Kaip geriausiai sutikti jaunatį Žuvyse?

Astrologinės rekomendacijos
jaunatis Žuvyse
6 Kov 2019

Kaip geriausia sutikti jaunatį Žuvyse?

/
Posted By

Kovo 6d., 18:03val. – jaunatis Žuvyse. Tai turbūt pati intravertiškiausia jaunatis metuose. Saulė bei Mėnulis Žuvyse savaime nukreipia vidinio pasaulio, introspekcijos link. Tačiau šiemet tai dar labiau sustiprinta Saulės jungties su Neptūnu bei retrogradiškai pasisukusio Merkurijaus. Visa tai dar labiau atgręžia į vidinį pasaulį bei pristabdo išorinę komunikaciją, skatina vertybių bei realizacijos ieškoti visų pirma savyje, žadina susidomėjimą psichologija, menais, dvasinėmis praktikomis – tam visų pirma ir palankus šis metas.  Ne laikas aktyviai veržtis pirmyn, o atidžiai peržiūrėti tai, ką turime, grąžinti svarbą atjautai, tikėjimui, subtilumui, grožiui. Kita vertus, šią sankaupą Žuvyse jaunaties metu gražiai palaikys planetų telkinys Ožiaragyje, suteikdamas svajonėms, kūrybai realizacijos jėgą, tvirtą fundamentą.

Kam labiausiai tinkama ši jaunatis?

 • Retrospekcijai, refleksijai, vidiniam darbui;
 • psichologijos studijoms;
 • kūrybai, įkvėpimui pažadinti, menams;
 • labdaringai veiklai, atjautos ugdymui;
 • jogai, meditacijai, dvasinėms praktikoms
 • grąžinimui į savo gyvenimą dvasingumo, ryšio su Tvėrėju;
 • atradimui ir pripažinimui tvėrėjo prado savyje, suvokimo, kad patys savo mintimis ir nuostatomis kuriame savo gyvenimą;
 • žalingų įpročių, iliuzijų, nereikalingos, tuščios veiklos atsisakymui.

Ko reikėtų vengti?

 • Svaigintis alkoholiu ar vaistas (poveikis daug stipresnis ir įprotis susiformuotų visam ciklui);
 • savęs  gailėjimo (tai taip pat svaiginimosi būdas), graudenimosi;
 • užsiimti intrigomis, į jas įsitraukti;
 • .cinizmo, nihilizmo;
 • fanatizmo, sektantiškumo.

Kokia galėtų būti jaunaties meditacija?

 • Krikščionybėje sakoma, jog svarbiausios vertybės – tikėjimas, meilė, viltis. Tokia galėtų būti jaunaties meditacija.
 • Budizme sakoma, kad kiekvieną praktiką reikia pradėti prisimenant bodhičitą – atjautą visoms gyvoms būtybėms. Tokia galėtų būti jaunaties meditacija.
 • Kokia dvasinė tradicija jums bebūtų artimiausia ar apskritai kurtumėte jaunaties ritualą patys, pasitelkdami postulatus, kūrybinę vizualizaciją (ar dar kaip tai bebūtų vadinama) – svarbu, kad tame  vestų meilė, švelnumas, tikėjimas pasaulio prasmingumu, dėkingumas ir sakralumo pojūtis. Tokia galėtų būti jaunaties meditacija.

Tu esi keliaujant per amžinybę mylinti Dvasia, tu esi dieviška kibirkštis, tu esi įsikūnijusi meilė. Turi dieviškumą savyje, turi kūrybos kibirkštį, kurią visada gali įpūsti ir iš jos sukurti bet ką. Tik nepamiršk to, tik prisimink. Tu nesi tik kūnas, tu esi dvasia, šiuo metu pasirinkusi būti ir kūne. Atėjai čia kurti, mylėti, realizuoti savo svajones ir padėti kitiems tai daryti, tai prisiminti. Atbusk į tai, mylėk tai savyje ir kituose, nes visa yra iš esmės viena. Tokia galėtų būti jaunaties meditacija.

Apibendrinus

Išnaudokite šį momentą pradėti medituoti ar nuspręsti gyventi dvasingesnį gyvenimą, imti kurti – šokti, tapyti, groti kokiu instrumentu ar prisidėti prie labdaros akcijų. Leiskite sau svajoti, kurti pasaulį, kuriame norėtumėte gyventi, savo rojaus Žemę, nes viskas prasideda nuo svajonių. Leiskite sau būti ne tik fizinėmis, bet ir dvasinėmis būtybėmis, kokios ir esame. Leiskite sau turėti ir apginti šventumą, sakralumą tiek savyje, tiek savo aplinkoje. Tai ne davatkiškumas ar sektantizmas – tai kiekvieno žmogaus, kaip dvasinės būtybės, įgimta teisė. Tegul mus veda tikėjimas, meilė, viltis, subtilumas ir grožis. To visiems ir linkiu.