Kokie gi žada būti 2020-ieji - Baltosios metalinės žiurkės metai?

2020 metų bendrosios astrologinės tendencijos
2020 baltosios metalinės žiurkės metai
11 Sau 2020

Kokie gi tie Baltosios metalinės žiurkės metai?

/
Posted By

Sausio 25d., kartu su jaunatimi Vandenyje,  prasidės nauji Baltosios metalinės žiurkės metai pagal kinų tradiciją. Ką gi reiškia ta baltoji žiurkė? Tai nėra simbolis, duotas pramogai ar kaip vaikiška pasakėle - jis turi gilią prasmę, slepia tūkstančių metų kinų astrologinės tradicijos išmintį apie laiko ciklus bei metų charakteristiką.

Kodėl metų charakteristikos perteiktos simboliais?

Senovinė išmintis dažnai perteikiama simboliais - tai panašiai, kaip daug aukštesnė sąmonė norėtų su meile perduoti informaciją kuo aiškiau, suprantamiau, kaip suaugusieji vaikams. Vienas iš metų sekos simbolių aiškinimas yra, kad Dangiškųjų nefrito rūmų imperatorius ieškojo sau sargų ir pasiuntė į Žemę dieviškąjį pasiuntinį pakviesti gyvūnus. Pas jį atėjo 12 gyvūnų pasisiūlyti į sargus ir jiems buvo priskirti saugoti metai ta tvarka, kaip jie atbėgo. Tai paaiškina, kodėl skiriasi metų charakteristikos, remiantis giliu didžiųjų planetų  - Jupiterio ir Saturno -  ciklų išmanymu. Jupiterio ciklas - 12 metų, Saturno - apie 30 metų. Taigi matome, kad šie du ciklai susieja 60 metų cikle, kurį ir apima kinų sistema: 12 Jupiterio padėčių padauginę iš 5 stichijų gausime 60 metų ciklą.

Kiekvienas iš 12 gyvūnų išreiškia  12 Jupiterio - didžiausios Saulės sistemos planetos - padėčių žodiako ženkluose. Jupiterio ciklas yra beveik lygiai 12 metų, viename ženkle būna metus, todel jis tinkamas laikui skaičiuoti ir apibrėžia metų astrologinį foną. 12 gyvūnų totemų keičasi kasmet, pradedant nuo žiurkės, kiekvienas vaizdingai išreikšdamas  Jupiterio padėties tam tikrame zodiako ženkle charakteristikas. Penkios stichijos keičiasi paeiliui, kas 2 metus, pagal kūrimo ciklą (žemė sukuria metalą, metalas sukuria vandenį, vanduo sukuria medį, medis sukuria ugnį, ugnis sukuria žemę). Taigi tokiu būdu susisieja Jupiterio  (1 metai zodiako ženkle) ir Saturno ( 2,5 metų zodiako ženkle).

Stichijų žvaigždė -feng šui

Jupiterio poziciją, metų gyvūnų simbolių bei elementų derinį galite pamatyti šioje lentelėje. Mėlyna spalva-vanduo, raudona-ugnis, žalia-medis (arba oras), geltona-žemė, pilka-metalas (arba eteris).

Jupiterio pozicijos ženkluose ir kinų metai

Jupiterio pozicijos ženkluose ir kinų metai

Jupiterio Ožiaragyje charakteristikas visiems ir zodiako ženklams galte pasižiūrėti čia:

Ką reiškia Baltosios metalinės žiurkės metai?

Juos apibrėžia Jupiterio padėtis Ožiaragio ženkle, o tai reiklus, stratego ženklas. Beje, Žiurkės metais prasideda kinų metų ciklas, mat žiurkė atbėgo pirmoji, aplenkusi jautį, ant kurio sprando gudruolė perplaukė upę.

Galima būtų pasakyti, kad Naujieji metai įsigalioja etapais. Vienas etapas yra Jupiteriui perėjus į Ožiaragį 2019 m. gruodžio 2d. Kitas laiptelis - vakarietiški Naujieji metai sausio 1-ąją, bet šis laiptelis nėra nei astronominis, nei astrologinis, jis susijęs su žmonių susitarimais ir veikia tiek, kad iš esmės visa žmonija tuo metu žymi naują ribą, t.y. per kolektyvinę sąmonę (kas irgi veikia). Trečias laiptelis yra Naujieji metai pagal kinų tradiciją, tradiciškai prasidedantys su jaunatimi Vandenyje, sausio 25d. Taigi galima sakyti, kad su sausio 25-osios jaunatimi galutinai pereisime į Naujuosius metus, kuriems, pagal kinų tradiciją, priskirta Baltosios metalinės žiurkės charakteristika.

Metalinė baltoji žiurkė reiškia, kad metus apibūdina Jupiterio Ožiaragyje su metalo stichijos charakteristikos kokybėmis. Kokios gi tos kokybės?

Žiurkės metų teigimos savybės:
 • intelektualumas, smalsumas;
 • kūrybingumas, išradingumas;
 • darbštumas, kruopštumas;
 • ambicingumas,atkaklumas, ištvermė;
 • gebėjimas prisitaikyti;
 • taupumas, gebėjimas kaupti, tenkintis mažu;
 • komunikabilumas, gebėjimas paprastai, lengvai užmegzti kontaktą.
Neigiamos žiurkės savybės:
 • savanaudiškumas;
 • materializmas;
 • šykštumas;
 • pyktis, kenkimas.
Teigiamos metalo savybės:
 • aiškumas;
 • tvirtybė;
 • intelektualumas;
 • savarankumas;
 • tikslingumas.
Neigiamos metalo savybės:
 • aštrumas;
 • sausumas;
 • perdėtas individualizmas, pragmatiškumas;
 • savivaliavimas, kietumas, nepaslankumas.

O apibendrinus...

Taigi apibendrinus galima sakyti, kad šiais metais žiurkės darboholizmą, taupumą, atkaklumą, atsakomybę ir strategiją dar labiau sustiprins metalo griežtumas, tvirtumas, atkaklumas, kryptingumas. Abu faktoriai stiprina mentalo, informacijos, strategijos svarbą - taip pat kaip ir didžiulė planetų sankaupa Ožiaragyje bei nuo gegužės 5 dienos į Dvynius įeisiantis Kylantis karminis mazgas Rahu.  Kita vertus, žiurkės komunikabilumą, prisitaikymą, atsargumą papildys plieno ambicingumas, individualizmas.

Tai mentalistų, strategų, profesionalų, ryžtingų, stiprių, atkaklių, žinančių, ko nori, ir gebančių to siekti žmonių metai. Šiais metais lems ne emocijos, bet mentalas, valia, intelektas, stratego talentas, atsparumas aplinkos veiksniams ir, kita vertus, gebėjimas prisitaikyti, reaguoti, atsisakyti nebūtinų dalykų dėl esminių tikslų.

Metų dalys

Metai natūraliai skyla į dvi dalis, pagal užtemimų ašies liniją: sausis-birželis ir birželis- gruodis.

Pirmoji metų dalis tęs praeitų metų pamokas: išmokti ekonomijos, įgyti praktiškumo, transformuoti savo išteklius, strateguoti veiklą, tačiau pasitelkiant tvirtybę neužmiršti šeimos, giminiškų santykių, savo ištakų, tradicijų, ekologijos.

Birželis-liepa bus labiau persifomavimo metas, nes šalia trijų užtemimų (birželio 5d., 21d., liepos 5d.)  dar dauguma planetų (Merkurijus, Venera, Jupiteris, Saturnas, Neptūnas, Plutonas) judės retrogradiškai, versdamos peržiūrėti savo pasirinkimus arba pasirinkti naujai. Be to, tuo metu kartosis ir galinga Jupiterio-Plutono jungtis Ožiaragyje, verčianti transformuoti ekonomiką (ji formuosis triskart per metus, žymėdama ekonomikos pokyčius - tiek politikos, tiek įstatymų leidybos, tiek finansų srityse): stipriausiai ji veiks balandžio pradžioje, birželio-liepos sandūroje ir lapkričio primąją pusę. Taigi, tikėtina, ekonominės-politinės reformos ar sukrėtimai gali ir formuotis šiais laikotarpiais, taip pat kaip ir visuotinio nepasitenkinimo protrūkiai. Kita vertus, tos permainos reikalingos, jų poreikis kyla iš seniau padarytų - blogų ar gerų - sprendimų, dabar susiduriame su jų pasekmėmis ir būtinybe jas taisyti - tiek valstybių, tiek asmeniniame gyvenime.

Antroji metų dalis kels jau kitas pamokas ir aktualijas, ruoš ateinantiems  2021-iesiems metams: ypač svarbūs taps kontaktai, informuotumas, gebėjimas greitai orientuotis,  bendrauti, mokytis, nesusireikšminti, o atsigręžti į naujoves, kurios ir taps ypač svarbios 2021-aisiais metais. Ateinančių metų tendencijos išryškės jau 2020 gruodžio mėnesį, kai net dvi tolimesnės planetos - Jupiteris ir Saturnas - pereis į Vandenį ir formuosis keletas užtemimų Šaulio-Dvynių ašyje.

Ko reikėtų vengti ir į ką remtis?

Didžiąją metų dalį reikėtų vengti agresijos, impulsyvumo, neapgalvotų veiksmų, pykčio pastūmėtų sprendimų, nes tai skaitinitų Lilit Avine apraiškas. Nuo rudens, spalio 21d., didžiausią nuopuolį keltų gobšumas, perdėtas materių bvertybių vaikymasis, materializmas.

šviesią apsaugą metų pirmąją pusę teiks diplomatija, teisingumas, teisingų santykių ir mainų užtikrinimas, sutarčių laikymasis, ištikimybė, lojalumas, saikos jausmas - iki gegužės 26 dienos tai padės palaikyti Selena, arba Baltasis Mėnulis, Svarstyklėse. O nuo gegužės pabaigos iki metų galo (gruodžio  15d.) apsaugą teiks vidinė stiprybė, dvasios kario jėga, gebėjimas išlaikyti savas ir svetimas paslaptis, gilios dvasinės praktikos, gebėjimas suvaldyti savas ir svetimas energijas. Tokie žmonės gaus apsaugą ekstremaliose situacijose, galingą šviesios trasformacijos poslinkį. Tai suteiks Selena Skorpione.

Žinios turi suteikti laisvę ir galimybes, o ne atvirkščiai

Žinios turi suteikti laisvę - rinktis, kurti, realizuoti savo gebėjimus, o ne tą laisvę mažinti.  Tai, kad žinias kai kurie taiko primityviai ar tiesiog savo ydoms (tingumui, bailumui, atsakomybės stokai) pateisinti, nesumenkina pačių žinių, o parodo tų žmonių ribotumą, paviršutiniškumą.

Laimė, kad šios žinios pasiekė mus iš senovės Babilono, Kinijos, Egipto, antikinės Graikijos. Kosminių dėsnių, ciklų suvokimas gali ir turi ne mažinti laisvę ir realizaciją, bet didinti, padėti geriau pažinti save, atrasti savo vietą pasaulyje, realizuotis. To visiems ir linkiu 2020-aisiais!

Plačiau apie metų laikotarpius, kiekvieno mėnesio foną, prognozes ir rekomendacijas zodiako ženklų atstovams, kaip geriausia dėliotis metų darbus, webinarinėje paskaitoje sausio 30d.