Kvėpavimаs, kurio Buda mokė savo mokinius

Paprasta ir efektyvi kvėpavimo praktika iš budistinės tradicijos
kvėpavimas, pranajama, sąmoningas kvėpavimas, takus kvėpavimas, budistinės praktikos
10 Rgs 2018

Kvėpavimas, kurio Buda mokė savo mokinius

/
Posted By

Kvėpavimas yra vadinamas karališku keliu į sąmonę. Pranajama – viena seniausių bazinių praktikų jogoje. Astrologijoje kvėpavimas siejamas su Merkurijumi, kuris taip pat susijęs su mąstymo procesais, taigi akivaizdu, kad kvėpavimo ir mąstymo procesai glaudžiai susiję. Kadangi nuo seno domiuosi budistiniais šaltiniais bei daug metų praktikuoju kvėpavimo praktikas, noriu pasidalyti, kas gi apie kvėpavimą kalbama budizmo klasikoje. Mane nenustoja stebinti tų praktikų gilumas, veiksmingumas  ir drauge paprastumas.

16 dalių sąmoningas kvėpavimas

Šį kvėpavimą gali praktikuoti kiekvienas – jis padės nuraminti mintis, didinti sąmoningumą, pažadinti laimės, ramybės, pilnatvės, vidinės laisvės būseną. Buda Šakjamunis šio kvėpavimo  mokė savo mokinius ir jis perteiktas “Visiškai sąmoningo kvėpavimo sūtroj” (“Anapanasati sutta”). Joje sakoma:

Visiškai sąmoningas kvėpavimas, jeigu jį įvaldysite ir nuolatos praktikuosite, teiks didelę naudą. Jis skatina Keturias budrumo praktikas ir Septynis atbudimo veiksnius, o iš šių kyla Supratimas ir Išsilaisvinimas.

Šio kvėpavimo pratybos turi būti tokios:

I. Budrumas, susitelkimas

1.Kai aš įkvepiu lėtai, žinau, kad įkvepiu lėtai; kai aš iškvepiu lėtai, žinau, kad iškvepiu lėtai.

2.Kai aš įkvepiu greitai, žinau, kad įkvepiu greitai; kai aš iškvepiu greitai, žinau, kad iškvepiu greitai.

Šie du įkvėpimai ir iškvėpimai išsklaido užmaršumą ir nereikalingas mintis, drauge skatina budrumą, padeda pažvelgti į šią gyvenimo akimirką, susikaupti ir sutelkti dėmesį į patį gyvenimą.

II. Kūno pajautimas ir nuraminimas

3.Kai aš įkvepiu, jaučiu visą savo kūną; kai aš iškvepiu, jaučiu visą savo kūną.

4.Aš įkvepiu irnuraminu visą savo kūną; aš iškvepiu ir nuraminu visą savo kūną.

Šie du įkvėpimai ir iškvėpimai padeda stebėti kūną, tiesiogiai jį pajusti, nuraminti ir  pasiekti tokią būseną, kai protas, kūnas ir kvėpavimas yra viena darni realybė.

III. Džiaugsmo pažadinimas

5.Kai aš įkvepiu, džiaugiuosi; kai aš iškvepiu, džiaugiuosi.

6.Kai aš įkvepiu, esu laimingas; kai aš iškvepiu, esu laimingas.

Šie du įkvėpimai ir iškvėpimai padeda įžengti į jausmų sferą. Jie sukelia ramybę bei džiaugsmą, kurie maitina kūną ir protą.  Prisilietę prie gyvenimo stebuklo, neutralius jausmus jūs pakeičiate maloniais jausmais. 

IV. Jausmų suvokimas ir nuraminimas

7.Kai aš įkvepiu, suvokiu savo proto veiklą (jausmus – past.mano); kai aš iškvepiu, suvokiu savo proto veiklą (jausmus)..

8.Kai aš įkvepiu, mano proto veikla nurimsta; kai aš iškvepiu, mano proto veikla nurimsta.

Šiedu įkvėpimai ir iškvėpimai padeda atidžiai pažvelgti į visus kylančius jausmus – malonius, nemalonius ir neutralius – bei juos nuraminti („proto veikla” šiuo atveju yra vadinami jausmai). Kai jūs suvokiate savo jausmus ir galite pažvelgti į pačias jų ištakas bei prigimtį, išmokstate juos valdyti ir nuraminti, net jei jie yra nemalonūs, kilę iš troškimų, pykčio ir pavydo.

V. Paties proto suvokimas, nuraminimas, sutelkimas ir išlaisvinimas

9.Kai aš įkvepiu, suvokiu patį savo protą; kai aš iškvepiu, suvokiu patį savo protą.

10.Kai aš įkvepiu, mano protas laimingas ir ramus; kai aš iškvepiu, mano protas laimingas ir ramus.

11.Kai aš įkvepiu, sutelkiu savo protą; kai aš iškvepiu, sutelkiu savo protą.

12.Kai aš įkvepiu, išlaisvinu savo protą; kai aš iškvepiu, išlaisvinu savo protą.

Drauge su šiais keturiais įkvėpimais ir iškvėpimais jūs patenkate į trečiąją – proto – sferą. Kai stebite ir atpažįstate proto veiklą, jūs galite protą sutelkti ir nuraminti. Apšvietę savo protą, galite išvysti visų proto darinių ištakas ir pašalinti kliuvinius.

VI. Proto reiškinių (dharmų)  suvokimas ir išsilaisvinimas

13.Kai aš įkvepiu, matau laikiną visų reiškinių (dharmų) prigimtį; kai aš iškvepiu, matau laikiną visų reiškinių (dharmų) prigimtį.

14.Kai aš įkvepiu, matau, kaip visi reiškiniai  (dharmos) išnyksta; kai aš iškvepiu, matau, kaip visi reiškiniai (dharmos) išnyksta.

15.Kai aš įkvepiu, medituoju išsilaisvinimą; kai aš iškvepiu, medituoju išsilaisvinimą.

16.Kai aš įkvepiu, medituoju išėjimą (iš sansaros – mano past.); kai aš iškvepiu, medituoju išėjimą (iš sansaros).

Šie keturi įkvėpimai ir iškvėpimai atveria proto objektų sferą ir sutelkia protą, kad galėtumėte stebėti tikrąją visų dharmų (reiškinių- mano past.) prigimtį. Visų pirma stebimas visų dharmų prigimties laikinumas. Kadangi visos dharmos yra nepastovios, jos turi išnykti. Kai suvokiate nepastovią ir laikiną visų dharmų prigimtį, jūsų nebesaisto begalinės mirtys ir begaliniai gimimai. Jūs galite išeiti ir išsilaisvinti. Išeiti – tai nereiškia paniekinti gyvenimą ar nuo jo pabėgti. Išeiti – tai išsivaduoti iš troškimų bei saitų ir nekentėti nuo begalinių mirčių bei gimimų, su kuriais susijusios visos dharmos. Kai išeinate ir išsilaisvinate, jūs imate gyventi ramybėje bei džiaugsme, jūs esate pats gyvenimas. 

7 prabudimo veiksniai

Taigi šiais įkvėpimais ir iškvėpimais pažadinami Septyni prabudimo veiksniai: koncentruotas dėmesys, susitelkimas, džiaugsmas, energija, lengvumas, dharmų įžvalga ir išsivadavimas.  Kaip čia paaiškinta, išsivadavimas nereiškia gyvenimo neigimo – jie reiškia laisvę ir   vis mažesnį priklausymą nuo kančios, platesnę sąmonę bei didesnes galimybes.

 

Remtasi Thich Nhat Hanh “Senasis baltųjų debesų kelias. Budos pėdsakais” – Mijalba, 2003