Selena perėjo į Skorpioną. Ir ką tai reiškia?

Astrologinė prognozė, patarimai
Selena or the White Moon in Scorpio
15 Geg 2020

Selena perėjo į Skorpioną. Ir ką tai reiškia?

/
Posted By

Selena, Arba Baltasis Mėnulis,  gegužės 16 dieną perėjo iš Svarstyklių į Skorpioną ir bus šiame ženkle septynis mėnesius, iki gruodžio 15dienos. Tai gerokai keičia astrologinį foną, o tiksliau tai, per ką ir kodėl gauname apsaugą, palaiminimą.

Kas gi ta Selena?

Selena yra ne planeta, o matematiškai apskaičiuojamas taškas, susijęs su Mėnulio orbita aplinkui Žemę, tiksliau, su didžiausiu jo priartėjimu prie Žemės, kai ši nuo Mėnulio gauna daugiausia Saulės atspindžio šviesos (na, viena iš Mėnulio funkcijų ir yra atspindėti Saulės šviesą Žemei naktį).

Karmine prasme Selena išreiškia šviesius karminius įdirbius, apsaugą ir palaiminimą sielai, ji kaip angelas sargas, pasaugantis ir teikiantis šviesų palaikymą tam būstui ir ženklui, kur keliauja Selena.

Selena yra mažiausio egoizmo ir didžiausio altruizmo taškas, rodantis, kurioje srityje esame nesavanaudiškai padarę daug gero, nesitikėdami atpildo, tačiau atpildas visada ateina. Jis pasireiškia kaip rami sąžinė, švara ir aiškus suvokimas, galėjimas turėti gerovę toje srityje, kuri ji yra (kas tai bebūtų - sveikata, finansai, santykiai). Kita vertus, Selena duoda tiek, kiek reikalinga visuminei gerovei,  (atvirkščiai, ji gali kai ką atimti, kas tai skatintų, pasaugodama bendrą evoliuciją). Taigi nors Selena neturi fizinio kūno, šis taškas labai stipriai veikia.

Vakarų astrologija mažai žino apie Seleną, tačiau apie ją daug rašoma persų astrologijoje (Avestoje).

Selena Skorpione

Selena Skorpione suteikia apsaugą drąsiems žmonėms, neatsitraukiantiems ekstremaliose situacijose, net ir didelės grėsmės pavojuje išlaikantiems savo vertybes, gebantiems jas apginti, tačiau ne agresyviems, ne grobiškiems, siekiantiems savanaudiškų tikslų ir kontroliavimo, kitų pavergimo. Tokius Selena baudžia ir stabdo, apšviesdama, išviešindama jų piktus kėslus.

Selena Skorpione - tai dvasios jėgos šviesa, nesavanaudiško gynejo šviesa, baltojo mago šviesa. O tokiu tampama tik tada, kai pereinamas patikrtinimas, kas svarbiau - sava nauda, valdžios troškimas, išlikimo programos ar dvasios šviesa, nesavanaudiška pagalba žmogiškajam pasauliui išlkti. Labai gražus tos pavyzdys yra "Žiedų valdovo" epizodas, kaip Gendalfas Pilkasis tampa Gendalfu Baltuoju. Tik stojęs į žūtbūtinę kovą su blogiu, nepaisydamas galimos žūties, jis patiria galingą transformaciją.

Taigi, viena vertus, Selena Skorpione teikia palaiminimą  tiems, kurių Saulė ar Selena yra Skorpione, t.y. tiems, kurie savaime turi drąsios ir vidinės jėgos įdirbius, gebėjimą nepasimesti ekstremaliose situacijose. Tačiau, jei Saulė neharmoninga, ta jėga gali pasireikšti destruktyviai, kaip grobuoniškumas ir siekis kontroliuoti - tada jie patirtų stabdymus bei Selenos valančią jėgą. Šiuo laikotarpiu Selena teikia pagalbą išaiškinti slaptus suokalbius, kenkiančius žmonijai, iškelti juos į viešumą.

Kita vertus, visi šiuo laikotarpiu yra atgręžiami ugdytis šias savybes - drąsos ir nesutrikimo ekstremaliose situacijose, netampamt nei bailiais, nei užgrobikais.

Rami drąsa, kylanti iš vidinės jėgos suvokimo, iš suvokimo, kad esu amžina dvasia, kurios niekas negali sunaikinti ir neturi teisės pavergti, yra šio laikotarpio šviesios apsaugos ir palaiminimo raktas.

Ką reikėtų daryti

 1. Ugdytis drąsą, vidinį atsparumą.
 2. Mokytis apginti savo vertybes, dvasinį pradą savyje.
 3. Mokytis kovos menų, taiči, ciguno, kitų energetinių praktikų.
 4. Stebėti savo energijas, mokytis jas suvaldyti, transformuoti.
 5. Atsigręžti į dvasią, jos jėgą, suvokti, kad esame dvasinės esmės, - juk tai ir yra tikrasis dvasingumas.
 6. Imtis savarankios veiklos, kurti verslą, prisiimti atsakomybę už savo likimą.

Ko nereikėtų daryti

 1. Bijoti - bijodami maitinate tamsųjį pradą, patys atiduodate savo energiją ir likimą.
 2. Dėl baimės ir išlikimo programų išduoti dvasingumą,
 3. Mėgautis valdžia, kontrole, destruktyviais vaizdais ir scenarijais.
 4. Tapatintis tik su fiziniu kūnu ir buitinėmis reikmėmis, laikant jas svarbiausiomis.
 5. Jaustis auka, nuo kurios niekas nepriklauso.

Kokioms sritims Selena teikia apsaugą?

Sritys, susijusios su Selena,  patirs stipresnį karminį valymąsi, jeigu jose yra susikaupę nešvarumų, juk Selena, panašiai kaip suspindusi Saulė, ryškiai apšviečia nešvarumus, kurie anksčiau buvo ne tokie matomi. Kita vertus, jei yra sukauptos pozityvios savybės, Selena neša dovanas, gerovę, šviesią jėgą, kliūčių patraukimą.

Skorpiono šalys  Europoje yra Ispanija, Švedija, Vengrija. Spalvos - bordinė, raudonos ir juodos deriniai.

Skorpiono sritys yra slaptosios jėgos struktūros, kovos menai, slaptosios organizacijos, stambusis verslas, bankai, kita vertus, dvasinės energetinės praktikos, ezoterika. Šiose srityse gali vykti valymasis, iškėlimas viešumon tamsių dalykų - tam, kad jie būtų išvalyti, dvasinės šviesos pergalė, įgaliojimų suteikimas tiems, kurie stengiasi ne tik dėl savęs, bet ir  Žemės, žmonijos gerovės.

Kokią apsaugą teikia Selena zodiako ženklų atstovams?

♈️ Apsaugą patirsite slaptose srityse, tad jos norint derėtų mažiau demonstruoti save, pažaboti egoizmą, savigyrą. Kuo būsite nepastebimesnis, tuo daugiau apsaugos, palaiminimo patirsite.

♉️ Apsaugą teiks partneris, įsiklausykite į jį, tai pasaugos nuo egoizmo padiktuotų klaidų, ypač antrąją metų pusę. Norint apsaugos, labai svarbu gebėti suderinti savo ir kitų interesus, įsiklausyti į kitos pusės nuomonę, bendradarbiauti.

♊️ Apsaugą teiks sąžiningas savo pareigų atlikimas. Ieškokite, kaip teikti paslaugas kitiems, kuo galite būti naudingi pasauliui, ir turėsite ne tik darbą, bet ir aplinkinių dėkingumą, likimo apsaugą, patirsite palaimą, įgysite sveikatos. Gerai pasirūpinti sveika gyvensena, galite atrasti puikius  būdus transformuoti ligas į sveikatą - tiek savo, tiek kitų.

♋️ Apsaugą teiks vaikai, tačiau svarbiausia mylėti, realizuoti kūreją savyje - tai pasaugos nuo visų negandų, bus maginė apsauga ekstremaliose situacijose. Galimi geri įvykiai vaikams, mylimojo sutikimas.

♌️ Apsaugą teiks gimtųjų namų sienos, šeima, giminė, protėviai,. Išreikškite dėkingumą jiems ir būsite sėkmingi, pasaugoti.  Galite įsigyti ar tvarkytis būstą, skirkite dėmesio motinai.

♍️ Apsaugą teiks bendravimas, naujos pažintys, bendraukite, dalykitės informacija, mokykitės naujų dalykų, būkite paprasti, pasiekiami ir turėsite pasaugą, palaikyną.

♎️ Apsaugą teiks stabilumas, gebėjimas pasirūpinti savimi bei aplinkiniais, galite rasti etiškus uždarbio šaltinius, paderinti fizinio kūno būklę, pasitelkdami nuoseklumą, metodiškumą.

♏️ Neša palaiminimą, apsaugą asmenybei, galite tapti pavyzdžiu kitiems, padėdami nesutrikti ekstremaliose situacijose, įkvėpdami drąsos.

♐️ Apsaugą gausite, jei nusikreipsite į dvasines praktikas, skirsite joms laiko, nebijosite vienatvės, įsiklausysite į save ir savo vidinius poreikius. Galite gauti šviesų dvasinį mokymą, gerai nuvykti į šventas vietas.

♑️ Apsaugą teiks draugai, kolektyvinė veikla, galite sutikti bendražygius, įsijungti į parsmingus, Žemei taip reikalingus humanitarinius projektus. Leiskite sau svajoti - svajonės nuves jus ten, kur reikia.

♒️ Galite gauti apsaugą, jei išsikelsite sau aukštus tikslus ir jų sieksite, būsite ištikimi savo principams, nesutiksite su mažu, pasitelksite atkaklumą, tvirtybę. Tada gali pasisekti karjeroje, jei jūsų tikslai svarbuūs ir pasauliui.

♓️ Apsaugą teiks dėsnių pažinimas,  plati pasaulėžiūra, tai puikus metas viešiems pristatymas, susitikimams su svarbiais asmenimis, kelionėms.  Jei norite apsaugos, neužsidarykite savame kiaute - tobulėkite, keliaukite, studijuokite, turėkite savarankią nuomonę, tapkite mokytoju kitiems.