Spalis - susikaupimo, pasiruošimo metas. Kam?

Spalio astrologinė prognozė
Spalio astrologine prognoze
1 Spa 2020

Spalis – susikaupimo, pasiruošimo metas. Kam?

/
Posted By

Spalis… Koks gi jis žada būti? Viena vertus, keliantis nemaža besiakumuliuojančių įtampų, kita vertus, esminiai vyksmai, virsmai dar ateityje, tad spalis ramesnis nei metų pabaiga. Taigi kaip geriausia išnaudoti šį metą, kaip susiderinti su jo tekiamomis galimybėmis, sumažinti rizikas? Ką vertėtų ir ko nevertėtų daryti šį mėnesį?

Viena vertus, tai  įtampų tvenkimosi bei veiksmų pristabdymo metas, kai derėtų primažinti tempą ir siekti išlaikyti harmoniją – tiek savyje, tiek aplinkoje. Kita vertus, tos įtampos bus latentinės, besikaupiančios kažkur, gelmėse, kaip geriausio sprendimo paieškos, o esminiai virsmai ir sprendimai vyks kiek vėliau, lapkričio pabaigoje.

Kas gi kelia įtampas šiuo metu?

Noras apginti savo tiesą ir  siekis susiderinti, išlaikyti harmoniją, taip pat apribojimai – tiek vidiniai, tiek išoriniai – ir siekis iš jų vaduotis. Taigi reikštis ir veržliai, principingai, ir mandagiai, kultūringai, ir strategiškai, rezultatyviai – tokias prieštaringas tendencijas išties sunku suderinti. O noras bus. Vis dėlto šiuo laikotarpiu svarbu išlaikyti harmoniją, ieškoti pusiausyros tarp tiesumo, tikrumo, nuoširdumo ir mandagumo, galų gale kultūros, ko pastaruoju metu pritrūkdavo.  Vis dėlto, stengiantis išlikti mandagiam ir diplomatiškam, svarbu neprarasti savo esaties, tikrumo, netapti konformistu ir nepamesti iš akių esminių, ilgalaikių tikslų.

Labai svarbu šį mėnesį susivokti ir atsirinkti, kas gi tikrieji draugai ir partneriai, su kuo bendradarbiavimas prasmingas, tikras, o su kuo tuščias, atlikti atidėtus darbus, peržiūrėti veiklos būdus ir metodus, pabaigti sutvarkyti dokumentus, jei tai būdavo atidėliojama, pergalvoti įsipareigojimus.  Galų gale – pasemti energijos iš gamtos grožio, iš santykių. Vis dėlto ne tik šio mėnesio, bet ir ateinančių metų raktas yra santykiai, informacija, bendradarbiavimas ir spalį svarbu į tai nusikreipti peržiūrint ir pasirenkant vertybes, bendravimą, partnerystę.

Spalį galima skirstyti į tris dalis.

I dalis. Svarstykliškoji – pusiausvyros paieškos. 1- 14d.

Tai gali būti neblogas laikotarpis įvairiems darbams, susitikimams, veikloms, ypač susijusioms su įvaizdžiu, reprezentacija, grožiu, menais, teise, ypač mėnesio pradžia. Verta pagalvoti, kaip formuoti įvaizdį, gal ką nors reikia keisti šioje srityje, pasiplanuoti veiklą, vis dėlto turint omenyje, kad daug kas keisis lapkričio pabaigoje. Taip, įtampa jausis, ji kaupiasi ir niekur nedingsta, bet ir nėra stipriai aktyvuota, tad galima šį metą išnaudoti veikloms tęsti, pasirūpinti  kontaktais, resursais, patikima partneryste ir tiesiog kaupti energiją. Kita vertus tai geras metas menams bei dvasinėms praktikoms, labdaringoms veikloms. Jupiterio-Neptūno sekstilis teiks atjauto ir įkvėpimo, padės pajusti ir išgyventi žmogiškąjį bendrumą, patirti dvasios vedimą to siekiantiems. Tai puikus metas dvasinėms praktikoms. Nieko keisto, kad stiprėja taikos meditacijos visame pasaulyje, o keista ir įtempta šių metų situacija skatina busti dvasine prasme. Taigi nusikreipimas į atjautą, solidarumą, vienio su pasauliu išgyvenimą gali padėti ne tik praskaidrinti gyvenimą ir teikti stabilumo, bet įkvėpti, suteikti prasmės, grąžinti vientisumą ir įprasminti vykstančius pokyčius.

  • Geriausios dienos šiuo laikotarpiu:1, 5,8,9,12.
  • Prasčiausios dienos šiuo laikotarpiu: 10,14,15.

II dalis. Svarstykliškoji – retrospekcinė. 14-22d.

14d. Merkurijus pasisuks retrogradiškai, palaikydamas kompaniją jau retrogradiškai judančiam Marsui – tai dar labiau sustiprins polinkį atsigręžti atgal, prisiminti, kas ką kaip padarė, bus keliami klausimai – kodėl, kokie to motyvai? Gali būti peržiūrimi seni dokumentai, sutartys, sprendimai, susitarimai ir pažadai, jų tesėjimas ar netesėjimas. Tai gali  reikšis ir kaip kaltų ieškojimas bei priekaištai,  ir kaip nuoširdus noras suvokti priežastis, tarytum atsukant filmą atgal.  Šios tendencijos išryškės tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime. Laikotarpis netinkamas naujoms sutartims, svarbiems pirkiniams, juolab naujoms iniciatyvoms – jos būtų labai sąlygojamos praeities bagažo. Tačiau tai geras laikas sisteminti informaciją, atrasti joje naudingų dalykų, tai, kas buvo pražiūrėta, ir juos pritaikyti. Gali atsisijoti kontaktai, draugai, apskritai mažiau norėtis bendrauti ar iškilti tam kliūtys, apribojimai.

16 diernos vakare formuosis jaunatis, pradėdama naują ciklą. Vis dėlto esminė jo savybė bus nuosaikumas: svarbu pasitelkti diplomatiją, santūrumą, ypač 18-20 dienomis, nes Marso-Jupiterio kvadratūra, besiformuojanti 19 dieną, gali skatinti maištingas nuotaikas, konfliktus su teisėsauga, vadovais, autoritetais, impulsyvius sprendimus bei traumas, tad reikėtų atsargiau vairuoti ir vengti kategoriškumo bei provokacijų santykiuose.

Spalio 21d. Lilit keis poziciją, pereis iš Avino į Jautį. Taigi nuo šio momento didžiausios pagundos ir galimas nuopuolis bus susijęs nebe su agresija, o su godumu, vartotojiškumu, išnaudojimu.

Apie Lilit Jautyje rasite čia:

  • Geriausios dienos šiuo laikotarpiu:21,22.
  • Prasčiausios dienos šiuo laikotarpiu:16, 19, 20.

Plačiau apie Saulę Svarstyklėse ir jos raišką galite rasti čia:

III dalis. Skorpioniškoji  – slaptoji. 23-31d.

30d., Saulei perėjus į Skorpioną, astrologinis fonas keisis, atsiras daugiau slaptumo, uždarumo, tačiau kiek atslūgs ir įtampos, nebereikės, o gal ir nesinorės – bent jau atvirai – įrodinėti savo tiesą. Tai gilių apmąstymų, peržiūrų, gilaus vidinio darbo ir jėgos kaupimo metas, palankus taip pat ir verslo sumanymams brandinti. Tačiau naujoms veikloms reikėtų palaukti lapkričio pradžios, kai bent jau Merkurijus atsisuks tiesiaeigiai.

  • Geriausios dienos šiuo laikotarpiu;  26,27,28.
  • Prasčiausios dienos šiuo laikotarpiu: 30,31.

Šis mėnuo gali atrodyti ir įtemptas, ir palyginti ramus – žiūrint, iš kurios pusės ir su kuo lyginsime. Vis dėlto patarimas būtų pasisemti grožio iš gamtos, pasidžiaugti santykiais ir juos sustiprinti su tais, su kuo verta. Peržvelgti savo turimą informaciją, ją susidėlioti, išbaigti tai, kas neišbaigta, atidėliota, jei tai pavyksta, o jei ne – neforsuoti ir neskubėti. Pasitelkti filosofinį požiūrį ir žvilgsnį į tolimesnę perspektyvą, ne tik į rytojaus dieną. Daug kas dar keisis – aplinkybės, įstatymai, potvarkiai,  bet jūsų vertybės nuties tą kelią, kuris nuves ten, kur jums reikia. Suderinti teisingumą ir vidinį tikrumą, mokytis balanso meno, neišduodant savęs ir neišdraskant aplinkos – didysis menas, kurio galima ir turbūt reikia pasimokyti šiuo metu.