Kam reikalingos amžiaus krizės?

Krizės ir amžiaus ciklai astrologo žvilgsniu.
Amžiaus krizės
13 Geg 2019

Kam reikalingos amžiaus krizės?

/
Posted By

Žmogus per gyvenimą pereina įvairius laikotarpius. Perėjimo momentai kartais yra takūs, kartais kupini įtampų – tokius ir vadiname krizėmis.

Visiems žinoma paauglystės krizė, vidurio amžiaus krizė. Su tuo dirba psichologai, apie tai filosofuoja filosofai, tačiau, drįstu sakyti, tik astrologai turi raktus, kodėl taip yra, kodėl krizė nutinka būtent tuo metu – ne anksčiau, ir ne vėliau. Kodėl? Nes tai yra susiję su tolimųjų planetų tranzitais, kosminiais ciklais, o žmogus yra jų dalis, o tuos cklus kiti mokslai dažniausiai, deja, ignoruoja.

Viena vertus, tie pokyčiai – nieko asmeniško, gryna matematika. Jie galioja potvyniams-atoslūgiams, ekonomikos kilimui ir kritimui – viskas turi savo ciklus. Žmogaus gyvenimas irgi.

Ciklus galima skirstyti į asmeninius (šie susiję su artimosiomis planetomis) ir bendrus (susijusius su tolimosiomis planetomis). Asmeninius ciklus ir reikėtų aiškintis asmeniškai, o dabar norėčiau pakalbėti apie bendrus ciklus (na, dvidešimt metų astrologinio darbo leidžia daryti tokius apibendrinimus).

Kokios gi tos žmogaus gyvenimo krizės?

Jos iš esmės susijusios su įtemptais, vadinamaisiais neharmoningais, tolimųjų (ir vidurinių) planetų aspektais.

 • Jupiterio (ciklas 12 metų) – su autoritetu, teisingumu, sėkme visuomenėje.
 • Saturno (ciklas apie  30 metų)  – su disciplina, atsakomybe, branda ir senėjimu.
 • Urano (ciklas apie 84 metai) – su permainomis, inovacijomis, atsinaujimu.
 • Neptūno (ciklas apie 165 metai) – su dvasingumu, svajonėmis, kūrybiniu įkvėpimu.
 • Plutono (ciklas apie 248 metai) – su transformacija, aistra, ekstremaliomis situacijomis.
 • Karminiai Mėnulio mazgai (ciklas 18,6 metų) – su gyvenimo misija.
 • Lilit (ciklas 9 metai) – su pagundomis, egoizmu.
 • Selena (ciklas 7 metai) – su šviesia apsauga, dorybėmis.

7-8 metai. Pirmasis atsiplėšimas nuo tėvų. Saturno, susijusio su disciplina, atsakomybe, vyresniaisiais, kvadratūra. Ką vaikai sako? „Noriu pats“. Pirmasis suaugusjų paneigimas, noras išsiveržti iš jų globos.

14-15 metų. Paauglystės krizė. Saturno opozicija. Urano sekstilis. „Tėvai užkinisa, mokykla užknisa, apskritai suaugusieji nieko neišmano. Atsikabink nuo manęs. Tegyvuoja laisvė,“- tokia tipiška paauglio kalba, pozicija. jam reikia maištauti, jam reikia ieškoti savo identiteto.

18-19 metų. Išėjimas į savarankų gyvenimą. Karminių mazgų grįžimas į savo vietą, Lilit grįžimas į savo vietą, Jupiterio opozicija. Iš vienos pusės, puikus žinojimas, ką reikėtų veikti gyvenime, koks pašaukimas (reikėtų į tai įsiklausyti ir jaunuoliams, ir jų tėvams), tačiau ir Lilit gundo tiesiog mėgautis gyvenimu, nusispjaut į moralės normas, rūpintis tik savimi. Jupiterio opozicija irgi verčia konfrontuoti su visuomenės priimtomis normomis, per tai siekiant įtvirtinti savo autoritetą.

28-30 metų. Brandos  momentas. Pirmasis Saturno grįžimas į savo vietą, taigi subrendimas, atsakomybės prisiėmimas. „Sveikas suaugusiųjų pasaulyje. ir tai jau viskas?“. Vėlgi Jupiterio opozija: įtampa, o kaipgi seksis įtvirtinti savo autoritetą.

38-42 metai. Vidurio amžiaus krizė. Karminių mazgų grįžimas į savo vietą 38-40 metų vieniems pats tas, o kitiems, nuklydusiems nuo savo pašaukimo – ypač skausmingas metas: gali griūti sveikata, santykiai, verslas. Visa tai tarytum sako: „Ne ten eini, ne į tą pusę“. Esantys savame kelyje tuo metu kaip tik jaučia jėgų antplūdį, entuziamą, gauna avansą.

Netrukus po to, apie 42 metų – Urano opozicija ir Neptūno kvadratūra. Pirmoji tarytum grąžina į paauglystę: suaugusieji ima kvailioti tartum paaugliai: kas su sportiniais automobiliais, kas į baikerius pasiduoda, kas keičia partnerį į jaunesnį. Vis iš baimės pasenti, sukriošti. Gal vis dėlto geriau automobilį pakeisti ar kaip jaunystėje motociklu praskrieti nei griauti šeimą. Tai reikalinga – tas atsinaujinimas, tas jaunatviškas kvailiojimas, tas laisvės siekis. Kad nebeliktų tik pensijos laukt, kad pažadint savy amžiną dvasią, ne tik žiūrėt į skaičiukus pase.

Na, o Neptūno kvadratūra ryškiai iškelia gyvenimo beprasmybės, šios realybės iliuziškumo, laikinumo jausmą. Vienus tai nuniurkdo į depresiją, kitus skatina siekti taurelės, trečius – ieškoti jogos studijos ar atrasti meditaciją. Žmogui būtinas dieviškumo išgyvenimas, išnirimas iš buitinių problemų ir giminės pratęsimo aktualijų – prisiminimas, kad yra ir amžina beribė dvasia. Tad jei tai dar neatrasta ar užmiršta per buitnius-socialinius rūpesčius, pats laikas tai prisiminti, susimąstyti, tai ko gi čia Žemėje esu, ko atėjau. Pusiaukelė kaip nueita, bet dar yra laiko – tik kryptį pasitikrint reikia, ar ta.

Na, žadintuvas primigusiam žmogui ta vidurio amžiaus krizė. Išganymas, nors kartais ir skaudus.

Krizė reiškia, kad negalima gyventi senoviškai, kad reikia daryti permainas, reikia daryti šuolį – įprastinis takelis pasibaigė arba nebetenkina. Krizė reikalinga persiorientavimui, išeinant iš komforto zonos. Ji reikalauja priimti iššūkį. Krizės akivaizdoje yra du keliai: arba tapti auka ir susibaigti, sugniužti arba ieškoti naujų kelių, naujų būdų, tapti dar stipresniam, dar išmintingesniam, išradingesniam. Gal verta?

50-54 metai. Ir kurgi mano vieta? Dezorientacija, autoriteto krizė. 50-51 metų laikotarpiu Chironas pirmą (ir, ko gero, vienintelį) kartą grįžta į savo vietą, formuojasi Saturno, Jupiterio bei Karminių Mėnulio mazgų kvadratūros, Plutono trinas taip pat ne visada lengvai pakeliamas. Visa tai verčia iš naujo peržiūrėti santykius, savo vietą visuomenėje.  Viena vertus, įgytas statusas netenkina arba ima blėsti (į areną ateina kur jaunesni, veržlesni), skausmingiau jaučiama laiko tėkmė, neaišku, ko gi siekti, kokius tikslus išsikelti, lyg ir per vėlu jau, nors dar ne senatvė, yra jėgų ir norų.  Tai tam tikros dezorientacijos laikotarpis, kuris gali būti neblogas, jei harmoningas Chironas: tada atrandamas pasitenkinimas santykiuose, įgyjama daugiau išminties, diplomatijos. 54 metais Jupiterio opozicija drauge su Lilit grįžimu gali pastūmėti į nusivylimą, nihilizmą, destrukciją. Labai svarbu šios krizės metu išlaikyti tikėjimą pasaulio prasmingumu bei kantrybę, ieškotis prasmingų veiklų, atgaivos.

60-63 metai. Rezultatų pamatymas. Gal tai net ne krizė, bet rezultatų pamatymas. 60 metų į savo vietą grįžta Jupiteris ir Saturnas. Prieš pensiją vieni džiaugiasi veiklos rezutatais, autoritetu, galimybe turėti daugiau laiko dvasiniam gyvenimui, planuojasi, ką veiks išėję iš įprastinės veiklos. Kiti koncentruojasi į maudžiančius kaulus, resursų stygių ir metų naštą, skaudžiai išgyvena vienatvę.

63 metų Urano kvadratūra bei Selenos ir Lilit grįžimas į savo vietą tuo pat metu. Uranas verčia maištauti prieš lūkesčius, kaip turėtumei atrodyti ir kaip gyventi. Ir gerai, reikia to maišto, kad nenueit į nuobodybę, rutiną, mest iššūkį, pažvelgt į gyvenimą naujai. Selena ir Lilit gali tiek atverti nedualų požiūrį ir su juo susijusią išmintį, kad visa yra viena, tiek atskleidžia sukauptą gerio-blogio balansą, atveria priežasties pasekmės ryšius.

84 metai. Ir vėl iš naujo? Urano, Jupiterio, Selenos sugrįžimas, Karminių mazgų opozicija. Tai lyg grįžimas prie švaraus popieriaus lapo, prie naujo ciklo – per neprisirišimą, nešamą Urano. Tai laikas, kai tampama dzenišku senuku ar senute su dangaus vaiskumo žvilgsniu – mylinčiu, daug suvokiančiu ir aprėpiančiu, bet nevertinančiu, neprisirišančiu, nesisavinančiu, nes nieko neiįmanoma pasisavinti.

Tokie gražūs tie dzeniški senukai ir senutės, kuriems išties visa yra viena, bet tai daugiamečių dvasinių praktikų ar tiesiog doro gyvenimo, dvasios įsileidimo į savo gyvenimą rezultatas. Tai ji ir spindi iš jų akių. Arba gali būti grįžimas į vaikystę, į pradžią  – bet jau kitaip, per marazmą, sąmoningumo praradimą, baimes, pampersus. Daug kas priklauso nuo Urano, laisvės ir dvasios planetos. Nuo Selenos, angelo sargo. Nuo Jupiterio – tikėjimo, teisingumo ir pagarbos. Toks tas rezultatatų laikotarpis, kai niekaip nesumeluosi – nei sau, kitiems. Viskas įrašyta tame veide, tose akyse.

Trumpai

 • Krizė astrologiškai žiūrint susijusi su neharmoningais (įtemptais) tolimųjų planetų tranzitais. (kvadratūra, opozicija, kartais – ir jungtimi).
 • Kvadratūra susijusi su drąsos išbandymu. Ji reikalauja stiprios valios, ramios drąsos: tiek agresyvumo, tiek baimių suvaldymo.
 • Opozicija susijusi su kantrybės, tvirtybės išbandymu, kelia iššūkį suderinti prieštaringus impulsus, sritis. Ji reikalauja ugdytis ramybę, tvirtybę, atsparumą. Tai ilgalaikis aspektas.
 • Jupiterio krizė susijusi su autoritetu, Saturno – su disciplina bei apribojimais, Urano – su laisve ir permainomis, Neptūno – su dieviškumo paieška, Plutono – su transformacija.
 • Krizės metu galimi praradimai, nereikėtų be reikalo rizikuoti, tačiau ir gyventi po senovei negalima ir neišeina. Belieka priimti iššūkį ir surasti kelius pereiti į naują kokybę.