Selena įžengia į Svarstykles. Ir ką gi tai duoda?

Astrologo įžvalgos, rekomendacijos
Selena įžengė į Svarstykles
15 Spa 2019

Selena įžengia į Svarstykles. Ir ką gi tai duoda?

/
Posted By

Spalio 16 dieną Selena, Baltasis Mėnulis, pereina iš Mergelės į Svarstyklių zodiako ženklą ir bus jame, kaip ir įprastai, septynis mėnesius, iki 2020 metų gegužės 16 dienos, o tada pereis į Skorpioną.

Ką gi tai keičia?

Selena išreiškia šviesią apsaugą, palaiminimą, tai tartum angelas sargas, rodantis į šviesiausią zodiako sritį. Norint būti šio angelo globoje, reikia nusikreipti į šviesiąsias to zodiako ženklo, kur jis keliauja, savybes. Taigi iki spalio 16 dienos apsaugą  ir palaiminimą teikė Mergelės dorybės – kuklumas, švara, pareigingumas, didesnė apsauga, išgryninimas  bei palaiminimas  tą laikotarpį lydėjo Mergelės ženklo atstovus bei sritis. Dabar situacija keičiasi ir angelo sargo palaiminimas, apsauga ( o drauge ir valymasis, išgryninimas) paliečia Svarstyklių ženklo atstovus bei sritis.

Kokios yra Svarstyklių sritys?

 • Tai visos veiklos  susijusios su grožiu – menai (ypač dizainas, mada),
 • grožio procedūros bei gaminiai (kosmetika, parfumerija ir pan.),
 • taip pat teisė, tarpininkavimas, diplomatija,
 • konsultavimas, atstovavimas, reprezentavimas, viešininimas,
 • tai įvairūs reprezentaciniai renginiai, susitikimai, konferencijos.

Šios sritys patirs ir šviesų palaikymą, ir išgryninimą. Tačiau, norint jose sėkmės, reikia laikytis etikos, saiko, pusiausvyros, siekti harmonijos, puoselėti grožį ir teisingumą. Selenos atėjimą į tam tikrą sritį būtų galima palyginti su ryškia šviesa – ji ir apšviečia, duoda aiškumo, galimybių, vilties, ir išryškina, ką reikėtų valyti, išgryninti, reikalauja toje srityje didesnės švaros, doros, ir drauge  ją paskatina.

Kam palankus šis metas?

 • Atkurti teisingumui (taip pat ir teismo keliu ar per tarpininkavimą).
 • Įvairioms tarpininkavimo paslaugoms, pažinčių  tarnyboms.
 • Menams bei menininkams (ypač mados, dizaino kūrėjams, taip pat visiems, susijusiems su plastika). Palanku imti to mokytis, organizuoti parodas, tiesiog kurti. Gali gimti daug nuostabių kūrinių.
 • Grožio procedūroms, paslaugoms, šų sričių verslui.
 • Kultūrinių renginių organizavimui (bet jie turi būti kultūringi, besilaikantys gero tono).
 • Viešinimui, su juo susijusioms tarnyboms, veikloms.
 • Savo veiklos pristatymui, reprezentaciniams renginiams.
 • Scenos žmonėms, dirbantiems su publika, įvairiems konsultantams bei konsultavimo veiklai.
 • Partnerystės (tiek santuokinės, tiek dalykinės) kūrimui ir stiprinimui.
 • Sužadėtuvėms, vestuvėms, švenčių organizavimui.

Atgaivą labiau nei įprastai bus galima rasti gražioje gamtoje, teatruose, koncertuose, paveikslų galerijose, kultūringuose pobūviuose, partnerystėje.

Ko reikėtų vengti?

 • Agresijos, grubumo, įžūlumo  (ypač Lilit, arba Juodajam Mėnuliui nuo 2020 metų sausio 27d.perėjus į Avino zodiako ženklą).
 • Bjaurumo demonstravimo, mėgavimosi disharmonija.
 • Kraštutinumų, dramų, įtampų kūrimo, mėgavimosi jomis.
 • Neištikimybės, sutarčių, priesaikų laužymo.
 • Nemandagumo, nekultūringo, įžūlaus elgesio.

Kodėl? Nes tai ne tik naikina Selenos apsaugą, bet gali ir pritraukti atpildą, netektis, visų pirma santykių, grožio, teisės srityse.

Ko reikėtų siekti?

Svarstykės – tai balansas, tai susitarimai, taika, tai  harmonijos kūrimas.

 • Tai siekis veikti taikiai, diplomatiškai, tausojant santykius, laikantis susitarimų.
 • Tai ištikima partnerystė, lojalumas partneriams, tarpusavio palaikymas.
 • Tai mandagus bendravimas, geros manieros, etiketas, kultūringas elgesys.
 • Tai grožio kūrimas, stengimasis į nešti visur, kur įmanoma.
 • Tai elegancija, simetrija, harmonija, gražios proporcijos.
 • Tai santūrumas, saikas ir taktiškumas, gebėjimas atsirinkti svarbiausius dalykus, tinkamą vietą ir tinkamą laiką.
 • Tai teisingumas ir atsakomybė, patikimumas, interesų suderinimas, nusikreipimas į ilgą distanciją.

Šios savybės teiks apsaugą, atvers šviesias galimybės.

Galima būtų pasakyti, kad grožis išgelbės pasaulį. Grožis, taika, harmonija, kaip sąmoningai suvoktos vertybės, jų siekiant kasdieniame savo gyvenime. Įsitikinimas, kad visada galima susitarti, rasti tą tašką, kur susieina priešingi interesai, priešingos nuomonės, tai aukso vidurio išmintis, kantrybė ir teisingumas, To dabar labai reikia pasauliui.

Taikumas ir harmonijos siekis nereiškia silpnumo – atvirkščiai, jame glūdi didelė tvirtybė, atkaklumas ir išmintis, kantrybė ir meilė. To visiems ir linkiu!

Apie Selenos padėtis zodiako ženkluose galite pasiskaityti čia: