2019-ųjų metų Saulės ir Mėnulio užtemimai

Kaip elgtis užtemimų metu?
Sun and Moon eclipses
1 Sau 2019

2019-ųjų metų Saulės ir Mėnulio užtemimai

/
Posted By

Dažnai informacija apie Saulės ir Mėnulio užtemimus skamba grėsmingai – nuo seno žinoma, kad tai metas, siejamas ne tik su gamtos stichijų išsijudinimu, bet ir  santykių paaštrėjimu, iškylančiais fatališkais įvykiais. Kita vertus, užtemimas yra tiesiog jėgos metas – ir energijų persirikiavimo momentas.

Užtemimų ašis 2019-aisiais ir ką tai reiškia?

Užtemimų zona ( ir Karminiai Mėnulio mazgai) 2019 metais yra Vėžio- Ožiaragio ašyje. O tai reiškia, kad užtemimai iškels finansų, ekonomikos aktualijas, pasirinktos karjeros, esminių tikslų peržiūrą, galbūt ir problemas bei būtinybę jas spręsti, balansą, pasirinkimą tarp karjeros ir šeimos reikalų. Besiremdami į discipliną bei strategiją (Ketu Ožiaragyje) turėtume mokytis takumo, švelnumo, siekti supratimo šeimoje, giminėje, vidinio pasitenkinimo, tuo ką darome, ne tiek dėl aplinkos pripažinimo ir aukšto statuso visuomenėje, kiek dėl vidinio tikrumo, kad esame savo vietoje, neišduodame savo savasties (Rahu Vėžyje).  Mat Ketu reiškia praeities paveldą, o Rahu – evoliucines pamokas, tai, ką turime išmokti, įgyti šiuo laikotarpiu.

2019 metais bus 5 užtemimai: 2 sausio, 2 liepos ir 1 gruodžio mėnesį

Sausio mėnesio užtemimai (prie Besileidžiančio Mėnulio mazgo Ketu):

  • sausio 6d.  Saulės užtemimas (Ožiaragyje),
  • sausio  21d. – Mėnulio užtemimas (Mėnulis Liūte, Saulė Vandenyje).

Liepos mėnesio užtemimai (prie Kylančio Mėnulio mazgo Rahu):

  • liepos  2d. Saulės užtemimas (Vėžyje),
  • liepos  17d., Mėnulio užtemimas (Mėnulis Ožiaragyje, Saulė Vėžyje).

Gruodžio mėnesio užtemimas (prie Besileidžiančio Mėnulio mazgo Ketu):

  • gruodžio 26d. Saulės užtemimas (Ožiaragyje).

Ar iš tiesų užtemimas taip stipriai veikia žmogaus elgesį, savijautą? Norint į tai atsakyti, reikia pirmiausia suvokti, kas tai yra užtemimas.

Kas tai yra Saulės ir Mėnulio užtemimas?

Astronomine prasme  užtemimas susidaro Saulei, Mėnuliui ir Žemei atsidūrus vienoje linijoje jaunaties arba pilnaties metu. Kai tai nutinka jaunaties metu, susiformuoja Saulės užtemimas, o pilnaties metu – Mėnulio užtemimas. Užtemimų per metus būna mažiausiai keturi, tačiau gali būti ir penki, ir šeši.

Taigi galima sakyti, kad užtemimas yra ypatinga, didele jėga pasižyminti jaunatis ar pilnatis.  Tuo metu koncentruojasi didelė jėga, kuri išjudina ir gamtos stichijas, ir žmogaus psichiką. Todėl nieko keisto, kad užtemimų zonoje padažnėja katastrofų, stichinių nelaimių, gamtos šėlsmo, paaštrėja ar iškyla ligos, išaiškėja silpnos vietos, spręstinos problemos, daugiau nesusipratimų, konfliktų kyla ir žmonių santykiuose – taip pat ir tarpvalstybiniuose. Stipriau reiškiasi emocijos, instinktai – ir gamtoje, ir žmonėse daugiau gaivalo.

Gerai, kai užtemimas nėra matomas

Užtemimas iš esmės yra didelės jėgos verpetas, apimantis Žemės gyventojus. Grėsmingiau jis reiškiasi šalyse, kuriose matomas visiškas užtemimas. Reikėtų tik pasidžiaugti, jei jūsų gyvenamoje vietoje užtemimas nėra matomas (arba tik dalinis)  ir tikrai nereikėtų vykti ten, kur jis visiškas – nebent norite daugiau fatalizmo savo gyvenime.

Kuo skiriasi užtemimas prie Kylančio ir prie Besileidžiančio Mėnulio mazgo?

Galima sakyti, kad užtemimas – jėgos metas, ne tik leidžiantis patirti praeities veiksmų pasekmes, bet formuojantis evoliucinius kelius. Formuojasi galingos energijos, globalūs pokyčiai, mažiau priklausantys nuo atskiro žmogaus valios, bet reikalingi visumai: tai kaip didelis variklis. Užtemimai metuose susigrupuoja prie Karminių Mėnulio mazgų (arba užtemimų) ašies, priešingose pusėse, ir ta ašis palaipsniui juda priešais laikrodžio rodyklę (dabar ji yra Liūto ir Vandenio ženkluose). Taigi tarp užtemimų grupių yra maždaug pusmečio tarpas.

Kai užtemimas vyksta prie Besileidžiančio karminio Mėnulio mazgo, esančio vienam ašies gale,  jis daugiau iškelia praeities nulemtus įvykius, kai prie Kylančio karminio Mėnulio mazgo – atveria kelius ateities perspektyvoms.

  • Sausio mėn. užtemimai vyks prie Besileidžiančio karminio Mėnulio mazgo. Jie rodys opias praeities problemas (ypač susijusias su karjera, finansais, ekonomika, disciplina, darbiniais įsipareigojimais), vers peržiūrėti praeities sprendimus, atiduoti skolas, atsisakyti kai kurių nebereikalingų dalykų.
  • Liepos mėn. užtemimai vyks prie Kylančio karminio Mėnulio mazgo, atvers ateities perspektyvas, skatins žengti į priekį, rodys, ką turėtume spręsti, norėdami eiti į priekį, evoliucionuoti (ypač vidinio tikrumo srityje, ryšyje su savo siela, šeima, gimine).
  • Gruodžio mėn. užtemimas ir vėl vyks prie Besileidžiančio karminio Mėnulio mazgo.

Kaip reikėtų ir kaip nereikėtų elgtis užtemimų laikotarpiu?

Nuo seno patariama užtemimo metu būti labiau stebėtoju nei veikėju, neprovokuoti konfliktų bei stengtis į juos nesivelti, įsiklausyti į to meto tendencijas, bet neskubėti veikti. Skuboti, impulsyvūs, emocijų pastūmėti sprendimai, padaryti tokiu metu,  gali turėti ilgalaikes sunkiai keičiamas pasekmes.

Apskritai priimti galutinius sprendimus, pradėti svarbius darbus tuomet nepatariama –  daug ko galite tada tiesiog nežinoti, nesuprasti, o ir aplinkybės po užtemimo gali negrįžtamai pasikeisti.  Labai svarbu gebėti valdyti emocijas, nepasiduoti dramatizmui, nerimui, baimėms, stengtis išlaikyti sąmoningumą, savo esmines vertybes. Būtina patausoti sveikatą, apskritai silpnesnius savo organus, šiemet – ypač nervų, virškinimo sistemą, kaulus, sąnarius, širdį, šiuo laikotarpiu neužsikrauti sau sunkių darbų, atsakingų sprendimų, pasitelkti diplomatiją ir kantrybę santykiuose.

Kita vertus, svarbu suvokti, ką būtina keisti savo gyvenime: ko atsisakyti ir ką naujo į jį įsileisti. Kartais užtemimo metu tai tiesiog išsisprendžia ir be jūsų valios – kai kurie dalykai ateina ar išeina gyvenimo, bet pačiam provokuoti užtemimų metu to nereikėtų. Paskui, atslūgus užtemimo sukeltai įtampai, išryškėjus esminiams pokyčiams, galima ir reikėtų į juos reaguoti, pakoreguoti savo veiklos planus.

Kas sakoma budistiniuose šaltiniuose apie užtemimų poveikį, galite rasti čia:

Apie užtemimų nešamas pamokas zodiako ženklams rasite čia:

Plačiau apie sausio mėnesio užtemimus galite rasti čia:

Plačiau apie liepos užtemimus rasite čia: