Nes dvasia kuria materiją. Ne atvirkščiai. Nors vėlgi čia - kaip pasirinksi... Tu turi teisę rinktis. Tu turi teisę kurti, tverti. Visada turi.

Į kokį pasaulį pasirinksi įkelti koją? Su kokiu bagažu? Su primusu, kirviu, ginklu? Ar žiniomis, žinojimu, tikėjimu, išmintimi? Kam ten leisi būti, gyventi? Visaip gali būti. Visaip gali būti... Tai gal pasirink į ten, kur norėtum gyventi, būti, kurti, mylėti, kur būtų lengva alsuoti ir mylėti. Kur būtų ir visiems lengva kurti, būti, alsuoti, mylėti.  Ir leisk kitiems rinktis.

Gražios jaunaties Šaulyje. Tau, man, visiems. Gražaus mums visiems pasaulio.