Vasarvidžio meditacija

Gydančios smaragdinės šviesos meditacija
21 Bir 2019

Vasarvidžio – gydančios smaragdinės šviesos – meditacija

/
Posted By

Vasarvidis, Saulei keliaujant Vėžiu pačiame dangaus zenite, Mėnulio valdomame ženkle, puikus metas susitaikyti su savo moteriškumu (moterims), o visiems – su savo kūnu, su savo gimine, protėviais, atkurti sveikatą, išgryninti santykį su motinyste/tėvyste laukiantiems vaikelio ir jau jų turintiems. Moterims – užgydyti senas žaizdas, susijusias su moteriškumu, jo pažeminimu kadaise-tadaise, mergaitėms – priimti savo moteriškumą, ne gūžtis nuo jo, o džiaugtis juo. Pagaliau vyrams – geriau suprasti moteris, o drauge – ir savo prigimtį, kūną, rasti taiką tarp lyčių. .

Įkvėpk ir iškvėpk

Pajusk savo kvėpavimą. leisk jam tekėti tavimi.

Pajusk savo kūną

Pajusk savo kūną, atverk kiekvieną jo ląstelę. Atsiverk tai nuostabiai žaliai smaragdinei žalumai aplink tave. Įkvėpk tą žalumą. Leisk jai sroventi tavo gyslomis, tavo meridianais. Niekuo nesirūpink, tiesiog susiliek su tuo žaliu švytėjimu, tapk juo. Užpildyk juo save. Pajusk tą švytėjimą visur, persmelkiantį visa. Jis ne tik augalų kraujyje –  jis gyvybės tėkmė, sveikatos tėkmė, persmelkianti visa. Juo spindi pievos, sodai, miškai, juo spindi vanduo – visa, kas gyva. Atsiverk jam susiderink su juo. Su ta gydančia šviesa. Leisk jai atnešti taiką ir ramybę į tavo gyvenimą. Į tavo sveikatą. Į tavo santykius. Leisk sau sušvytėti ta smaragnine šviesa, prisisodrinti jos.

Susitaikyk

Susitaikau su savo kūnu, Susitaikau su savo grožiu. Susitaikau su savo moteriškumu. Susitaikau su visomis moterimis – su mama, dukra, seserimi, drauge. Taip pat ir savyje. Leidžiu moteriai būti manyje, reikštis manyje. Leisk jai būti dieviškai, tobulai, džiugiai, didingai.

Susitaikau su vyriškumu. Su visais vyrais – tėvais, broliais, mylimaisiais, sūnumis. Kuriuos turėjau ir kurių neturėjau. Kuriuos praradau – maniau, kad praradau. Leidžiu jiems būti. Leidžiu jiems mylėti. Leidžiu jiems būti geriems. Relkalingiems. Priimtiems. Dieviškiems.

Susitaikau su atlaidumu. Susitaikau su priėmimu. Susitaikau su gamta. Susitaikau su savo prigimtimi. Su savo lytimi.

Pajusk vietas, kur stringa energija

Pajusk savo kūno vietas, kur užstringa energija, kurių gėdiniesi, kuriomis gūžiesi, kurios jaučiasi nevertos, nevertingos, ir atverk jas. Leisk smaragdinei gydančiai šviesai jas persmelkti. Nuglostyk save ta šviesa. Leisk sau išgyventi palaimą – buvimo palaimą. Tiesiog leisk.

Priimk savo kūną kaip tobulą – savo krūtis, pilvą, kiaušides, gimdą kaip tobulą. Savo inkstus ir kraujagysles kaip tobulas. Savo lytį kaip tobulą. Savo pėdas, pirštus, nagus kaip tobulus. Kiekvieną odos lopinėlį kaip tobulą. Tyrą ir tobulą. Leisk jiems kvėpuoti smaragdine šviesa, persismelkti smaragnide šviesa.

Maudyklė

Leisk sau išgyventi tobulumą, besąlygišką tobulumą, lyg žengtum ta smaragdine žaluma į nuostabią maudyklę.

Leisk sau į ją pasinerti – į tą tyrą skaidrų vandenį. Leisk gamtai tave gydyti – vandeniui, augalams, saulės ir mėnulio šviesai. Leisk sau pasijusti pirmapradžiu gamtos vaiku ir išgyventi to palaimą. Tyrą buvimo palaimą. Gyvybės palaimą. Kvėpuok tuo. Užsipildyk tuo. Džiaukis tuo..

Jei nori…

Jei nori, gali pakviesti vaikelio sielą ateiti, Gali pakviesti mylimojo sielą ateiti, Neversk, netempk ir neįsitempk – tik pakviesk. Ir į nieką nesikibk –  būk tame savipakankamume, tame vienyje su viskuo.

Jei nori, gali čia susitaikyti su priešu, gali nusiplauti žaizdas ir rūpesčius.  Leisk sau pabūti tame lengvume, tame beasmeniškume, tame bendrume su viskuo – toje gyvybės šviesoje. Smaragdinėje šviesoje. Jei norėsi, visada galėsi į ją sugrįžti, bet birželį, per Vasaros saulėgrįžą, tai padaryti lengviausia.

Nuostabaus vasarvidžio visiems ir visoms!

  • Na, šį mėnesį meditacija labiau susijusi su moteriškumu ir motinyste – tokia Saulės Vėžyje svarbiausia tema. Vyrams palanku susitaikyti su moterimis, mylimosiosms ir motinoms, dukterimis, seserimis, leisti joms būti –  mylinčioms ir mylimoms. Palaikančioms. Ir per tai susitaikyti su savo kūnu, su savo sveikata, gyvybe ir gyvybingumu, gebėjimu pratęsti giminę.