Saulės ir Mėnulio užtemimai: kaip elgtis jų metu?

Rekomendacijos, ko nereikėtų daryti užtemimų laikotarpiu
Saulės ir Mėnulio užtemimai
28 Lie 2018

Saulės ir Mėnulio užtemimai: kaip elgtis jų metu?

/
Posted By

Dažnai informacija apie Saulės ir Mėnulio užtemimus skamba grėsmingai – nuo seno žinoma, kad tai metas, siejamas ne tik su gamtos stichijų išsijudinimu, bet ir  santykių paaštrėjimu, iškylančiais fatališkais įvykiais.

Ar iš tiesų užtemimas taip stipriai veikia žmogaus elgesį, savijautą? Norint į tai atsakyti, reikia pirmiausia suvokti, kas tai yra užtemimas.

Kas tai yra Saulės ir Mėnulio užtemimas?

Astronomine prasme  užtemimas susidaro Saulei, Mėnuliui ir Žemei atsidūrus vienoje linijoje jaunaties arba pilnaties metu. Kai tai nutinka jaunaties metu, susiformuoja Saulės užtemimas, o pilnaties metu – Mėnulio užtemimas. Užtemimų per metus būna mažiausiai keturi, tačiau gali būti ir penki, ir šeši.

Taigi galima sakyti, kad užtemimas yra ypatinga, didele jėga pasižyminti jaunatis ar pilnatis.  Tuo metu koncentruojasi didelė jėga, kuri išjudina ir gamtos stichijas, ir žmogaus psichiką. Todėl nieko keisto, kad užtemimų zonoje padažnėja katastrofų, stichinių nelaimių, gamtos šėlsmo, paaštrėja ar iškyla ligos, išaiškėja silpnos vietos, spręstinos problemos, daugiau nesusipratimų, konfliktų kyla ir žmonių santykiuose – taip pat ir tarpvalstybiniuose. Stipriau reiškiasi emocijos, instinktai – ir gamtoje, ir žmonėse daugiau gaivalo.

Gerai, kai užtemimas nėra matomas

Užtemimas iš esmės yra didelės jėgos verpetas, apimantis Žemės gyventojus. Grėsmingiau jis reiškiasi šalyse, kuriose matomas visiškas užtemimas. Reikėtų tik pasidžiaugti, jei jūsų gyvenamoje vietoje užtemimas nėra matomas (arba tik dalinis)  ir tikrai nereikėtų vykti ten, kur jis visiškas – nebent norite daugiau fatalizmo savo gyvenime.

Kuo skiriasi užtemimas prie Kylančio ir prie Besileidžiančio Mėnulio mazgo?

Galima sakyti, kad užtemimas – jėgos metas, ne tik leidžiantis patirti praeities veiksmų pasekmes, bet formuojantis evoliucinius kelius. Formuojasi galingos energijos, globalūs pokyčiai, mažiau priklausantys nuo atskiro žmogaus valios, bet reikalingi visumai: tai kaip didelis variklis. Užtemimai metuose susigrupuoja prie Karminių Mėnulio mazgų (arba užtemimų) ašies, priešingose pusėse, ir ta ašis palaipsniui juda priešais laikrodžio rodyklę (dabar ji yra Liūto ir Vandenio ženkluose). Taigi tarp užtemimų grupių yra maždaug pusmečio tarpas.

Kai užtemimas vyksta prie Besileidžiančio karminio Mėnulio mazgo, esančio vienam ašies gale,  jis daugiau iškelia praeities nulemtus įvykius, kai prie Kylančio karminio Mėnulio mazgo – atveria kelius ateities perspektyvoms.

Kaip reikėtų ir kaip nereikėtų elgtis užtemimų laikotarpiu?

Nuo seno patariama užtemimo metu būti labiau stebėtoju nei veikėju, neprovokuoti konfliktų bei stengtis į juos nesivelti, įsiklausyti į to meto tendencijas, bet neskubėti veikti. Skuboti, impulsyvūs, emocijų pastūmėti sprendimai, padaryti tokiu metu,  gali turėti ilgalaikes sunkiai keičiamas pasekmes.

Apskritai priimti galutinius sprendimus, pradėti svarbius darbus tuomet nepatariama –  daug ko galite tada tiesiog nežinoti, nesuprasti, o ir aplinkybės po užtemimo gali negrįžtamai pasikeisti.  Labai svarbu gebėti valdyti emocijas, nepasiduoti dramatizmui, nerimui, baimėms, stengtis išlaikyti sąmoningumą, savo esmines vertybes. Būtina patausoti sveikatą, ypač nervų sistemą, širdį, kraujotaką, silpnesnius savo organus, neužsikrauti šiuo laikotarpiu sunkių darbų, atsakingų sprendimų, pasitelkti diplomatiją ir kantrybę santykiuose.

Kita vertus, svarbu suvokti, ką būtina keisti savo gyvenime: ko atsisakyti ir ką naujo į jį įsileisti. Kartais užtemimo metu tai tiesiog išsisprendžia ir be jūsų valios – kai kurie dalykai ateina ar išeina gyvenimo, bet pačiam provokuoti užtemimų metu to nereikėtų. Paskui, atslūgus užtemimo sukeltai įtampai, išryškėjus esminiams pokyčiams, galima ir reikėtų į juos reaguoti, pakoreguoti savo veiklos planus.