M4nulio užtemimas
16 Lie 2019

Mėnulio užtemimo misterija

/
Posted By

Mėnulio užtemimas liepos 17 dieną

Jis vyks  00:30val., per pilnatį. Kaip ir kiekviena pilnatis, tik stipriau, jis vers derinti priešybes, nes Saulė ir Mėnulis atsiduria priešinguose poliuose (šiuo atveju Vėžio-Ožiaragio ašyje drauge su Karminiais Mėnulio mazgais ir didelėmis planetų sankaupomis). Taigi svarbu bus rasti balansą, aukso vidurį, tarp švelnumo ir reiklumo, takumo ir strategijos, šeimos bei karjeros poreikių, prioritetą suteikiant pirmajam poliui.

Apie planetų pozicijas jau esu rašiusi, galite tai pasiskaityti čia:

Kokia šio Mėnulio užtemimo gilioji prasmė?

Taip jau yra, kad vieno tipo žmonės informaciją geriau suvokia per sąvokas, racionaliai. Kitiems lenviau informaciją suvokti per vaizdinius, simbolius. Taigi galima  pažvelgti į užtemimą kaip į misteriją, kurios prasmę atskleidžia Sabiano laipsniai. Kiekvienas iš jų turi poetišką, metaforišką apibūdinimą, kuris kartais, beje, gali atskleisti daugiau nei puslapiai detalaus aprašymo. Kokiuose laipsniuose yra planetos užtemimo metu, ką tai mums gali atverti? Jos iš esmės pasiskirsto dviejuose poliuose, prie Kylančio ir Besileidžiančio karminio mazgo, vienos nurodydamos ateities, kitos  – praeities aktualijas.

Saulė yra 25 Vėžio laipsnyje, susijusiame su slaptu, vidiniu palaikymu, galia  ir apsauga žmogui, išdrįstančiam ramiai apginti savo vertybes ir vesti pas kui save kitus. Svarbiausia sukaupti vidinę jėgą  ir drąsą „atsistoti tiesiai prieš kitus“, tada bus aplinkos palaikymas, gal ir nematomas kitiems, bet aiškiai jaučiamas jums – „kaip nematoma apsaugos skraistė ant peties“.

Karminis kylantis mazgas yra Vėžio 18 laipsnyje, išreiškiančiame tradicines šeimos vertybes, rūpinimąsi savo šeima –  „kaip jaukiame kieme, kur vyksta kasdienis natūralus gyvenimas, višta, žvaliai kudakuodama, rūpinasi savo viščiukais“.

Venera yra Vėžio 17 laipsnyje, išreiškiančiame aplinkos, artimųjų grožio atspindėjimą su meile – „kaip nuostabus brangakmenis savo pagrindine briauna atspindi aplinkos švytėjimą“.

Liūto 2 laipsnyje  retrogradinis Merkurijus pristabdo mentalinę veiklą, skatina neskubėti, leisti sau tiesiog pasidžiaugti, gyvenimu, o laipsnio charakteristika tai nuostabiai įvardija: „vaikai dėl raupų epidemijos gauna atostogų mokykloje ir įgyja visai malonią draugiją, jiems nereikia mokytis, jei gali tiesiog žaisti, džiaugtis malonia draugija“. Taigi sutarčių pasirašymus ir visokius rimtus mentalinius bendravimus galima padėti kuriam laikui į šalį ir leisti sau tiesiog žaismingą draugiškumą bei prisirišančią prie rezultato kūrybą.

Marsas Liūto 10 laipsnyje taip pat skatina grožį, kūrybą  išreikšti džiugiai ir šviežiai – „kaip švytinti rasa pasveikina tekančią saulę“.

Priešingame poliuje, Ožiaragio 18 laipsnyje, Besileidžiantis karminis mazgas rodo „išdidžiai plevėsuojančią vėliavą virš naujo karinio laivo“. Šis akcentas skatina palikti kovas praeityje, galbūt jas peržiūrėti, pasiimant orumą, tačiau dedant akcentus į kasdienio jaukumo kūrimą ir švelnų rūpinimąsi savo namiškiais.

Įdomu tai, kad šalia, Ožiaragio 22 laipsnyje, esantis Plutonas taip pat susijęs su karine tema ir „nugalėto generolo, atiduodančio savo kardą, įvaizdžiu. Jis pilnas orumo, garbės, stiprybės, ramaus situacijos priėmimo ir per tai jo pralaimėjimas iš tiesų tampa jo pergale“.

Saturnas Ožiaragio 17 laipsnyje atskleidžia „ilgai žemintos jaunos, bet brandžios moters  pasinerimą maudytis į dvasios vandenis“, taigi išsivadavimą iš kompleksų ir apribojimų –  svetimų ir savo susikurtų.

Mėnulis Ožiaragio 12 laipsnyje rodo „vaikus, smagiai ant minkštų pagalvėlių žaidžiančius egzotiškoje rytietiškoje partuoduvėje“, skatina atrasti džiaugsmo, kūrybos stebuklą įprastinėje kasdienybėje.

Apibendrinus

  • Užtemimas išryškina moteriškas aktualijas, išsivadavimą iš pažeminimo, visuomenės ar savo pačios apribojimų, dvasingumo ir harmoningo moteriškumo paieškas, savivertės atkūrimą. Moteriškumo transformaciją ir išlaisvinimą, išteisinimą.
  • Svarbu grąžinti vertę moteriškumui, motinystei, šeimai, jei tai buvo nuvertinta. Šis momentas – jėgos momentas tranformuoti praeities traumas, ypač susijusias su moteriškumu,  motinyste. Vyrams – susitaikyti su moteriškuoju pradu, rasti jo palaiminimą, per tai ir gyvybingumą – taip pat ir per aplinkos moteri: žmoną, mamą, seserį, draugę.

O jei patiems/pačioms tai per sunku? Tai geriausias metas atsigręžti į Dieviškąją Motiną  – jei dar to savo gyvenime nepadarėte – ir paprašyti jos pagalbos, malonės, išminties. Susilieti su jos meile ir apsauga. Jai nieko nėra neįmanomo. Kokiu vardu ją geriausiai pažįstate? Kaip Mariją, Sofiją, Tarą, Lakšmę, Durgą, Sarasvatę ar ….? Ji turi daugybę vardų žmonijos istorijoje. Neverta ginčytis, kuris pats pačiausias. Dieviškoji Motina aprėpia visus tuos vardus ir pavidalus.

  • Svarbiausia vertybė  šiuo metu – vidinė jėga, taki ir švelni, bet fundamentali. Meilė ir rūpestingumas yra tos jėgos išraiška.
  • Praeities kovos turėtų būti peržiūrėtos, iš jų pasiimtas orumas, stiprybė ir garbė, kaip pergalė, bet pačios kovos bei priešininkai palikti praeityje.
  • Motina gali užbaigti visus karus, nes ji teikia gyvybę, ji turi jai galią visiems – taip pat ir kariams. Motina gali sustabdyti karius kaip įsižaidusius vaikus ir pasakyti: „Gana“. Tai paliaubų metas.
  • Jėgos šaltinis yra vidiniai resursai, savo bazinių, giluminių vertybių suvokimas. Taip pat ir savo giminės, savo šeimos ryšių, perimamumo iš kartos į kartą, kaip turto, suvokimas.
  • Dėkingumas ir džiaugimasis gyvybe, leidimas sau kurti kaip vaikui yra neatskiriama  kiekvienos gyvos būtybės teisė ir raiška. Reikėtų pasidžiaugti tiesiog šiltu žmogiškuoju bendravimu, artimais santykiiais nekeliant didelių pretenzijų aplinkiniams, taip pat ir sau. Tiesiog grąžinant sau kūrybą ir savivertę. Tegul šie dalykai priklauso nuo jūsų, ne nuo aplinkinių sprendimo.

Visiems ir visoms to ir linkiu šios ypatingos pilnaties proga!