Jaunaties Vėžyje meditacija

Palinkėkime sėkmės ir gerovės visoms gyvoms būtybėms
Jaunaties Vėžyje meditacija
2 Lie 2019

Jaunaties Vėžyje meditacija

/
Posted By

Budizmo tradicijoje sakoma, kad Saulės užtemimo metu padarytų veiksmų pasekmės – tiek geros, tiek blogos – pasidaugina šimtą  milijoną kartų. Tuo norima pasakyti, kad skirtumas labai didelis, todėl svarbu būti kuo labiau sąmoningam ir etiškam užtemimo metu, nes pasekmės labai išdidėja. Štai paprastos jaunaties ir pilnaties metu, kaip teigiama, tos pasekmės pasidaugina „tik“ šimtą kartų. Jaunatis šįkart kartu su Saulės užtemimu bus liepos 2d., 22:16-22:22val.

Taigi ką geriausio galima padaryti tokiu metu?

Laikytis etikos, pozityviai mąstyti ir … palinkėti gerovės visoms gyvoms būtybėms. Kodėl visoms? Todėl, kad palinkėjimas, apvalytas nuo egoizmo, nesavanaudiškas, kuria gerą karmą, yra lakus, nepsunkęs, kaip sakoma, „eina į dangų“. Ir pagalvokite: jis taip pat yra palinkėjimas ir mums patiems, nes mes irgi esame viena iš gyvų būtybių. Prieš jaunatį (ir užtemimą ypač) turbūt visose dvasinėse tradicijose yra praktikuojamos apsaugos praktikos, valoma vidinė ir išorinė erdvė įvairiuose lygmenyse: tai geras laikas organizmo detoksikavimui ar bent jau nevalgyti sunkaus maisto, išsivalyti namus, darbo vietą, taip pat atsisakyti žalingų įpročių, pasenusių daiktų ir nuostatų.

Ši jaunatis (ir Saulės užtemimas) susijęs su gyvybe, jos tąsa, jos tėkme, todėl linkėjimas gero visoms gyvoms būtybėms gali stipriai transformuoti, harmonizuoti, gerinti ir kiekvieno karmą, susijusią su gyvybe – juos puoselėjimu ar kenkimu jai. Kadangi tai ir Saulės užtemimas, reikėtų meditaciją daryti kuo paprasčiau, nesureikšminant savęs ir neužkeliant lūkesčių bei emocijų -nuoširdžiai ir paprastai, tiesiog, kaip to linkėtumėm artimiausiems žmonėms.Panašus palinkėjimas yra budistinėje tradicijoje, jis  siejamas su 4 Neišmatuojamosiomis (dorybėmis): mylinčiu gerumu, atjauta, džiaugsmingu dėkingumu ir lygumo išmintimi.

Meditacija

Tebūnie palaimintos visos gyvos būtybės, gyvenančioms rytuose, pietuose, vakaruose, šiaurėje, viršuje ir apačioje, ir centre. Tegul jos klesti, tegul būna laimingos, tegul įgyja laimės ir palaimos priežastis. Tegul jos išsivaduoja iš kančios ir jos priežasčių. Teįgyja sąmoningumą ir jo priežastis.

Tebūnie palaiminti visi žmonės, tegul jie gyvena taikoje ir gerovėje. Tebūnie jie sėkmingi, laimingi, sąmoningi. Tegul krykštauja vaikai Žemėje, tebūnie jie būna laimingi, sveiki, gražūs, tyri. Teateina nuostabūs vaikai į jų laukiančias šeimas. Tebūnie laimingi tėvai – mamos ir tėčiai.Tegul jie gyvena santaikoje ir gerovėje. Tegul džiaugiasi mamos ir tėčiai savo vaikais, kūdikiais, tegul džiaugiasi seneliai savo vaikaičiais, tegul džiaugiasi vaikai savo tėvais,  tegul džiaugiasi vaikaičiai savo seneliais. Tegul šeimos būna laimingos, palaimintos.

Tebūnie sėkmingas, palaimingas kūdikio pradėjimas, tebūnie sėkmingas nėštumas, tebūnie laiminga, palaiminga kūdikystė, vaikystė, tebūnie sėkminga motinystė, tėvystė, tebūnie sėkminga, palaiminga branda. Tebūnie sėkmingas augimas, tebūnie sėkminga, palaiminga gyvybės tėkmė, jos tąsa.Tebūnie palaiminti protėviai, tegul klesti, žaliuoja gyvybės, medis, giminės medis. Tebūnie palaimingi giminystės ryšiai, giminės informacijos perdavimas, genai.   Tegul būna Žemėje taika, santarvė, harmonija.

Tebūnie palaiminti visi gyvūnai, teišsivaduoja jie iš kančios ir kančios priežasčių, Tebūnie palaiminti šunys ir katės, paukščiai ir paukšteliai, miškų žvėrys ir naminiai augintiniai, žuvys ir ropliai, tebūnie palaiminti ir vabzdžiai. Teišsivaduoja jie iš kančios ir kančios priežasčių. Tebūnie sveiki ir laimingi. Tebūnie Žemėje taika, geranoriškumas ir gerovė.

Tebūnie palaiminta augalų karalystė, teklesti, težaliuoja, tebūnie augalai palaiminti – medžiai ir krūmai, žolės ir gėlės. Tebūnie palaiminti, teklesti miškai, upes, jūris, vandenynai ir jų augalai, jų gyvūnai. Tebūnie palaiminta mineralų karalystė.

Tegyvena žmogus santarvėje su gyvūnų, augalų, mineralų karalystėmis. Tebūnie Žemėje taika, geranoriškumas, supratimas tarp visų gyvų būtybių.  Teevoliucionuoja visos gyvos būtybės geriausiuoju, sėkmingiausiu būdu. Teauga sąmoningumas, meilė ir tarpusavo supratimas.

Tevyksta tai iš dieviškosios malonės, tevyksta tai iš Dieviškosios Motinos malonės. Amen. Om. Tebūnie.

Geros jaunaties ir naujo ciklo visiems!

  • Gal kam nors keistai skamba pavadinimas prašant palaiminimo gyvūnų, augalų ir ypač mineralų karalystėms? Kol kas,  šiame žmonijos etape, mažai tesuvokiame, kad greta mūsų, žmonių pasaulio, Žemėje yra kiti, turintys tokias pat teises į Žemę. Senuosiuse dvasiniuose  šaltiniuose tai dažnai vadinama karalystėmis, bet galima vadinti tiesiog pasauliais, jei taip patogiau. Esmės tai nekeičia – mes dalijamės Žemę su kitomis karalystėmis, bet kol kas iš esmės jas ignoruojame, prisiėmę Žemės valdovų (ar diktatorių?) funkciją. Sakoma, kadaise, tos karalystės gyvenusios taikoje, bendradarbiaudamos. Na, gerai, kad mes jau ieškome taikos tarp tautų ir rasių, gal netrukus priaugsime prie to, apie kallba indėnai, jog žmogus turi išmokti bendradarbiauti su gyvūnais, augalais. Kad visa yra gyva ir turi sąmonę. Ir savo teises Žemėje. Džiugu, kad į Žemę ateina nauja karta, stipriai nešanti šią žinią, atkreipianti vis didesnį dėmesį į gamtos žalojimą, gyvūnų kankinimą ir panašius dalykus. Na, kiekvvienas sprendžia, kiek ir kaip įsijungia į tokius judėjimus. Tačiau palinkėti gėrio juk visi galime.

Dar sakoma, kad norint sau geros karmos gerai paleisti į laisvę kokį nors gyvūną. Ir Rytų pasaulyje tai daro: prašydami sau gerovės svarbiomis progomis ar norėdami pataisyti sveikatą, gyvybingumą, išleidžia iš narvelio į laisvę kokį nors paukštelį. Dažnai, deja, tai simbolinis veiksmas, nes tie prekiautojai paukštelius vėl susigrąžina į narvelius. Manau, kur kas efektyviau yra pasirašyti kokią nors peticiją, prisidedant savo balsu prieš gyvūnų kankinimą, nežmonišką elgesį su jais.

Čia vienas iš peticijų puslapių: 

Plačiau apie liepos mėnesio užtemimus, jų aktuaijas rasite čia.