Ką mums suteikia Saulė?

Apie santykį su Saule ir to santykio pasekmes
7 Rgs 2019

Apie Saulę, realizaciją ir vitaminą D

/
Posted By

Saulė – mūsų sistemos žvaigždė, mūsų didysis kosminis tėvas, dovanojantis gyvybės kibirkštį, energiją, šviesą ir šilumą.  Be Saulės neįsivaizduojamas joks gyvenimas.  Be jos viskas paskęstų tamsoje ir chaose.

Taip gera, jog ir Lietuva pastaruoju  metu gauna dosniai Saulės – tai galimybė pasisemti energijos ir įkvėpimo. Saulė – tai gyvybės ir sveikatos šaltinis. Tačiau kas gi nutiko, kad vis dažniau netgi vasaros pabaigoje žmonėms reikia gerti vitaminą D, nes organizmas jo neįsisavina netgi ir gausiai šviečiant Saulei? Priežastis, žvelgiant paprastai (o kartais taip bijoma žvelgti, slepiantis už sudėtingų paaiškinimų) – susipykimas su Saule. Paradoksalu, bet vis dažniau į Saulę žvelgiama kaip į grėsmę, jos bijomasi, nuo jos slepiamasi po kremais, drabužiais, pastogėmis. Nesakau, kad reikia degintis iki nusilupimo, – visur reikia turėti saiką ir sveiką protą, bet kai bijoma net trumpam išeit į saulę be apsauginių kremų, be skėčių ir stengiamasi kuo labiau uždengti kūną netgi paplūdimyje,  tai rodo gilų susipykimą su Saule. Po to ir pasekmės – organizmas ima nuo jos gintis. Na, kad reikia gerti vitaminą D – tik smulkmena, tik viena iš to susipykimo priežasčių.

Nesiimu aiškinti chemijos  ar biologijos – tai ne mano sritis. Pasistengsiu parodyti, ką gi tai reiškia astrologine prasme.

Ką mums duoda Saulė astrologine prasme?

Saulė suteikia gyvybingumą, pasitikėjimą savimi, realizaciją, gebėjimą būti kūrėju, kurti savo realybę, realizuoti savo gabumus, pašaukimą. Taip pat gerą santykį su vaikais, su tėvu, su autoritetais apskritai. Bet Saulės pozicija gimimo metu gali būti stipri arba ne  ir harmoninga arba ne. O tai labai susiję su požiūriu į Saulę bei – per tai – su esmine žmogaus realizacija.

Harmoninga ir neharmoninga Saulė

Harmoninga stipri Saulė – ramus pasitikėjimas savimi, gabumai, sėkminga realizacija, pozityvumas, džiugumas, dosnumas, šiluma bei gebėjimas mylėti (taip pat ir save), kūrybingumas, sąmoningumas, geras  santykis su vaikais ir su tėvu (stipriausia Saulė yra Liūto ir Avino ženkluose, gana stipri ir Šaulio ženkle).

Jei Saulė silpna ir harmoninga, tiesiog šios savybės reikšis ne taip ryškiai (silpniausia Saulė Vandenyje bei Svarstyklėse).

Neharmoninga stipri Saulė – tai puikybė, arogancija, paniekinantis požiūris į kitus, despotizmas.

Neharmoninga silpna Saulė – nepasitikėjimas savimi, nemeilė (taip pat ir sau), kaltės pojūtis, susimenkinimas, negebėjimas realizuoti savo potrencialo, gyvybingumo, energijos trūkumas, anemija, depresyvumas.  Rodos, nuo to tokio žmogaus atsitraukia energija, gyvybė, džiugumas, gyvenimo prasmė.

Nuo ko tai priklauso?

Na, būtų galima atsakyti: nuo karmos. Žmogus gerą karmą su Saule sukaupia skleisdamas džiugumą, kurdamas, įkvėpdamas, vesdamas paskui save kitus kaip teisingas ir kilnus valdovas (vadovas, lyderis), būdamas dosnus ir atviras, tačiau ir stiprus, gebantis apginti savo vertybes, teisingumą.

Kokie būdai harmonizuoti Saulę?

Tam yra nemažai būdų.

Mantros. Yra Saulės mantros, tačiau jas reikėtų įkalbėti dešimtis tūkstančių kartų, kad jos imtų veikti, nebent turite šioje srityje didelius praeities įdirbius.  Pati bendriausia Saulės mantra: OM SURJAJE NAMAHA.  Tačiau yra ir daugiau mantrų, išreiškiančių įvairius Saulės aspektus: kūrybos, jėgos, žadinimo ir panašiai.

Geltona spalva. Taip pat geltona spalva susijusi su Saule. Rengdamiesi geltonais drabužiais arba būdami geltonai dažytose patalpose, ypač niūriuoju metu, kai trūksta Saulės, galite išvengti rudeninės depresijos. Taip pat būdami prie ugnies, kuri bent kiek atstoja Saulės šviesą, kai šios trūksta.

Auksas. Galima ieškoti santykio su Saule per jos metalą – auksą. Vis dėlto santykis su auksu dar labiau užtemdytas neharmoningos Saulės savybių – godumo ir puikybės – nei pats santykis su Saule. Be to, reikia žinoti, kur ir kiek jo nešioti, kad tai padėtų, o ne žalotų.

Pozityvus požiūris ir tiesioginis bendravimas. Taigi svarbiausia ir pirmiausia yra sąmoningumas, kuris, beje, tiesiogiai susijęs su Saule. Pirmiausia reikia grąžinti Saulei jos vertę, kuri išties yra neišmatuojama, atsigręžti į ją su meile, pasitikėjimu ir drauge kukliai, žinant savo saiką, savo atstumą, kokiu galima prie jos priartėti (panašiai, kaip prie dosnaus, mylinčio, bet labai galingo valdovo). Vieną nuostabią lietuvišką Saulės mantrą žinojo paprasčiausi kaimo piemenukai: „Saulele, motule, užtekėk, užtekėk“. Svarbu nekeikti Saulės, kad ji per stipri, kad per daug šviečia, per daug ryški ir panašiai. O, atvirkščiai, pajusti jai dėkingumą už šviesą ir šilumą – taip jums atsivers galimybės pasisemti iš jos gyvybingumo, džiaugsmo ir kūrybingumo. Kita vertus, bambėjimas, niūrumas, negatyvumas, pesimizmas slopina Saulės raišką, neleidžia jai pasireikšti, tarytum užgesina Saulę žmoguje, aptemdo ją ir aplinkiniams.

Ką daryti, jei vis dėlto gąsdina Saulė?

Na, sunkiau harmoningą santykį su Saule paprastai rasti tų zodiako ženklų atstovams, kurių Saulė gimimo metu gan silpnose pozicijose – ypač Svarstyklėms, Vandeniams (ugniniams ženklams tokios problemos paprastai nekyla – jie myli Saulę, ji jiems sava).

Reikėtų pirmiausia išeiti į saulytę ne vidudienį, bet vis dėlto kai ji yra gan aukštai danguje. Pasidžiaugti jos spinduliais, padėkoti jai už šviesą ir šilumą. Taip pat atidengti odą Saulei, pajusti, kai Saulės spinduliai ją liečia, nuglosto.  Padėkoti už tą gėrį. Svarbu daryti tai palaipsniui, savo saiku, bet vis dėlto atsiverti, įsileisti ir padėkoti. Na, dabar, rudeniop, ji jau nebe tokia stipri kaip vidurvasarį, keliaudama Liūto ženklu, ar ankstyvą pavasarį, keliaudama Avinu. Taigi pats metas dar pasisemti jos šviesos ir šilumos, kaip gyvybės nektaro, priešnuodžio rudens depresijoms, kol yra tokia galimybė. Ir vėl padėkoti už tai. Dėkingumas taip pat susijęs su Saule ir su naujomis atsiveriančiomis galimybėmis.

Saulė kaip ir kitos planetos turi savo savastį, yra gyva, tik kartais mūsų išpuikęs protas to nenori suprasti. Puiku, jog šiuolaikinė fizika jau aiškiai įvardija, kad šviesa – tai informacijos srautas, taigi, ir sąmonė. Tačiau besigilinantiems tai buvo žinoma nuo seno. Įvairiose dvasinėse tradicijose ir senosiose astrologijos mokyklose kalbama apie planetų logosus (logos – protas, sąmonė), apie tai, jog planetos – nepalyginamai didesnė esmės už mus, esančios daug aukštesnėje vystymosi stadijoje, turinčios daug didesnę sąmonę. Jų auroje mes esame, gyvename, gaudami jų palaikymą, energiją.

Saulėje vyksta galingi procesai

Saulės masė sudaro  99,8 procentus visos Saulės sistemos masės. Šiuo metu Saulėje vyksta galingi procesai, jos poveikis išties didesnis nei anksčiau, ir ne tik dėl klimato atšilimo ir ozono sluoksnio retėjimo (apie tai yra įvairų versijų, ir mokslininkai jau irgi palaipsniui išdrįsta apie tai kalbėti). Taigi slėptis nuo tų pokyčių – tas pat, kas slėptis nuo sąmoningumo, gyvybės, ką ir reiškia Saulė. Ir nuo evoliucijos galimybių. Kartu su Žeme. Kartu su Saulės sistema.