Ko mus moko Saulė Žuvyse?

Žuvų zodiako ženklo savitumai
Žuvys
24 Vas 2019

Ko mus moko Saulė Žuvyse?

/
Posted By

 Saulės kelionė Žuvimis

Nuo vasario 19 iki  kovo 20 dienos Saulė keliauja Žuvų zodiako ženklu. Šiais metais tai laisvesnio, šviesesnio visomis prasmėmis laikotarpio pradžia, palankus metas kūrybai, grožio puoselėjimui, dvasinėms praktikoms, rekreacijai, įvairialypei labdaros veiklai, apskritai visoms veikloms, kur reikalingas subtilumas, kūrybingumas, grožio – tiek materialaus, tiek dvasinio – išgyvenimas, atjauta, gilus, nepaviršutiniškas požiūris, akcentas į dvasinius dalykus.   Šiemet tokią Saulę palaikys planetų sankaupos žemės ženkluose (Jautyje ir Ožiaragyje), suteikdamos kūrybiniam įkvėpimui ir materialų pagrindą.

Ko moko Saulė Žuvyse?

Saulė čia atsiduria Neptūno valdose, kur egzaltuoja Venera. Tai ženklas, dvigubai pažymėtas grožio ženklu – tiek išorinio, tiek vidinio. Nes Venera išreiškia žemiškąjį grožį, žemiškąją meilę, Neptūnas – besąlyginę meilę, dvasingumą. Čia Saulė atsiduria brandžiausioje pozicijoje, kur giliai išgyvenamas pasaulio vientisumas, kur suvokiama, kad viskas yra viena, kad yra visa jungiantis, visa persmelkiantis pradas, nesvarbu, kokiu vardu jį vadinsime: Dievu, Tvėrėju, Dvasia, Absoliutu… Todėl galima mylėti visus ir visa, galima nesavanaudiškai atiduoti, paaukoti kitiems bet ką, nes iš esmės tai, ką darai kitam, darai ir sau taip pat. Nes ribos tarp fenomenų, objektų yra iliuzija – tokia stipri fiziniame lygmenyje ir palaipsniui tirpstanti žvelgiant iš aukščiau, iš dvasios lygmens. „Visa sukurta iš Dvasios ir į ją sugrįžta, mainosi formos, bet visa yra viena, nes persmelkta Dvasios,“ – tokia yra Saulės misterija Žuvyse.

Maldos, besąlyginės meilės, pasiaukojimo galia, sakralumas, įkvėpta kūryba, gilus ryšys su Tvėrėju, palaimingas dieviškumo išgyvenimas  – tai dovanos, kurias dovanoja Saulė Žuvyse.

O kokias konkrečiai savybes ji suteikia gimusiems Žuvų  ženklo atstovams ir ko  moko mus visus?

Romantiškumo, subtilumo. Tai labai romantiški žmonės, pasižymintys subtiliais jausmais. Jiems svarbu jausti, skleisti meilę, grožį, harmoniją, sunku gyventi rutinišką, buitišką gyvenimą.

Kūrybingumo, įkvėpimo, fantazijos. Šie žmonės, rodos, girdi sferų muziką, turi subtilų skonį, puikiai valdo tiek teptuką, tiek  balsą ar kūno plastiką. Klasikinė muzika, baletas, akvarelė jiems ypač artimi. Tai menininkų,  įkvėptų kūrėjų ženklas.

Dvasingumo, gilaus tikėjimo pasaulio prasmingumu.  Tai giliai  jaučiantys žmonės, turintys tikėjimo ir maldos jėgą, gebėjimą giliai bendrauti su dvasia, išgyventi dieviškumą. Ši Saulės pozicija suteikia gebą už formos, materialaus pasaulio matyti ir jausti visa persmelkiančią dvasią, su ja artimai bendrauti.

Intuicijos, gilių pajautų. Ši pozicija nukreipia sąmonę savistabos, vidinių išgyvenimų link, suteikia intravertiškumo: svarbesnis yra vidinis gyvenimas nei išoriniai efektai. Dažnai šie žmonės turi mediumo gabumų – gali „nuskaityti“ slaptą informaciją, giliai pažįsta žmogaus prigimtį, įžvelgia jo sielos paslaptis, – todėl gali būti tiek puikūs psichiatrai, psichologai, tiek sekliai.

Atjautos, pasiaukojimo, nesavanaudiškumo. Žuvys – labiausiai atjaučiantis ženklas iš visų zodiako ženklų: padės net savo priešams ar tiems kurių nemėgsta. Šie žmonės ne tik jautriai reaguoja į kitų skausmą, vargus, bet ir pasirengę padėti, globoti, gelbėti tuos, kuriems jau, rodos, niekas negali padėti. Todėl puikiai gali darbuotis socialinės apsaugos srityje, su neįgaliaisiais ar kitais likimo nuskriaustais žmonėmis.

Žuvų neharmoninga raiška, ydos

 Nepraktiškumas, atitrūkimas nuo realybės. Dažniausiai bodisi skaičiavimų ir apskaičiavimų, tad geriau, jei praktiškais dalykais rūpinasi partneris. Na, bet dėl kilnių tikslų gali imtis ir buitinių reikalų, pakelti rutiną, sunkiai ir įtemptai darbuotis.

Aukos sindromas, fatalizmas, sektantiškumas. Dėl noro visiems padėti gali apleisti savo gyvenimą, spręsdami kitų problemas ignoruoti savąsias, negalėdami pasakyti „ne“, pakovoti už save, gali panirti į graudenimąsi, fatalizmą, leisti kitiems save išnaudoti, parazituojant jų sąskaita.

Iliuzijos, intrigos. Dėl išlavintos vaizduotės gali prikurti nebūtų dalykų ir taip susipainioti, kad patys neatskirs, kur tikra, kur ne. Dėl nenoro kovoti atvirai gali imtis intrigų.

Svaiginimasis, polinkis į bohemą. Dėl bėgimo nuo realybės, noro matyti ją dievišką, tobulą, dėl bodėjimosi realybe,  Žuvų ženklo atstovai gali  imti kurti tą „tobulą“ realybę kvašindamiesi, pasinerdami į bohemiškus malonumus, degraduodami iki valkatų (tarp Žuvų ir Skorpiono ženklų atstovų daugiausia alkoholikų).

Rekomendacijos Saulei keliaujant Žuvimis

 Tai puikus laikotarpis 

 • Kūrybingumui, menams: užsirašykite į dailės, šokio ar dainavimo studiją, imkitės veiklos, kurį budintų polėkį, padėtų kurti grožį.
 • Dvasingumui, giliam savęs pažinimui: imkite praktikuoti jogą, meditaciją, ugdykite intuiciją. Tai puikus metas atverti sau maldos jėgą, ryšį su dieviškumu, dvasiniu pradu savyje bei psichologijos studijoms.
 • Kultūriniams renginiams: apsilankykite koncerte, parodų galerijoje. Jei patys kuriate, organizuokite savo darbų parodą, pristatymą.
 • Romantiškiems susitikimams: skirkite meilės pasimatymą (kad ir savo ilgalaikiam partneriui), įneškite romantikos į savo santykius, organizuokite romantišką vakarėlį artimiesiems (kad ir karnavalą, kodėl gi ne?).
 • Labdaros iniciatyvoms: organizuokite pagalbos akcijas, tuo išreikšdami savo meilę visoms gyvoms būtybėms. Žmogui būdinga atjauta ir kiekvienas jaučia, kam jo siela skatina padėti: skriaudžiamiems gyvūnėliams, benamiams, neįgaliesiems, našlaičiams… Išreikšdami atjautą mes išgyvename dieviškumą, įprasminame savo buvimą.
 • Rekreacijai: apsilankykite spa, pereikite detoksikacijos kursą, valymo procedūras po žiemos, atsigaivinkite ir atsipalaiduokite vandens procedūrose. Jei turite galimybių, išvykite pailsėti į šiltus kraštus prie jūros, vandenyno.

Kas ypač kenktų šiuo metu?

 • Grubumas, brutalumas.
 • Kvaišinimasis alkoholiu, vaistais.
 • Bėgimas į iliuzijų pasaulį, savęs gailėjimas.
 • Materializmas, dvasinio prado savyje ir kituose neigimas.

Kam palankus šis laikotarpis?

 • Vandens ir žemės ženklų atstovams: Žuvims, Skorpionams, Vėžiams, Jaučiams. Žuvims apskritai tai bene geriausias metų laikotarpis (ypač po gimtadienio).
 • Menininkams, dvasiniams praktikams, jogos meistrams, rekreacijos, socialinės rūpybos srityje dirbantiems žmonėms, veikloms, susijusioms su jūra, farmacijai irgi vienas geriausių laikotarpių (nuo gegužės mėnesio šios sritys taps aptemdytos į Žuvis įėjusios Lilit).

Tad kurkime, mylėkime, puoselėkime grožį, pažvelkime į pasaulį dvasios akimis. Šviežiai, mylinčiai ir nedavatikiškai suraskime ryšį su Tvėrėju, dvasią – taip pat ir savyje! Pats laikas tai daryti, Saulei keliaujant Žuvimis!