Apie užtemimus, Naujuosius metus, laisvę ir visa kita

Astrologo komentaras
Apie užtemimus, Naujuosius metus, laisvę ir visa kita
4 Sau 2020

Apie užtemimus, Naujuosius metus, laisvę ir visa kita

/
Posted By

Vis eteryje iššoka tokios nuomonės, kad užtemimai neveikia, kad čia rusų astrologų sureikšminimas, ar kad tikėjimas kažkokiais Žiurkės metais – tai sovietinims palikimas, pasakėlės vaikams.
Kartais rodos, kad tai rašo paaugliai ar neišaugę iš paaugliškos arogancijos. Kodėl? Nes tokiam žmogui atrodo, kad jis yra visatos bamba ir visa visata sukasi aplink jį, o jos sukimasis jo visai, niekaip niekaip neveikia. Ir tūkstančių metų žmonijos patirtis yra naivi palyginus su jo ypatinguoju protu.

Dar priduria, kad „noriu gyventi savo galva“. O kas sako, kad reikia gyventi ne savo galva? Ji tam ir duota, kad ja naudotis. Tačiau tam, kad daryt  analizę, reikalinga informacija, žinios, galų gale suvokimas didesnės visumos, konteksto, kame esi, jame veikinčių dėsnių. Vienas iš tų „didesnių kontekstų“ ir yra Saulės sistema ir ignoruoti sąsajas su ja mažų mažiausia  trumparegiška, o šiaip jau labai arogantiška.

Apie užtemimus

Astronomiškai aiškinant, užtemimas yra jaunaties arba pilnaties momentas keletą kartų metuose, kai Saulė, Žemė ir Mėnulis išsirikiuoja vienoje linijoje (šiaip jau Mėnulio orbita yra 5 laipsnių kampu į ekliptiką, kuri kerta ją dukart per metus, taigi tose zonose ir formuojasi užtemimai). Identiški užtemimai formuojasi madaug 18 metų, ir tai astronomijoje yra vadinama Soroso ciklu. Mus pasiekė babilonieičų ir kinų tikslūs užtemimų skaičiavimai, kuriuos jie atliko be jokių teleskopų, grynai matematiniu būdu. Taigi tai buvo galingi matematikai, mokslininkai.

Žmogaus kūnas (70proc.)  ir ypač smegenys, širdis, plaučiai (daugiau kaip 80proc.) yra iš vandens. Matome, Mėnulio fazės veikia vandenyno potvynius ir atoslūgius. Tokie pat potvyniai ir atoslūgiai vyksta ir kūno viduje, veikiantys tiek fizinę būklę, tiek psichiką. Ne be reikalo iš antikos pasiekė posakis, kad „chirurgas, neišmanantis astrologijos, yra mėsininkas“. Per pilnatis daug didesnis kraujavimas, sunkiau gyja žaizdos, daug daugiau mirčių ir gimimų, daug jautresnė psichika, nestabiliems žmonėms paaštrėja nervų sistemos ir psichikos ligos. Kas jau kas, o gydytojai mato, kaip užsipildo skubios pagalbos skyriai ir palatos. Stabiliems, mokantiems valdyti savo emocijas žmonėms tai gali būti jėgos metas, per pilnatį budizmo tradicijoje suteikiami galingi įšventimai. Taigi tai jėgos, bet ir didelės įtampos metas.

Užtemimas yra superjaunatys ir superpilnatys, tad sakyti, jog jos neveikia, būtų tas pat, kaip sakyti, kad jūsų neveikia Žemės traukos dėsnis. Na, yra sidhų, kurie geba levituoti, bet šnekučiai turbūt ne iš jų…

Šį užtemimų periodą geriausiai iliustruoja D.Trumpo pavyzdys – tiek pasiūlymas dėl apkaltos, tiek karinė operacija Irake. Užtemimai taip ir veikia – iškyla, pratrūksta tai, kas kaupėsi ilgą laiką.

Ką mes žinome ir nežinome apie Saulės sistemos planetas?

Kiniečiai daug dėmesio skyrė ilgiesiems ciklams, t.y. Jupiterio ir Saturno judėjimui (kitos, plika akimi nematomos planetos dar nebuvo atrastos, naudotas Didysis septynetas: Saulė, Mėnulis, Merkurijus, Venera, Marsas, Jupiteris ir Saturnas). Prieš pradedant šaipytis, kaipgi čia jie taip nežinojo tolimesnių, galima būtų atsakyti, kad mes su visais teleskopais ir palydovais nelabai daug težinome apie kosminę erdvę už Neptūno ir Plutono orbitų (Neptūnas, beje, irgi buvo anksčiau apskaičiuotas matematiškai, pagal svorio centrą, tik vėliau rastas teleskopu). Už Plutono yra daug vadinamųjų “transneptūninių objektų“, vadinamų „mažosiomis planetomis“, o vienas rusų matematikas astrologas pagal svorio centrą apskaičiavo, kad už Plutono  yra Prozerpina, kurios  periodas apie 600 metų (Plutono periodas 248 metai).

Ateitis parodys,kada mokslininkas atras planetą su tokia orbita, bet jau dabar žinomos tokios už Neptūno esančios planetos kaip Plutonas, Makemake, Eris (Eridė), Sedna ir kitos.  Taigi žmonija atranda tai, kam pribrendus, vienas iš seniausių dėsnių sako: „Kaip viršuje, taip ir pačioje“.  Kai plečiasi sąmonės ribos, plečiasi ir išorinė visata žmonijos žvilgsniui. Kai astronomija (materialus dangaus kūnų tyrinėjimas) ir astrologija (dvasinis dangaus kūnų tyrinėjimas) nebuvo atsiskyrusios, tas buvo aiškiau.

Apie žiurkes, kiaules ir kinų Naujuosius metus

Na, bet tiek to, eikime prie Naujųjų metų. Nieko keisto, kad didžioji išmintis perteikiama simboliais, kad didieji mokytojai žmonijai šneka simboliais – tai panašiai, kaip daug aukštesnė sąmonė norėtų su meile perduoti informaciją kuo aiškiau, kad vaikai suprastų. Vienas iš metų sekos simbolių aiškinimas yra, kad Dangiškųjų nefrito rūmų imperatorius ieškojo sau sargų ir pasiuntė į Žemę dieviškąjį pasiuntinį pakviesti gyvūnus. Pas jį atėjo 12 gyvūnų pasisiūlyti į sargus ir jiems buvo priskirti saugoti metai ta tvarka, kaip jie atbėgo. Tai paaiškina, kodėl skiriasi metų charakteristikos, remiantis giliu didžiųjų planetų  – Jupiterio ir Saturno –  ciklų išmanymu. Jupiterio ciklas – 12 metų, Saturno – apie 30 metų. Taigi matome, kad šie du ciklai susieja 60 metų cikle, kurį ir apima kinų sistema: 12 Jupiterio padėčių padauginę iš 5 stichijų gausime 60 metų ciklą.

Kiekvienas iš 12 gyvūnų išreiškia  12 Jupiterio – didžiausios Saulės sistemos planetos – padėčių žodiako ženkluose. Jupiterio masė yra didesnė nei visų Saulės sistemos planetų drauge sudėjus, taigi vien fiziškai žiūrint akivaizdu, kad jo ciklai daro didelę įtaką Saulės sistemos stabilkumui (jau nekalbant apie tai, kad šis Didžiuoju globėju vadinamas dangaus kūnas išties saugo Žemę nuo meteorų bombordavimo, savo galingu elektromagnetiniu lauku sutraukdamas didelę jų dalį).

Jupiterio ciklas yra beveik lygiai 12 metų, viename ženkle būna metus, todel jis tinkamas laikui skaičiuoti ir apibrėžia metų astrologinį foną.

Vien jau 20a. istoriniai faktai akivaizdžiai patvirtina teiginį, kad metai su silpna Jupiterio (siejamo su teisingumu, sėkme, plėtra, gerove) pozicija yra sudėtingi, čia sunkiau tikėtis teisingumo, stabilumo, plėtros, gerovės augimo, tai dažniausiai sumaišties ir lūžio metai. Silpnos Jupiterio pozicijos yra Dvyniuose (Gyvatės metai) ir Ožiaragyje (Žiurkės metai).

Pažiūrėkime, kada  vyko karai ir revoliucijos Europoje, – šias datas visi puikiai žino.

1905m. revoliucija – Gyvatės metai.

1917m. revoliucija – Gyvatės metai.

1941m. II pasaulinis karas išsiplečia Rytų fronte – Gyvatės metai.

1989m. spartus Sovietų Sąjungos byrėjimas – Gyvatės metai.

Taigi matote, kad Gyvatės metai – tai karų, revoliucijų, sukrėtimų, imperijų, valdžios struktūrų byrėjimo, perversmų metai.

O Lietuva, labai ryški Vėžio šalis. Jupiterio Vėžyje pozicija siejama Žirgo metais (kaip ir Lietuvos herbas). Na, ir įdomu, kuriais gi metais Lietuva abu kartus atgavo nepriklausomybę? Ai, vėl koks netikėtas sutapimas:

1918 m. vasario 16d. – Žirgo metai

1990m. kovo 11d. – Žirgo metai.

Taigi Žirgo metai Lietuvai, kaip Vėžio agregoro šaliai, labai palankūs.  Tačiau, kad būtų sėkminga, Lietuva ir turi laikytis pagarbos tradicijoms, savo ištakoms, teisingumo, tiesos apgynimo taikiu, civilizuotu būdu).

Tai kokie gi tie Baltosios metalinės žiurkės metai?

Juos apibrėžia Jupiterio padėtis Ožiaragio ženkle, o tai reiklus, stratego ženklas. Beje, Žiurkės metais prasideda kinų metų ciklas, mat žiurkė atbėgo pirmoji, aplenkusi jautį, ant kurio sprando gudruolė perplaukė upę (nieko keisto, kad kinai, Ožiaragio tauta, jai atidavė pirmą vietą).

Galima būtų pasakyti, kad Naujieji metai įsigalioja etapais. Vienas etapas yra Jupiteriui perėjus į Ožiaragį 2019 m. gruodžio 2d. Kitas laiptelis – vakarietiški Naujieji metai sausio 1-ąją, bet šis laiptelis nėra nei astronominis, nei astrologinis, jis susijęs su žmonių susitarimais ir veikia tiek, kad iš esmės visa žmonija tuo metu žymi naują ribą, t.y. per kolektyvinę sąmonę (kas irgi veikia). Trečias laiptelis yra Naujieji metai pagal kinų tradiciją, tradiciškai prasidedantys su jaunatimi Vandenyje, sausio 25d. Taigi galima sakyti, kad su sausio 25-osios jaunatimi galutinai pereisime į Naujuosius metus, kuriems, pagal kinų tradiciją, priskirta Baltosios metalinės žiurkės charakteristika.

Kodėl ta Žiurkė metalinė? Kaip minėjau, 12 gyvūnų totemų keičasi kasmet, pradedant nuo žiurkės. Penkios stichijos keiciasi paeiliui, kas 2 metus pagal kūrimo ciklą (žemė sukuria metalą, metalas sukuria vandenį, vanduo sukuria medį, medis sukuria ugnį, ugnis sukuria žemę). Taigi tokiu būdu susisieja Jupiterio  (1 metai zodiako ženkle) ir Saturno ( 2,5 metų zodiako ženkle).

Metalinė baltoji žiurkė reiškia, kad metus apibūdina Jupiterio Ožiaragyje su metalo stichijos charakteristikos kokybėmis.

Taigi apibendrinus galima sakyti, kad šiais metais žiurkės darboholizmą, taupumą, atkaklumą, atsakomybę ir strategiją dar labiau sustiprins metalo griežtumas, tvirtumas, atkaklumas, ambicingumas.  Tai ryžtingų, stiprių, atkaklių žmonių metai.

Jupiterio poziciją, metų gyvūnų simbolius bei elementus galite pamatyti šioje lentelėje. Mėlyna spalva-vanduo, raudona-ugnis, žalia-medis (arba oras), geltona-žemė, pilka-metalas (arba eteris).

Jupiterio Ožiaragyje charakteristikas visiems ir zodiako ženklams galte pasižiūrėti čia:

Ir gyvenk savo galva – ji tam ir duota

Žinios turi suteikti laisvę – rinktis, kurti, realizuoti savo gebėjimus, o ne tą laisvę mažinti.  Tai, kad žinias kai kurie taiko siauroprotiškai, manipuliantiškai ar tiesiog savo ydoms (tingumui, bailumui, atsakomybės stokai) pateisinti, nesumenkina pačių žinių, o parodo tų žmonių ribotumą, paviršutiniškumą.

Laimė, kad šios žinios pasiekė mus iš senovės Babilono, Kinijos, Egipto, antikinės Graikijos – per viduramžių tamsą, per sovietizmo materializmą ir visuotinį bukinimą. Kosminių dėsnių, ciklų suvokimas gali ir turi ne mažinti laisvę ir realizaciją, bet didinti, padėti geriau pažinti save, atrasti savo vietą pasaulyje, realizuotis. To visiems ir linkiu 2020-aisiais!

Kaip elgtis ir kaip nesielgti per užtemimus, rasite čia:

Kokias realijas neša šio laikotarpio užtemimai, rasite čia: