Birželis - karminės pamokos ir pasirinkimai

Astrologinė prognozė
Nuo ko priklauso sveikata?
1 Bir 2020

Birželis – karminės pamokos ir pasirinkimai

/
Posted By

Birželis - audringas mėnuo

Birželis - vienas svarbiausių ir drauge įtempčiausių mėnesių metuose. Galima sakyti, kad tai audringas mėnuo - tiek atvirų, tiek slaptų  kovų, interesų susidūrimo. Bus daug emocijų, nuomonių, aistrų. Birželį (kaip ir sausį) vyksiantys įvykiai darys lemiančią įtaką metų fonui. Aidu ataidės sausį iškilusios aktualijos ir vers jas spręsti. Kodėl? Nes sausio mėnesio užtemimas Saulei esant Ožiaragyje prie Besileidžiančio karminio mazgo iškėlė subrendusias praeityje ekonomines-politines  problemas, o dabar, Saulei keliaujant Dvyniais bei Vėžiu, užtemimai vyks prie Kylančio Karminio mazgo, taigi  reikalaus rasti sprendimus, kaipgi tvarkysimės ateityje. Tai reikalaus naujo, šviežio žvilgsnio  bei atvers naują informaciją, naują žvilgsnį, kas gali šokiruoti.

Esminė šio laikotarpio keliama  pamoka - nuolat tyrinėti, ieškoti informacijos, pačiam daryti išvadas, remiantis blaiviu logišku mąstymu, ieškoti draugų, bendraminčių, išmokti komunikuoti, atkurti ir išsaugoti žmogiškąjį bendrumą. Taigi birželis iškelia šias pamokas, kurios aktualios bus pusantrų metų.

Kadangi šis birželis pakliūva į užtemimų zoną, jis netinkamas naujiems darbams pradėti, nes jie būtų labiau veikiami aplinkos, bet greičiausiai sprendimai ir subrendę įvykiai savaime formuosis, kils į paviršių nauja informacija - taip jau vyksta užtemimų metu.

Vis dėlto geriausia tokiu metu būti  ne veikėju, o stebėtoju, fiksuojančiu, kurlink juda vyksmas, darančiu išvadas, brandinančiu sumanymus. Kita vertus, tai yra ir jėgos metas, kai patikrinama, kas yra kas, todėl svarbu sukaupti ir išlaikyti ramią jėgą, taikiai apginti savo vertybes, pasiremiant surinkta informacija, analize, blaiviu protu ir mylinčia širdimi.

Tiek naivumas, tiek priešiškumas aplinkai, atsiskyrimas būtų nutolimas nuo evoliucinio vyksmo. Draugiškumas, solidarumas, informuotumas - šio laikotarpio sėkmės raktai.

Birželį galima skirstyti į dvi dalis.

I dalis Dvyniškoji 1-20d.

Šis laikotarpis iškels informacijos svarbą, vyks nemaža diskusijų, aistringų ginčų, netgi konfliktų. Susidurs dvi tendencijos - noras išsiaiškinti tiesą, užduodant kartais nepatogius klausimus, ir intrigos, slapti susitarimai. Vis dėlto evoliucine prasme vyraujanti tendencija yra viešumas, jo siekis, noras paprastai ir tiesiai išsiaiškinti, kaipgi yra iš tiesų. Tas dvyniškas impulsas - nenurimstantis smalsavimas, keliant klausimus, tikrinant, logiškai analizuojant, savarankiai renkant informaciją, nepasitenkinant vien autoritetinga nusistovėjusia nuomone - yra savalaikis ir perspektyvus  visose srityse.

Šis laikotarpis gali parodyti, ko reikėtų mokytis, kokiomis sritimis domėtis, taip pat suvesti su žmonėmis, kurie yra viena ar kita prasme artimi.Taip pat tai geras metas imti domėtis išmaniosiomis technologijomis. Tačiau nuo stambių pirkinių reikėtų susilaikyti - investicijos gai nešti nuostolius ar tiesiog būti nesavalaikės, juolab, jog Venera šiuo metu judės retrogradiškai, komplikuodama, versdama peržiūrėti tiek meilės reikalus, tiek gerovės šaltinius.

Labai svarbu šiuo metu išlaikyti skaidrų, lengvą žvilgsnį, blaivų protą, tiesiog žmogiškumą, siekti susikalbėti, nepasiduoti aistroms, kiršinimui, atskirtumui. Marso-Neptūno jungtis Žuvyse, susiformuojanti 13 dieną, gali kelti tiek intrigas ir slaptus suokalbius, tiek  paskatinti atjautą,  pagalbos akcijas vargstantiems, gilias dvasines praktikas, meditacijas už taiką pasaulyje.

Palankiios dienos: 1,8,12,16.

Prasčiausios dienos:  2,3,4,5,6,20.

II dalis Vėžiškoji  21-30d.

Po Saulės užtemimo ir jaunaties 21d. stiprės intravertiškumas, įsigilinimas į vidinius procesus, daugiau laiko norėsis būti šeimoje, namuose, juolab, jog ir Merkurijus, keliaujantis Vėžiu, nuo 18 dienos bus pasisukęs retrogradiškai, taigi stipri taps vandens stichija, beje, neblogai deranti su Plutonu ir Jupiteriu Ožiaragyje. Šį metą ir gerai kuo daugiau būti gamtoje, skirti laiko šeimai, savianalizei. Tai netinkamas metas sutartims, investicijoms - ir dėl užtemimų įtakos, ir dėl retrogradinio Merkurijaus. Tačiau geras metas peržiūrėti, tikrinti, sisteminti turimą informaciją, atsirinkti kontaktus, pažintis, suvokti, su kuo pakeliui, su kuo ne.

Mėnesio pabaigoje,  30d., besiformuojanti Jupiterio-Plutono jungtis darys poveikį visam šiam laikotarpiui bei liepos pradžiai. Greičiausiai pasaulyje vyks viršūnių susitikimai, gali vykti poslinkiai valdymo struktūroe bei įstatymuose, bus pasirašomos sutartys, dalijimasi įtakos sferos. Tai didelės jėgos, bet ir įtampų metas, gali vykti masiniai judėjimai - tiek humanizmo gynimui, tiek išpuoliai, juolab, jog Marsas nuo 28d., pereis  Aviną, didindamas kategoriškumą, impulsyvumą, norą veikti staigiai ir kovingai. Taigi svarbu kiekvieno žmogaus sąmoningumas, susiorientavimas informacijos gausoje, galų gale tiesiog žmogiškumo išlaikymas stresinėse situacijose.

Palankios dienos:25,26.

Prasčiausios dienos: 21,23,28,30.

Taigi audros iškelia susikaupusias įtampas,  padaro iškrovą, kita vertus, po jų gražiai gali suspindėti žmogiškojo solidarumo ir atjautos vaivorykštė, atverianti gilesnę prasmę ir ryšį su dvasia. To mums visiems ir linkiu.

Apie birželio užtemimų poveikį skaitykite čia:

Apie Karminio kylančio Mėnulio mazgo Dvyniuose pamokas galite pasiskaityti čia: